Aktuality

Vitamínový den - Ovoce do škol

Naše škola je již mnoho let zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Všichni žáci školy dostávají 2x za měsíc zdarma čerstvé ovoce, zeleninu nebo ovocné šťávy. Cílem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, zvrátit trendy směřující k dětské obezitě a podpora zdravého životního stylu. Zvýšení účinnosti celého projektu napomáhá i doprovodný vzdělávací program dodávající firmy - Vitamínový den. Ten je zaměřen na praktické ukázky chutného zpracování a využití  zeleniny a ovoce v jídelníčku. Koktejly, smoothie, špízy nebo lahodné odšťaněné nápoje si ochutnají všichni žáci naší školy.

 

Základní škola Černá Hora Vás zve

 na Den otevřených dveří,

který se bude konat dne 25. října 2019.

Během dvou prvních vyučovacích hodin můžete navštívit výuku na 1. stupni a do 10. 25 pak na stupni druhém. Žáci školy si pro vás připravili malý kulturní program, který můžete zhlédnout v 10. 35 ve vestibulu školy. Škola bude pro veřejnost otevřena do 16. 30 hodin.  

Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé černohorské školy.

 

Sběr papíru

Od 3. do 5. října proběhl na naší škole sběr papíru. Celkem jsme nashromáždili 22 184 kg papíru.
Nejúspěšnější třídou byla 8. B s průměrem 113, 93 kg na žáka.
Mezi nejpilnější sběrače patřili: Linda Vízdalová se 780 kg, Monika Chloupková s 666 kg a Denisa Ševčíková s 601 kg
Děkujeme všem, kteří sběr donesli nebo se podíleli na pomoci při sběrových dnech.

 

Ředitelské volno

V pondělí  14. 10. 2019 nepůjde ve škole elektřina. Z tohoto důvodu vyhlašuji na tento den ŘEDITELSKÉ VOLNO.

 • Školní družina bude v provozu, pokud se přihlásí alespoň 10 žáků.
 • Školní jídelna v provozu nebude.


Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

  

Procvičuj si angličtinu online

Na tomto odkazu máte možnost opakovat probíranou látku přímo podle naší učebnice Project a podle jednotlivých lekcí. Good luck!

https://www.anglinaplus.cz/gramatika-trenink/cviceni-podle-ucebnic-project/

 

Školní poznávací zájezd do Velké Británie

termín: 2. - 7. 4. 2020

Všeobecné podmínky CK SCHOLARE 2019-2020

Pojistka

Pojistne podminky_cestovní pojištění UNION

TO NEJHEZČÍ ZE SRDCE ANGLIE rozpis vstupného

 

ZŠ Černá Hora pořádá 

SBĚR PAPÍRU

Sběrové dny se uskuteční ve dnech 3. - 5. října 2019

 

 

 

 

 

 

 

1. -  4. ročník                          čtvrtek 3. 10.                    7 - 7, 45 a 15 - 17  h

 5. - 9. ročník                          pátek 4. 10.                       7 - 7, 45 a 15 - 17 h 

1. - 9. ročník                           sobota 5. 10.                      7 - 11 hodin

 

Informace k platbám stravného

 • Je nutné zřídit inkasní platbu ve prospěch účtu školy 1361492359/0800.
 • První platba bude odcházet již 12. září – prosím o kontrolu finančních prostředků na vlastním účtu
 • Částka je stanovena jako záloha na stravné v červnu daného školního roku a zároveň slouží na nákup potravin. Během školního roku se částka nevrací, vyúčtování je v červenci
 • Od října bude inkasována částka za skutečně spotřebovanou stravu minulého měsíce vždy k 12. dni v měsíci

Bajková Kateřina – vedoucí školní jídelny 728 848 213

Step by Step aneb učíme se anglicky na každém kroku

ISIC karty

Průkazy budou vydány těm žákům, kteří si je objednali, třídními učiteli v pondělí 2. září.  Žák jej může používat ke své identifikaci, k uplatnění slev a výhod, ale také jako čip k odběru oběda. V tomto případě si jej však musí aktivovat u vedoucí školní jídelny. Zatím naše programové vybavení neumožňuje současné použití tohoto průkazu a dříve zakoupených čipů v podobě přívěsku ke klíčům u jednoho odběratele stravy. Žák (rodič) se tedy musí rozhodnout, kterou alternativu pro odběr stravy zvolí = průkazka nebo přívěsek.

 

Školní jídelna

 • Školní jídelna je v provozu v pracovní dny mimo svátky od 6.00 do 14.30.
 • Jídlonosiče:
  Plnění jídlonosičů do 11.00!
  Nádoby je nutné my řádně podepsány.
  Jídlonosič žáků musí být označen včetně třídy.
 • Polední přestávka: 11.45 - 12.15.

  

 

Zahájení školního roku 2019/2020

 • Školní rok bude zahájen v pondělí 2. září, kdy si třídní učitelé od 7,30 hod. převezmou děti v prostorách školních šaten. Od 8,00 hod. proběhne slavnostní zahájení.
 • Předpokládaný konec následného zaměstnání ve třídách je cca v 9,30 hod.
 • Řádná výuka podle rozvrhu hodin bude probíhat od úterý 3. 9. 2019. 
 • Školní jídelna i družina budou v provozu rovněž od úterý.                                                                                                                                               

Dělení tříd

Školství od ledna 2020 přechází na nový způsob financování. Naše škola se proto přihlásila do programu, který v závěru května vyhlásilo MŠMT. Díky němu je školám umožněno na tento způsob financování přejít již od září 2019. Největší novinkou zatím pro nás bude větší prostor pro možné dělení tříd.
Od 2. 9. 2019 proto budeme mít děleny všechny třídy 1. - 8. ročníku.
Toto opatření zcela jistě přispěje k zefektivnění a zkvalitnění výuky v těch třídách, které doposud měly vysoký počet žáků a děleny nebyly. Týká se to tedy 3. a 8. ročníku. S novým rozdělením těchto tříd budou žáci seznámeni v pondělí ráno jejich třídními učiteli.
Z organizačních, provozních, ale i personálních důvodů nedojde k dělení  9. ročníku. 

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

 

Školní rok 2018-2019

Více fotografií z akce naleznete pod tímto odkazem:https://www.zonerama.com/hasicicernahora1/Album/5419473

Děkujeme panu Kalvodovi za krásné fotografie. 

Zážitková výuka dějepisu

19.6. žáci 9. ročníku spolu s několika žáky 7.a 8. třídy absolvovali poznávací exkurzi do pevnosti Terezín, kde se seznámili se smutnými dějinami tohoto místa a tragickým obdobím druhé světové války. A jako správní Češi jsme vystoupali na naši národní horu Říp!

YDWR 2019

Štafetový běh - 24 hodin - 760 kol = 304 km - 18. místo ... ale hlavně nezapomenutelný a nesdělitelný zážiteksmiley. Běhali jsme na charitativní akci v Blansku a přispěli na dobrou věc.
Tak zase za rok na viděnou na atletickém oválu.

Velké DÍKY všem účastníkům této akce!
Děkujeme panu Vaníčkovi za krásná modrá trička a občerstvení.

