Kroužek ruského jazyka

14.11.2016 07:41

Kroužek ruského jazyka ve školním roce 2018/2019

4.října jsme zahájili další rok výuky ruštiny. Pokračují žáci 7. ročníku a žákyně 9. ročníku. Chlapci ze 7. třídy se učí ruský jazyk 2. rokem a děvčata z 9. třídy 4. rokem. Hodiny ruského jazyka opět obohatíme konverzací s rodilou mluvčí.

Výuka probíhá ve čtvrtek od 13:10 do 14:20.

  Кружок русского языка                             

Již 13 roků existuje v naší škole kroužek ruského jazyka spadající pod DDM v Blansku. V letošním školním roce žáky obeznámila s oslavou Vánoc a Velikonoc rodilá mluvčí paní Olga Tsuriková. Na závěr školního roku žáci obdrží vysvědčení- Cвидетельство.

Pravoslavné Velikonoce- Пасха

Ve středu 28.března přišla už podruhé do našeho kroužku paní Olga Tsurikova. Připravila si pro nás prezentaci o slavení pravoslavných Velikonoc v Rusku. Velikonoce se rusky řeknou Пасха a letos vycházejí na 8.dubna.

Paní Olga nás překvapila a obdarovala velikonoční nadílkou-vajíčky, zajíčky....

Děkujeme. Спасибо.

С Новым годом!

Jak se slaví vánoce v Rusku nám přišla povyprávět paní Olga Tsurikova.

Měsíc říjen-zahájení výuky v kroužku ruského jazyka

Ve středu 4.10.2017 jsme zahájili studium ruského jazyka. Přihlásilo se 14 žáků od 5. do 8.ročníku, z toho je 6 začátečníků. Rozděleni jsme do 2 skupin a výuka bude probíhat od 13:30 do 14:15 a od 14:15 do 15 hodin.