Třída 3. A

Krásné prázdniny :-)!

 

Třídní učitelka:

Mgr. Monika Kopřivová, koprivova@zscernahora.cz

 

 

 

 

Škola na dálku u nás probíhá v rámci Školy v pyžamu. Zde probíhá i online výuka. Pomáhá nám s individuální přípravou Webex, Whatsapp i skupina na FB.

Všechny vás velmi chválím, jak se připravujete, pracujete do sešitů i elektronicky. 

Nezapomínáte ani na sport, zábavu, pečete, čtete, hrajete si a bavíte se. Obdiv patří také rodičům.

Velmi rádi čteme pěkné a zajímavé knížky. Na Pyžamu máme i videa s vyprávěním o své knize. Zde je odkaz na jedno z nich:

https://www.youtube.com/watch?v=q4U7HijzBt4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ojVlHCs71kAYksPU-WSZFDwZ9p-ZmKSVD0uRSacSMzKX9SETFgElqbTU