Sport zábavou aneb sportovní den 2019

Další fotky naleznete v odkazu: https://www.rajce.net/a16098751

 

YDWR 2019 - Blansko 7. - 8. června

Společně jsme zatím přispěli částkou 13 900 Kčsmiley za objednání triček. DĚKUJEME!!!yes
A můžeme ještě víc! Kdo máte chuť  a čas, přidejte se k naší běžecké štafetě, vyberte si den,
hodinu a dejte vědět na mail: kabrhelova@zscernahora.cz.
Těšíme
 se na viděnou v červnu na stadionu ASK Blansko!

Dopravní soutěž - okresní kolo

Ve čtvrtek 23. května jsme jeli na okresní kolo Dopravní soutěže do Blanska. Naši školu reprezentovali: Elen Kostrhounová, Sára Burgetová, Karolína Machová, Tereza Šabrňáková, Patrik Filka, Dominik Baláč, Václav Gric, Jakub Navrátil, Viktorie Musilová, Klára Musilová, Monika Chloupková, Amálie Kostrhounová, Jakub Janeček, Jaroslav Gric, Jiří Svoboda a Jan Bartek.Pohár rozhlasu - okresní kolo atletické soutěže (mladší)

Ve středu 15. května se v Blansku konala tradiční atletická soutěž Pohár rozhlasu. I přes velmi chladné počasí jsme přivezli pěkná umístění a několik osobních rekordů smiley Naši školu reprezentovali: Klára Musilová, Monika Chloupková, Karolína Jakubcová, Eliška Joklová, Liliana Kosová, Dominika Lančová, Jiří Svoboda, Alexandr Hořava, Daniel Vaněk, Patrik Filka, Adam Bělehrádek a Jiří Sázavský.

Návštěva partnerské školy v Halberstadtu 

Ve dnech 7. - 12.5. 2019 se 25 žáků naší školy pod vedením paní učitelky Třetinové a pana učitele Chloupka zúčastnilo jazykově- poznávacího pobytu v německém městě Halberstadt za účelem rozvíjení spolupráce s tamní základní školou. Kromě práce na společných projektech (vaření, tanec, výtvarné tvoření apod.) jsme měli možnost navštívit zajímavá místa v oblasti Harz (Lipsko, Magdeburg a malebná městečka Quedlinburg a Wernigerode). Celá akce byla spolufinancována Česko- německým fondem budoucnosti. Název našeho projektu " Učit se, žít a smát se společně" vystihuje přesně náplň a záměr naší spolupráce. Mimo spousty krásných zážitků, nových zkušeností a zábavy, děti strávily den v rodině u německého kamaráda a vyzkoušely si komunikovat v anglickém jazyce.

S našimi mazlíčky v akci - Já a můj pes

Děti pomáhají dětem

16. dubna proběhl v naší škole už čtvrtý ročník charitativního prodeje pochoutek, které doma připravili deváťáci. A zájem o naše chlebíčky, perníky, koláče a spoustu dalších laskomin byl opravdu obrovský. Během dvou hodin se naše stoly vyprázdnily a utržili jsme celkem 7 000 Kč, z čehož jsme měli ohromnou radost. Celá částka poputuje na vzdělávání  11letého chlapce z Indie, kterému prostřednictvím Arcidiecézní charity platíme školné a dalši výdaje spojené se školou. Pravidelně nás informuje o svých úspěších ve výuce a my ho zase seznamujeme s naší školou a zemí, samozřejmě v angličtině. Těšíme se z toho, že mu vzdělání pomůže k lepší budoucnosti.
 
 

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Seznam žáků přijatých dne 9. 4. 2019 při zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 najdete ve složce „Úřední deska“.

Láska je láska

V sobotu 30. 3. 2019 se konala ve školní tělocvičně malá akademie s názvem Láska je láska. Představení mělo velký úspěch a my touto cestou děkujeme všem dětem, které předvedly krásné výkony. Děkujeme též všem, kteří pomáhali jako pořadatelé, zvukaři, osvětlovači a kameramani. Přejeme krásné jarní dny plné LÁSKY a už teď se těšíme za rok na shledanou. Jana Kubelková a Nedka Karavasileva.heartheartheart

Videa z akce naleznete na: www.youtube.com/watch?v=Q7YBz4Xx8SE&list=PLPZufsDI0PfVv9ZhDm50MwfVWbeFLkiHU
 

Soutěž ve hře na akordeon

Adéla Komárková ze 4. B třídy získala krásné 1. místo v soutěži hry na akordeon v Hodoníně. Moc gratulujeme!

 

Zápis dětí do první třídy Základní školy Černá Hora pro školní rok 2019/2020 se uskuteční
v úterý 9. dubna 2019 od 13,30 do 17,00 hodin v budově školy. K zápisu se dostaví děti, které dovrší 6ti let svého věku ke 31. srpnu 2019 (pro školní rok 2019/2020 to jsou děti narozené
1. 9. 2012 - 31. 8. 2013).

K plnění povinné školní docházky může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku až v průběhu školního roku 2019/2020 (t.j. děti narozené od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014). Dítě však musí být tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a současně jeho zákonný zástupce musí
k žádosti o přijetí doložit tato doporučující vyjádření:

a)  u dítěte narozeného od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 doloží zákonný zástupce
     doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny
     nebo speciálního pedagogického centra)
b)  u dítěte narozeného od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 musí zákonný zástupce doložit dvě
    
doporučující vyjádření (školského poradenského zařízení a současně doporučující
    
vyjádření odborného lékaře).

Žádáme rodiče, aby s sebou přinesli svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, vyplněný dotazník pro rodiče žáka i zápisní list.

Navíc rodiče dětí přijímaných dle bodu a)  nebo bodu b) doloží uvedená doporučující stanoviska.

Formuláře a veškeré podklady k zápisu si mohou rodiče stáhnout z internetových stránek školy (www.zscernahora.cz), kde je najdou v rubrice „Dokumenty/Dokumenty k zápisu“. Formuláře lze také vyzvednout v mateřských  školách v Černé Hoře, v Brťově –Jenči a na Základní škole Černá Hora.

 

Word of Life

Stalo se již tradicí, že naši školu navštěvují mladí anglicky mluvící lektoři z organizace Word of Life. Tak tomu bylo i v pátek 8.3. Tématem letošních konverzačních hodin byl: Survivor.

Filipovice - lyžařský kurz

Časopis Skvrnka

Nové číslo v sekci ŠKOLNÍ ČASOPIS
 

Soutěž v angličtině

Nikol Dalajková z 9.třídy se umístila na krásném 4. místě v blanenském okresním kole soutěže v anglickém jazyce. Gratulujeme!

 

 


Pasování prvňáčků a divadlo Nejkrásnější hádanka

31. leden byl pro žáky prvních tříd opravdu výjimečný. Odpoledne zhlédli velmi povedené představení žáků deváté třídy, Nejkrásnější hádanka, poté byli slavnostně pasováni a dostali své první vysvědčení. Na závěr si pochutnali na dobrotách, které pro ně připravili jejich nejbližší.

Do you speak English?

