Třída 1. A

Třídní aktuality:

7. 4. - 9. 4.    Sběr starého papíru (viz Aktuality)

14. 4.     Velikonoční prázdniny

25. 4.     Třídní schůzka

 

Třídní učitelka:

Mgr. Ivana Ševčíková, sevcikova@zscernahora.cz

21 žáků: 14 chlapců, 7 dívek  

.

Mravencovo desatero

Dne 28. 3. 2022 se žáci 1. A a 1. B zúčastnili programu Mravencovo desatero na pracovišti Jezírko v Soběšicích. Dozvěděli se informace o životě v mraveništi. Vyzkoušeli si, jaké je to být mravencem, protože součástí programu byla i návštěva výukového prvku „mraveniště“, což je prolézačka ve tvaru mravenčí kupy s ukázkou výjevů ze života mraveniště. V terénní části programu formou pohybových her zjišťovali, čím se mravenci živí a proč se starají o mšice. Přímo u mraveniště v lese si prohlédli mravence v krabičkových lupách. Na závěr si vyrobili mravence ze skořápek od ořechů.