Dne 18. ledna proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. O nejlepšího angličtináře zápolilo celkem 28 nadšených dobrovolníků. Žáci prokazovali schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a pohotovost při konverzaci. Všichni předvedli velmi dobré znalosti a hlavně zájem o učení se cizím jazykům. Gratulujeme! 
Kategorie mladších: 1.místo  Martin Tomíček, 2. Filip Novotný, Adam Makovec, 3. Nela Hermanová, Tereza Šabrňáková
Kategorie starších: 1.místo  Nikol Dalajková, 2. Sára Musilová, 3. Jan Tomíček
Pole pro přílohy

Lyžařský kurz Olešnice 2019

 

Odkazy:

Olešnice fotky první část:

https://1drv.ms/f/s!AtJZ3Y4MGPtViZooOE5fBc8K3ZKtnQ

nebo

https://drive.google.com/drive/folders/1SXgpVya_u3brSYC3YH0zMjZCKE3hlDM_?usp=sharing

nebo

https://www.rajce.net/a15799587

Olešnice fotky druhá část:

https://1drv.ms/f/s!AtJZ3Y4MGPtViZ0gBdZVboa1JcgV6Q

nebo

https://drive.google.com/open?id=1GyqDN8gL69ZS1sGKG2-zpGZKZezH4RFq

nebo

https://www.rajce.net/a15799602

Video

https://drive.google.com/open?id=15gukq044QT5YCIshZ4yWUmYTCAHHD2af

https://1drv.ms/v/s!AtJZ3Y4MGPtViZlYftjgT9L5QXeCFQ

Novoroční koncert

V pátek 4. ledna se konal v kostele sv. Vavřince již tradičně Novoroční koncert. Vystoupil zde školní pěvecký sbor a černohorský Chrámový sbor. Děkujeme černohorské farnosti za možnost uskutečnění novoročního setkání a všem vystupujícím za krásný program. J. Kubelková.

 

Zakončení v duchu Vánoc

Rozhovor s Jaromírem Bosákem

Ředitelské volno - 21.12. 2018

 

Předvánoční Vídeň

7.12.2018 se žáci 8. a 9. ročníku vydali navštívit rakouskou metropoli a nasát úžasnou atmosféru tradičních vídeňských trhů.

Více fotografií naleznete na: https://www.zonerama.com/hasicicernahora1/Album/4905656

Nový orientační systém

Škola je od tohoto týdne vybavena novým orientačním systémem. Zcela určitě usnadní rodičům i ostatním návštěvníkům lepší orientaci  ve školní budově.

Čertovská škola a Mikulášská nadílka

Fandili jsme na MS ve florbalu v Praze (4. 12. 2018)

Okrskové kolo ve florbalu starších hochů - 5. místo

Ve čtvrtek 29. listopadu se hoši 8. a 9. ročníku zúčastnili florbalové soutěže v Blansku.
Naši školu reprezentovali: Michal Alexa, Michal Zachoval, Tomáš Vraspír, Lukáš Dvořáček, Jan Bartek, Radek Sedláček, Tomáš Sedláček, Petr Ševčík, Jan Tomíček, Ondřej Vašek a Tadeáš Silnica.
Děkujeme za reprezentaci naší školysmiley

Pozvánka na živý betlém

Základní škola Černá Hora a všechny děti DRAMATICKÉHO KROUŽKU Vás tímto srdečně zvou na premiéru představení Živého Betléma, která se bude konat v přízemí školy 19. prosince od 16 h.

Přijďte se s dětmi přenést do doby nám všem známé - doby narození Ježíška.
Na společné setkání s Vámi se těší Mgr. A. Valášková a malí herci

Okrskové kolo ve florbalu mladších hochů - 5. místo

Ve čtvrtek 15. listopadu se hoši 6. a 7. ročníku zúčastnili florbalové soutěže v Blansku.
Naši školu reprezentovali: David Hlaváček, Daniel Vaněk, Petr Vaníček, Jiří Svoboda, Jakub Horáček, Josef Malach, Filip Novotný, Jaroslav Gric, Alexandr Hořava, Rostislav Doušek a Patrik Filka.
Děkujeme za pěkný výkon a reprezentaci naší školysmiley

Halloweenská diskotéka

V pátek 2.11. pořádala devátá třída tradiční diskotéku ve strašidelných maskách s vyhodnocením té nejlepší. A bylo čeho se bát! :)

Okrskové kolo ve florbalu starších dívek - 4. místo

Ve čtvrtek 1. listopadu se dívky 8. a 9. ročníku zúčastnily florbalové soutěže v Blansku.
Naši školu reprezentovaly: Lucie Slezáková, Aneta Jašková, Anežka Zukalová, Nikol Havlenová, Nikol Dalajková, Šárka Svobodová, Mia Nikolič, Kateřina Matyášová, Natálie Burgetová, Adéla Holcnerová, Aneta Križanová, Sára Musilová a Eliška Musilová.
Děkujeme za pěkný výkon a reprezentaci naší školysmiley

 

Osudové osmičky ve stoleté historii naší země

Sté výročí vzniku Československé republiky připomíná nástěnka zaměřená na osudové osmičky v naší historii-28. říjen 1918, 29. září 1938, 25. únor 1948 a 21. srpen 1968. Součástí jsou i portréty a informace o osobnostech spojených s uvedenými historickými událostmi.

V pátek 26. října se na závěr Dne otevřených dveří v naší škole konala  Lampiónová slavnost s průvodem. Letošní akce byla o to slavnostnější, jelikož se konala před významným výročím naší republiky. Průvod se nejprve zastavil u pomníku padlých na nám. Míru, kde byla položena za zvuku státní hymny kytice, a poté pokračoval ke sportovnímu areálu u rybníka. Zde byla pro všechny připravena laserová show s ohňostrojem s tematikou 100. výročí založení republiky. Pořadateli akce byla Základní škola a Městys Černá Hora a spolupořadateli SDH a FK Černá Hora. Děkujeme sponzorům akce Pivovaru Černá Hora, firmě Obchod s nápoji Baráček a Uzenářství Havlíček. Fotografie z akce, o které se jako každým rokem postaral pan Jiří Bernard, naleznete na: www.zonerama.com/skolach  

Významné okamžiky 100leté historie našeho státu

U příležitosti výročí založení Československé republiky a Dne otevřených dveří 26.10. škola uspořádala výstavu. Expozici si můžete prohlédnout v prostorách šaten až do konce prosince. Přijďte si zavzpomínat, srdečně zveme veřejnost!

Školní atletický areál

Oprava telefonního kontaktu:

Omlouvám se zájemcům o využití školního atletického areálu za zveřejnění špatného telefonního kontaktu na správce hřiště p. Trtílka. Správný telefonní kontakt je 516 527 522. Děkuji za pochopení.

Mgr. Vlastimil Šíbl

ředitel školy

 

Školní rok 2017-2018

 

Nové číslo časopisu SKVRNKA

Milí čtenáři,

v sekci ,,Školní časopis" je pro vás připraveno druhé číslo našeho časopisu Skvrnka (Skvrnka 2). Přejeme vám příjemné počtení!

Cyklistický kurz Jedovnice

Ve dnech 20. - 22. 6. žáci osmého a devátého ročníku absolvovali cyklistický kurz s malou ochutnávkou vodáckého sportu a sjezdu na singletrailech v kempu v Jedovnicíh. A zážitků bylo opravdu hodně! Daší fota v sekci 8.třída.

                            D Ě K U J E M E !!!
Společně jsme naběhali 646 kol, za trička poslali částku 11.336 Kč
a pomohli tak splnit všech 11 snů
smiley

 

 

Otevření sportovního areálu

 • Počínaje sobotou 9. 6. 2018 bude otevřen veřejnosti školní sportovní areál.
 • V první dva dny provozu (9. a 10. 6. 2018) bude otevřený areál celý, od pondělí 11. 6. už podle platného provozního řádu.
 • Prosím všechny návštěvníky, aby se seznámili s provozním řádem a řídili se jeho ustanoveními.  Provozní řád najdete na školních webových stránkách http://www.zscernahora.cz/zakladni-dokumenty-skoly a na obou vstupních bránách do sportovního areálu.

                                                                                                           Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

 

Ochrana osobních dat - GDPR

Vážení rodiče,

v sekci Dokumenty ve složce GDPR najdete informace o Zásadách ochrany osobních údajů žáků, zákonných zástupců a třetích osob.

Cesta za pokladem

Děkujeme touto cestou všem skvělým kolegyním, kolegům, žákům a soutěžícím za úžasnou atmosféru při naší pohádkové cestě za pokladem. Poděkování si taktéž zaslouží členové Mysliveckého spolku Lhotky Černá Hora, členové SDH Černá Hora, členové skupiny historického šermu Grál a pánové Jiří Bernard a Drahomír Hrachovina, kteří nám pořídili krásné fotografie. Naleznete je ve fotogalerii a na: www.zonerama.com/skolach

VYHODNOCENÍ TÝMŮ:

1. místo - Kosovi

2. místo - Ševčíkovi

3. místo - Mazalovi, Surých, Kolaříkovi, Šabrňákovi, Šimčákovi, 

                Vrbkovi

Gratulujeme!!!

Pohár Krále Jiřího z Kunštátu - bronzová medaile

V pátek 25. května jsme jeli do Kunštátu na tradiční atletickou soutěž. Všichni žáci předvedli pěkné výkony. Největším úspěchem je 3. místo - Bruno Šváb (hod kriketovým míčkem). Gratulujeme!
Naši školu dále reprezentovali: Karolína Jakubcová, Marta Vrbková, Sára Burgetová, Jan Bezděk, Patrik Filka, Adéla Komárková, Adéla Pupecká, Magdaléna Říhová, Tomáš Vaněk, Ondřej Vaněk a Wiliem Regec.

 

Ú​spěšný Pohár rozhlasu

Ve čtvrtek 10. května proběhla tradiční atletická soutěž Pohár rozhlasu (starších žákyň a žáků). Největším úspěchem jsou dvě třetí místa Patrika Fojta (skok vysoký a skok daleký). 
​Další skvělá umístění:
Simona Páralová - 4. místo - 800 m, 10. místo - 60 m
Anežka Zukalová - 5. místo - vrh koulí, 5. místo - skok vysoký
Matyáš Dankovský - 11. místo - 60 m
Šimon Zukal - 8. místo - 1500 m


 


Charitativní prodej

Žáci 8. třídy uspořádali již 3. ročník prodeje vlastnoručně vyrobených dobrot, jehož výtěžek 6250 Kč bude věnován na vzdělávání adoptovaného chlapce Fareeda. Všem zúčastněným moc děkujeme za příspěvky.

YOU  DREAM  WE  RUN  2018
Vážení rodiče, v letošním roce se naše škola poprvé zapojí do sportovně-charitativní akce YOU DREAM WE RUN, která se koná ve dnech 8. a 9. června v Blansku (24 hodin). Cílem této akce nejsou nejlepší sportovní výkony, ale splněné "sny" handicapovaných v rámci okresu Blansko.
Více zde: https://www.youdreamwerun.cz/blansko/informace/
Zapojit se můžete buď „jen“ zakoupením trička nebo aktivní účastí (chůzí, během). Budeme rádi, když se zúčastní nejen žáci, ale také rodiče, popř. další dospělé osoby. Po přihlášení obdržíte podrobnější informace.

TRIČKA: dětská - velikost 134 a velikost S - 149,-
             pro dospělé - velikost  M, L, XL, XXL - 199,-

Návratku a peníze za trička odevzdejte nejpozději do pátku 11. května 2018. Pojďte s námi podpořit dobrou věc. Děkujeme. Za realizační tým Renata Kabrhélová (kabrhelova@zscernahora.cz)

----------------------------------"-------- návratka---------"--------------------------------------------------------------

Potvrzujeme účast na akci YDWR 2018. Název týmu: ZŠ Černá Hora.  Jména účastníků:

Děti:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dospělé osoby:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kontaktní mail: …………………………………………………………………………………

Objednáváme tričko: velikost 134 -  počet kusů …..,velikost S – počet kusů……., velikost M – počet kusů ……, velikost L  - počet kusů ……., velikost XL – počet kusů .., velikost XXL – počet kusů …..

 

Sběr starého papíru

Od 19.4 do 21.4.2018 proběhl na naší škole sběr starého papíru. Celkem jsme nashromáždili -žáci a zaměstnanci 26.242 kg papíru. Nejúspěšnější třídou byla 5.B, odevzdala 3.984 kg. 

Nejúspěšnějšími žáky byli: Linda Vízdalová s 965 kg, Matěj Hájek s 581 kg a Chloupková Monika s 533 kg.

                                           

Welcome to Černá Hora

Ve dnech 10.- 15.4. navštívilo naši školu 18 žáků a 2 vyučující z německé partnerské školy v Halberstadtu. Kromě výletů do Prahy, Brna, Boskovic a Moravského krasu se účastnili výuky v naší škole. S osmáky absolvovali výtvarné tvoření i zábavnou hodinu tělesné výchovy. Sobotu pak trávili individuálně v rodinách společně s našimi žáky z 7., 8. a 9.třídy. Plni nových cestovatelských zážitků, cenných zkušeností a krásných dojmů se v neděli vrátili zpět domů. Naši žáci se mohou těšit na obdobný pobyt v Halberstadtu v příštím školním roce.

Výsledky zápisu žáků do 1. třídy pro školní rok 2018/19

Informaci naleznete v položce Dokumenty - Dokumenty k zápisu.

Zápis do 1. ročníku

Nevaž se, odvaž se...

V sobotu 24. 3. 2018 se konalo v tělocvičně základní školy tradiční jarní vystoupení žáků naší školy. V programu vystoupil kromě jiného pěvecký sbor, jeho sólisté a taneční klub Nely. Děkujeme všem dětem za jejich perfektní výkony, paní učitelkám a vychovatelkám za pomoc při organizaci programu, panu Matyášovi za záznam představení, panu Karavasilevovi za projekci, panu Musilovi za ozvučení akce, slečně Roupové za pěkné fotografie a všem rodičům a prarodičům za skvělou atmosféru, kterou celou akci podpořili. 

Děkujeme a těšíme se zase někdy na shledanou. Nely a Jana K.

 Program můžete zhlédnout na : https://www.youtube.com/watch?v=rFaTQrJHC2o

Kunštátská laťka

Ve středu 21. března jsme se již tradičně zúčastnili soutěže ve skoku vysokém v Kunštátě. Nejlepším výkonem bylo 7. místo Patrika Fojta. Naši školu dále reprezentovali: Monika Chloupková, Adéla Holcnerová, Natálie Burgetová, Anežka Zukalová, Šárka Svobodová, Kateřina Matyášová, Lukáš Kašparec a Šimon Zukal. Děkujeme za reprezentaci naší školy a pěkné výkony.

 

 

 


Nabídka

Základní škola Černá Hora přijme na krátkodobý zástup pracovníka do školní kuchyně.  Nástup je možný ihned.

Praxe v kuchyňském provozu je výhodou.

Zájemci se mohou hlásit mailem na adrese reditel@zscernahora.cz  nebo telefonicky na číslech 516 527 520, 516 527 527, kde vám poskytneme i bližší informace.

Změna v odhlašování obědů

Vážení rodiče,

od 12.3.2018 nastává změna v odhlašování obědů. Podrobné informace najdete v sekci Školní jídelna.

Děkuji za pochopení.
Kateřina Bajková, vedoucí stravování

 

Informace k zápisu

V sekci Dokumenty školy - Dokumenty k zápisu budou průběžně doplňovány informace a formuláře k zápisu.

Informace k ředitelskému volnu

Naše škola opět úspěšná v okresním kole soutěže v anglickém jazyce

Žák 8.třídy Youness Riahi-Idrissi získal 3.místo v olympiádě anglického jazyka v Blansku. Velká gratulace!

Lyžařský výcvik 2. stupně - Filipovice, Jeseníky

Sluníčko, krásný sníh, výborné ubytování a vynikající kuchyně...co víc si přát wink.


  Hlasujte pro nás - Srdce s láskou darované!

    http://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2017?search=srdce+pro+domov

Žijeme olympiádou!

V rámci právě probíhajících zimních olympijských her navštívili žáci naší školy Olympijský festival v Brně. Celkem 48 "olympioniků" mělo možnost vyzkoušet si některou z olympijských disciplín. Sportovní nadšení bylo korunováno rozhovorem s Alešem Valentou pro kamery České televize!

Pasování prvňáčků a divadlo žáků devátých tříd

Šíleně smutná princezna 

Školní zahrada - projekt

Naše  škola začala pracovat na realizaci projektu nové školní zahrady. Cílem je vytvořit přírodní zahradu s venkovní učebnou, která bude sloužit k praktické výuce přírodovědných předmětů a praktických činností, k realizaci akcí, zaměřených na environmentální vzdělávání i volnočasovým aktivitám našich dětí.

 

 

 

 

 

Olympiáda v anglickém jazyce

23.2.  proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Tentokrát zápolilo 27 soutěžících v mladší a starší kategorii. Na základě výsledků v písemném testu a jazykové pohotovosti při konverzaci bylo stanoveno toto pořadí: I.kategorie: 1. Filip Novotný, 2. Martin Tomíček, 3. Martin Nedoma.     II.kategorie:1.Youness Riahi-Idrissi, 2. Tomáš Novotný, 3.Martin Třetina. Všichni žáci prokázali velmi dobré znalosti a patří jim pochvala. Congratulation!

 

​Halový pětiboj všestrannosti

V úterý 23. ledna jsme se poprvé zúčastnili Halového pětiboje všestrannosti v Brně. Naši reprezentanti bojovali v pěti disciplínách - trojskoku, hodu medicinbalem, skoky přes švihadlo, sedy-lehy a v driblingu. Odměnou za sportovní výkony bylo setkání s významnými olympioniky. Byl to krásný sportovní den plný nezapomenutelných zážitků.

Naši školu reprezentovali: Karolína Jakubcová, Klára Musilová, Klára Zukalová, Šárka Svobodová, Patrik Filka, Jiří Svoboda, Tomáš Sedláček, Matyáš Dankovský.

 

​Lyžařský kurz v Olešnici

Již tradičně jsme uspořádali ve dnech 15. - 18. ledna 2018 pro žáky 2. až 5. ročníku lyžařský kurz v Olešnici. Tři autobusy každý den vozily 137 přihlášených žáků a celkem 26 dospěláků vstříc lyžařskému dobrodružství. Sněhové podmínky byly ideální, počasí nám také přálo, užili jsme si opravdové zimní počasí se sněžením, ale i sluníčko nám ukázalo svou tvář.  Ve čtrnácti výkonnostních družstvech se žáci zdokonalovali ve svém lyžařském umění, začátečníci se učili první obloučky a jízdu na vleku. Čtyři dny v lyžařském areálu utekly jako voda a usměvavé tváře žáků nás utvrdily v tom, že tato školní akce patří k nejoblíbenějším. Velké poděkování patří rodičům, prarodičům a dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhali při zajištění této akce. Tak zase za rok v Olešnicismiley

Další fotografie k nahlédnutí naleznete na odkazu: https://www.rajce.net/a14865495

Video s lyžařským hadem následně zde:

https://drive.google.com/open?id=1kKStINfyjpoYZ9jwhdOr6G4qeL3Fo7yX 


Do Černé Hory putuje bronzová medaile z dějepisné olympiády!

V okresním kole dejepisné olympiády vybojovala žákyně 8.roč. Michaela Ševčíková nádherné 3. místo! Míša uspěla ve velmi silné konkurenci, která čítala 42 nejlepších historiků ze všech škol blanenského regionu. Téma letošního ročníku bylo "Československo v letech 1918 - 1938". Michaele patří velká gratulace a poděkování za náročnou a zodpovědnou práci odvedenou nad rámec školních povinností.

 

Sběr oleje

Naše škola se v rámci podpory environmentálního vzdělávání zapojila do programu ekologické likvidace použitého stolního oleje (viz. níže  přiložený letáček). Do této sběrové se může zapojit kdokoli. Peníze získané z tohoto sběru budou opět využity na aktivity našich žáků. První termín sběru se uskuteční v pondělí 8. 1. 2018. Před zahájením vyučování od 7,30 hod. bude u vchodu do školní budovy připraven kontejner, do kterého bude možné láhve s olejem odložit. Odpoledne před rodičovskými konzultacemi mohou do tohoto kontejneru olej odložit i rodiče. Pokud láhev s použitým olejem ponese dítě, dbejte, prosím, na to, abyste zkontrolovali, zda je řádně uzavřená. Předejdete tím znečištění obsahu aktovek nebo oděvu vašich dětí

​SKVRNKA

​V sekci Školní časopis​ najdete nové číslo časopisu Skvrnka, které pro vás připravili žáci II. stupně. Přejeme vám příjemné počtení :-)

Srdce s láskou darované

Žáci osmé třídy se účastní projektu a soutěže Srdce s láskou darované. Cílem je podpora tradičních lidských hodnot jako jsou láska, pomoc, rodina a vzájemná úcta. Vyrobili jsme společně srdce, které jsme slavnostně předali zaměstnancům Domova pro seniory v Černé Hoře, jejichž náročné práce si velice vážíme. Rovněž jsme si pro seniory připravili kulturní program, kterým jsme jim snad trochu zpříjemnili dopoledne. Odměnou nám byla radost z darování, z vlastnoručních výrobků a úsměvů na tvářích babiček.

odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=9hUiOkYvV0I&t=4s

 


Školní mobilní telefony jsou již opět v provozu.

  

Školská rada

 • V pondělí 20. 11. 2017 byli zvoleni pánové František Virdzek ml. a Jiří Havlíček jako zástupci rodičů do školské rady. 

Vyúčtování prostředků SR školy

 • V rubrice „Informace pro rodiče“ najdete vyúčtování prostředků SR za školní rok 2016/2017.

  

​Florbal (starší žáci) - 3. místo v okrskovém kole (Blansko)

Naši školu skvěle reprezentovali žáci 9. ročníku: Radim Luksch, Patrik Fojt, Martin Třetina, Tomáš Kučera, Jan Hury, Jaroslav Kalina, Šimon Zukal, Josef Sedláček, Vít Mihula, Tomáš Novotný a Josef Kaňa. 

Další fotky z turnaje jsou v sekci Sportovní akce.

Halloweenská diskotéka

Jako každým rokem deváťáci uspořádali školní diskotéku.

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
v § 167  ukládá zřídit při škole školskou radu. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Letos v listopadu vyprší mandát členů školské rady při Základní škole Černá Hora, kteří byli zvoleni před třemi lety,
a proto budou rodiče opět volit své zástupce. Návrhy na 2 členy školské rady, kteří budou po následující 3 roky zastupovat rodiče v tomto orgánu, můžou rodiče podávat buď v písemné podobě na adresu ředitelství školy nebo e-mailem na adresu cernahorazs@seznam.cz. Rozhodnete-li se někoho navrhnout, projednejte předtím s touto osobou souhlas s její kandidaturou. Hlasovací lístky se jmény vámi navržených osob a další bližší informace k volbám zašleme rodičům prostřednictvím jejich dětí. Termín uzávěrky návrhů na zástupce rodičů je pondělí 6. 11. 2017 do 15,00 hod.

V této fázi se zatím jedná tedy pouze o návrhy. Z vámi navržených kandidátů budou formou tajného hlasování následně zvoleni dva zástupci. Volby  proběhnou v pondělí 20. 11. 2017 před rodičovskými schůzkami od 15,00 hod. v 1. poschodí staré budovy školy u hlavního schodiště a hlasovat bude možné až do 17,00 hod. Výsledky voleb budou zveřejněny 
v úterý 21. 11. 2017 na školní webové stránce v rubrice „Aktuality“.

Další informace k volbám

1. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.
   Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat.

2. Za členy školské rady budou zvoleni ti dva kandidáti, kteří získají nejvyšší počty hlasů.

3. V případě rovnosti hlasů rozhodne los.

 

Mgr. Vlastimil Šíbl
    ředitel školy

 

Lampiónová slavnost

Základní škola Černá Hora děkuje spolupořadatelům - Sboru dobrovolných hasičů a členům Fotbalového klubu Černá Hora, dále sponzorům akce, kterými byly Městys Černá Hora, Pivovar Černá Hora a firma Řeznictví a uzenářství Havlíček.  Na závěr je zapotřebí poděkovat  panu Jiřímu Bernardovi za pěkné fotografie a paní Marii Juncové, která se pravidelně stará o to, aby nám do kroku hrály v místním rozhlase pěkné dětské písničky. Velký dík patří též všem zaměstnancům základní školy za skvělou práci a obětavost, bez které by se tato tradiční oslava podzimu neobešla. 

Fotografie z akce naleznete na: www.zonerama.com/skolach


Výsledky sběru starého papíru - říjen 2017

Žáci a zaměstnanci naší školy odevzdali celkem 24 280 kg starého papíru. 

Nejvíce přinesli tito žáci: 

Linda Vízdalová 5.B - 922 kg, Klára Musilová 6.tř. - 747 kg, Monika Chloupková 6.tř. - 641 kg, Patrik Filka 5.A - 531 kg, Jan Bezděk 5.B - 508 kg.

Vítěznou třídou se stala 5.B s průměrem 184 kg na žáka. Výtěžek bude použit na odměny pro žáky a akce pořádané školou. Všem zapojeným žákům a rodinným příslušníkům patří velký dík za spolupráci!

​Úspěšná cyklistická soutěž - 4 medaile!

V úterý 26. září se v Rájci-Jestřebí konala cyklistická soutěž Cross - country horských kol.

Našim žákům se podařilo vybojovat celkem 4 medaile:

Klára Zukalová - 1. místo, Jan Bartek - 2. místo, Tadeáš Silnica - 3. místo, Šimon Zukal - 2. místo. Naši školu dále reprezentovali: Lukáš Kašparec, Michal Zachoval, Tomáš Bartek, Michal Pokladník, Dominik Vaněk a Jaroslav Kalina. 

Gratulujeme!

 

 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE 17.-22.9.2017

Společně se žáky 7. - 9. ročníku jsme vyrazili poznat ta nejkrásnější místa Anglie. Celý první den jsme strávili v centru Londýna a poté se ubytovali v anglických rodinách. Druhý den ráno jsme se vydali do malebného městečka Salisbury se slavnou katedrálou a poté na mytické místo Stonhenge. Další ráno nás autobus zavezl do Windsoru, kde jsme obdivovali královský hrad  a poté náš program pokračoval v univerzitním městě Oxford, kde se natáčely příbehy slavného Harryho Pottera. Poslední den byla v plánu celodenní návštěva lázeňského letoviska Brighton s krásnou kolonádou, molem a orientálním palácem Royal Pavilion. Žáci si mohli denně procvičovat a zdokonalovat svoje znalosti angličtiny při komunikaci v hostitelských rodinách. Celý pobyt nám přálo krásné počasí. Domů jsme se všichni vrátili ve zdraví a velmi spokojení. :-)

Jeďte s námi do Alp!

Termín: 4. - 9. února 2018

Cena: 6.900 Kč (ubytování, polopenze, doprava)

             + skipas (pětidenní)  - dítě (2002-2011)   88 

​                                                 junior (2001-1998)    131 €

​                                                dospělá osoba    175  €

Místo: Rakousko, střediska HochötzKühtai

Více informací najdete v sekci Sportovní akce.

Středisko: Ötztal - Hochötz, Rakousko

Zahájení školního roku 2017/18

Školní rok 2016/2017

Spali jsme na Jezírku!

A všichni jsme to zvládli. Na krásný dvoudenní výlet do lesní školy Jezírko budou naši prvňáčci dlouho vzpomínat. Dověděli se spoustu nových poznatků o přírodě, vodě a zvířatech. Lovili vodní živočichy, zkoumali vodu, prošli si stezku odvahy, hledali poklad, hráli si, zpívali a dováděli. Ale nejlepší bylo spaní s kamarády v Liščí noře, Myší díře, Zaječím pelechu, Jezevčím hradě, Soví dutině nebo Veverčím hnízdě.

Vítání občánků

24. června se uskutečnil obřad Vítání občánků. Od ostatních se lišil tím, že byl posledním pro naše vystupující žákyně ze 4. a 5. třídy. Děvčata dostala za svoje tříleté účinkování při tomto obřadu na památku pěknou knihu a malou kytičku. Děvčata děkujeme!

Atletický čtyřboj - I. stupeň

Poučme se z historie

Dne 7.6. 2017 žáci osmého a devátého ročníku navštívili památník - bývalý koncentrační tábor v polské Osvětimi a nedaleké Březince. Poznávat historii na vlastní oči dá žákům mnohem více než poznatky z učebnic. V nás všech prohlídka zanechala hluboké dojmy.

Projektový den - Letem, světem...

Dárek ke Dni dětí - cesta kolem světa

Kdo z nás dospělých si může jen tak bez problémů odskočit stovky kilometrů od domova a to jen tak nalehko s batůžkem přes rameno? Po pravdě nikdo. Tuto výsadu, a ještě mnohem víc, měli naši školáci, kteří procestovali, i když pouze zprostředkovaně, bezmála celý svět. Pomyslné terčíky cílových destinací byly rozprostřeny na mapě světa téměř na všech obydlených kontinentech nebo v blízkých ostrovních oblastech. Evropa, Asie, Afrika i Amerika se tu skloňovaly snad ve všech pádech. Každé dítě navštívilo během jediného dopoledne, bez letenky a zavazadel, tři oblasti a společně tak všichni dohromady objevily  dvanáct zemí rozdílných kultur a rozdílného způsobu života. Patřily mezi ně Anglie, Irsko, USA, parky USA, Mexiko, Karibik, Afrika, Kapverdské ostrovy, země Blízkého a Středního východu, Nový Zéland, Egypt, Indie, Thajsko a Japonsko. Výběr zemí to byl zcela určitě zajímavý a každý si ze školy odnesl nejen mnoho informací, ale i spoustu postřehů a zajímavostí, se kterými se ještě nikdy nesetkal, a které byly mnohdy velmi překvapivé. V Thajsku děti soutěžily s jídelními hůlkami, jinde se luštilo tajné egyptské písmo, popíjel se pravý anglický čaj s mlékem, na pláži v Karibiku se děti osvěžily nealkoholickým mojitem, proletěly se Airbusem A 380, jinde si děti hrály na Indiány. Všichni naši kamarádi a přátelé školy, kteří se ujali role průvodce po jednotlivých zemích, se s dětmi podělili o svoje dojmy a prožitky, které získali během svých cest. A kdo ví, třeba se v našich dětech po páteční cestě Letem, světem probudí v budoucnu cestovatelský duch a chuť objevovat  svět, poznávat různé země, národy a jejich kulturní tradice.

5. 6. 2017 Vybíjená žáků 4. a 5. ročníku

 

"Pohár Krále Jiřího" - máme zlato!

V pátek 26. května se 12 žáků z I. stupně účastnilo tradiční atletické soutěže "Pohár Krále Jiřího" v Kunštátu. První místo v hodu kriketovým míčkem obsadil Adam Keprt. Dále naši žáci vybojovali tři 4. místa. V běhu na 400 m - Jakub Dvořák a Sára Burgetová, družstvo mladších žáků (Jakub Dvořák, Tomáš Vaněk a Adam Keprt).

Naši školu ze všech sil reprezentovali: Sára Burgetová, Zuzana Gernešová, Eunika Klepáčková, Jakub Dvořák, Tomáš Vaněk, Adam Keprt, Klára Musilová, Monika Chloupková, Marta Vrbková, Jiří Svoboda, Petr Vaníček a Patrik Filka. Chválíme za předvedené výkony!

Olympiáda 1. tříd - Velké Opatovice

Deset vybraných prvňáčků se zúčastniílo 24. 5. 2017 Olympiády 1. tříd okresu Blansko ve Velkých Opatovicích. Všichni malí sportovci bojovali statečně a s nasazením všech sil. Ve velkém počtu účastníků se v žádném případě neztratili. Ve výtvarné soutěži  "Sportujeme rádi" vybojovaly obrázky našich dětí nádhernou zlatou a dvě stříbrné medaile. Děkujeme a gratulujeme!

Úspěšný Pohár rozhlasu

Ve středu 17. května proběhla v Blansku atletická soutěž Pohár rozhlasu starších žáků a žákyň. Naši žáci předvedli skvělé výkony, vytvořili si nové osobní rekordy. Druhé místo vybojovali hoši ve štafetě 4 X 60 m (Martin Kučera, Patrik Fojt, Daniel Fried, Štěpán Kašparec). Nejlepším individuálním výsledkem bylo třetí místo ve skoku vysokém - Štěpán Kašparec skočil 166 cm. Těsně za stupni vítězů skončil Patrik Fojt ve skoku dalekém, skočil 523 cm, čímž obsadil čtvrté místo. A nejlepší z našich dívek byla Simona Páralová, která obsadila dvakrát 5. místo, a to v běhu na 60 m a 800 m. Současně družstvo žáků obsadilo v konkurenci devatenácti škol celého okresu výborné 4. místo.

Naši školu skvěle reprezetovali: Štěpán Kašparec, Patrik Fojt, Daniel Fried, Martin Kučera, Jiří Gross, Šimon Zukal, Simona Páralová, Marie Trávníčková, Natálie Sedláčková. Gratulujeme k výborným výkonům a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!

 

 


​Dopravní soutěž - školní kolo

V pátek  21. dubna proběhla na naší škole dopravní soutěž.  Byla rozdělena do dvou kategorií. V té mladší soutěžilo celkem 83 žáků od 5. do 7. ročníku. Ve starší kategorii bylo 44 žáků
8. a 9. ročníku. Všichni soutěžící absolvovali tři disciplíny, a to jízdu zručnosti, první pomoc a testy silničních pravidel. Tady jsou výsledky:

Mladší kategorie

1.      místo – Anežka Zukalová

2.      místo – Ondřej Filka

3.      místo – Michal Zachoval

Starší kategorie

1.      místo – Vojtěch Toman a Šimon Zukal

2.      místo – Adam Verner a Pavel Karásek

3.      místo – Lukáš Kašparec 

Gratulujeme všem, kteří se umístili na stupních vítězů a chválíme žáky, kteří se této soutěže zúčastnili.

​Já a můj pes

V sobotu 22. dubna se uskutečnila dětská výstava psů s názvem Já a můj pes. Zúčastnilo se jí celkem 17 soutěžících dětí. Akci pořádala již popáté Základní škola Černá Hora ve spolupráci s černohorským Psím rájem. Děkujeme paní Evě Mollikové - hlavní rozhodčí,  MVDr. Vítu Dokoupilovi, Jiřímu Bernardovi - za profesionální fotografie, učitelkám a vychovatelkám za skvělou pořadatelskou službu, slečně Kláře Kočvarové za tanec se psem a všem rodičům a prarodičům za účast a podporu této atraktivní školní akce. Jana Kubelková. Fotografie z akce:www.zonerama.com/skolach/285728

Jarní sběr papíru

Máme za sebou úspěšně jarní úklid a s ním spojené sběrové dny. Děkujeme všem dětem, rodičům a přátelům školy, kteří prospěli přírodě a přispěli do společného kontejneru. Tentokrát se nám podařilo vybrat téměř 23 000 kg. 

Mezi nejpilnější sběrače patří:                                        Nejvíce nasbírala:

Jan Bezděk ze 4.B s 585 kg                                          4. B - 166 kg v průměru na žáka
Alice Smejkalová z 2. A s 532 kg                                  1. A - 103 kg v průměru na žáka
Monika Chloupková z 5. třídy s 480 kg                        5. třída 100 kg v průměru na žáka

 

​Matematický klokan

V pondělí 27. března 2017 se žáci naší školy zúčastnili již tradičně mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN.

Tentokráte se zapojili všichni žáci od druhé až po devátou třídu. Bylo nás -  76 cvrčků, 63 klokánků, 57 benjamínů a 44 kadetů.

V kategorii CVRČEK, to je druhá a třetí třída, zvítězil Šimon Mihola ze 3. A s 66 body, na druhém místě byla Adéla Krupičková s 63 body a na třetím místě s 52 body Martin Frič, oba ze 3.B třídy.

V kategorii KLOKÁNEK pro žáky čtvrté a páté třídy máme absolutní vítězku naší školy. 120 bodů získala Klára Musilová, se 102 body obsadil druhé místo Martin Tomíček také z 5. třídy a na 3. místě se umístila Marta Vrbková ze 4. A s 81 bodem.

Pro žáky šesté a sedmé třídy je určena kategorie BENJAMÍN. První místo obsadila Kateřina Matyášová se ziskem 109 bodů. Se 104 body je druhá Kristýna Mazalová a třetí s 88 body je Michal Zachoval, všichni ze 7. třídy.

Nejstarší žáci z osmé a deváté třídy řešili úlohy v kategorii KADET. Nejvíce bodů – 90 -  získal Libor Štěpánek z 9. třídy, druhé místo obsadil Ivo Doležel z 8. třídy se 79 body a třetí je Eliška Fantová z 9. třídy se 78 body.

Děkujeme všem žákům za účast, úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme vám hodně radosti a úspěchů při řešení zajímavých matematických úloh.

 


Charitativní prodej našich kulinářských výrobků

7. dubna si připomínáme Den vzdělanosti, přijďte si v tento den zakoupit do školy námi vyrobené dobroty. Pochutnáte si a přispějete na dobrou věc! Výtěžek bude použit na vzdělání a výdaje spojené se školou pro našeho adoptovaného chlapce Fareeda z Indie. Vaši sedmáci :)

Konverzační hodina s Word Of Life

V pátek 24.3. nás opět navštívila mezinárodní skupinka studentů z organizace Word Of Life. Vyzkoušeli jsme si s nimi konverzovat v angličtině, zahrát hry a pozvali nás na jejich tradiční sportovní a anglické tábory na Mírance.

​To je naše šou...

Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem při přípravách a uskutečnění našeho programu.

Fotografie naleznete v sekci Pěvecký sbor.

Video z akce naleznete na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=d_68XA0-EhA&t=6s

Autorem videa je pan Karel Matyáš. DĚKUJEME!


​Lyžařský kurz ve Filipovicích

Ve dnech 5. až 10. února proběhl již tradiční lyžařský kurz pro žáky 6. a 7. ročníku ve Filipovicích. Do penzionu Pepovka odjelo 41 žáků. Každý den nás vítala perfektně upravená sjezdovka, ale také mlha. V pátek jsme si vše vynahradili, ukázalo se modré nebe a sluníčko nám odhalilo přírodní krásy okolí svahu. Žáci byli rozděleni do 4 družstev, ve kterých se z nich den ode dne stávali ještě lepší lyžaři. Krásné ubytování, výborné jídlo, koupání v bazénu se slanou vodou, turnaj ve stolním tenisu ....určitě máme všichni na co vzpomínat smiley​ 

 

Taneční klub Nelly na Fotbalovém plese v Černé Hoře

Olympiáda v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 26.ledna proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce. Celkem 16 žáků soutěžilo ve 2 kategoriích. Soutěžilo se ve 3 oblastech-poslechu, porozumění textu a v konverzaci. Žáci prokázali velmi dobrou úroveň znalostí a schopností, ale vítězové jsou pouze dva. Do okresního kola,které se uskuteční 23.2.v Blansku postupuje Valérie Virdzeková a Martin Třetina. Vítězům blahopřejeme a ostatní chválíme za předvedené výkony. Hodně štěstí v okresním kole!

 

Lyžařský výcvik v Olešnici - 1. stupeň

Ve dnech 16. až 19. ledna se vydalo 133 žáků a 27 instruktorů na oblíbený lyžařský kurz do Olešnice. Letos nám počasí opravdu přálo a tak jsme si při lyžování užili sluníčka i výborné sněhové podmínky. Poděkování patří všem pomocníkům, rodičům, instruktorům a učitelům, kteří se zasloužili o to, že celý výcvik proběhl hladce, bez úrazů a děti se vracely spokojené a nadšené.

​Foto a video: paní Krésová
​Naši  instruktoři (rodiče a přátelé naší školy)
​DÁMY: Doleželová, Švancarová, Proksová, Bracková, Kollerová, Trávníčková.
​PÁNOVÉ: Merten, Koller, Svoboda, Bělehrádek, Štoudek, Havlík, Vízdal, Zukal, Holcner, Bezděk, Čilík, Mazanec, Mrhač, Daněk.
​JEŠTĚ  JEDNOU  DĚKUJEME  VŠEM  ZA  POMOC  A TĚŠÍME  SE  ZASE  ZA  ROK  V  OLEŠNICIwink

Naše poslední jízdasmiley  video: ZŠ Černá Hora - Lyžařský kurz Olešnice 2017

 

Mobilní aplikace Bakaláři - žákovská knížka

Vážení rodiče,

mobilní aplikaci můžete používat pro operační systémy Android 4.0 (a vyšší) a iOS.

 • Aplikaci můžete stáhnout zdarma na:

Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.impire.bakalari.student&hl=cs

AppStore:
https://itunes.apple.com/cz/app/bakalari-oficialni-aplikace/id1070211765?mt=8

 • Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče:

zscernahora.bakalari.cz

 • Přihlašovací údaje použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.
   


​Novoroční koncert

Pátého ledna se uskutečnil v kostele sv. Vavřince v Černé Hoře tradiční Novoroční koncert. Jeho organizátorem je již řadu let Základní škola Černá Hora. Program byl rozdělen do dvou částí. V úvodu vystoupil školní pěvecký sbor a poté černohorský chrámový sbor. Základní škola Černá Hora touto cestou děkuje černohorské farnosti za ochotu a vstřícnost při přípravě a uskutečnění této kulturní akce. 

Předvánoční Vídeň

V rámci výuky jazyků, historie a kultury našich jižních sousedů - Rakouska, žáci 7., 8. a 9. ročníku navštívili Vídeň a její tradiční předvánoční trhy. Seznámili jsme se s dějinami a pamětihodnostmi rakouské metropole. Nejvíc na nás zapůsobila atmosféra před vídeňskou radnicí s bohatou nabídkou drobných dárků, dobrot a zahřáli jsme se typickým vánočním punčem.

​Více fotografií z Rozsvícení vánočního stromku s čerty naleznete na: https://www.zonerama.com/hasicicernahora1/Album/2428656


Úspěch na horských kolech

Ve čtvrtek 3 listopadu se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního přeboru na horských kolech v Rájci-Jestřebí. Ve velmi chladném počasí se jim podařilo vybojovat krásné umístění. Stříbrnou medaili získal ve své kategorii Michal Zachoval a bronzovou Dominik Vaněk. Pěkných výsledků dosáhli i další naši reprezentanti: Lukáš Dvořáček, Michal Pokladník, Šimon Zukal, Lukáš Kašparec, Tomáš Bartek a Jiří Odehnal. Gratulujeme!

​Lampiónová slavnost

V předvečer podzimních prázdnin se uskutečnila tradiční lampiónová slavnost s průvodem. Letošní setkání mělo slavnostní charakter, jelikož jsme se sešli již podesáté. Tomuto výročí jsme přizpůsobili i program, který připravila agentura Letní sněhulák. Laserová show, která tvořila třetinu programu, byla určena především dětem. Animaci postaviček, dinosaurů a různorodých obrazců doprovázela hudba ze známých filmů. Byla to překrásná podívaná. Jako malé překvapení byl i závěrečný ohňostroj, kterým jsme oslavili desáté výročí této podzimní akce. Kromě hlavního pořadatele, kterým  je Základní škola Černá Hora, se během posledních roků řady spolupořadatelů rozrostly o SDH Černá Hora, FK Černá Hora a Městys Černá Hora. Tak tedy první desítku máme za sebou a za rok hurá do desítky druhé.

Základní škola Černá Hora děkuje všem nadšeným a obětavým lidem za jejich čas a pomoc při zajištění této oblíbené akce. Děkujeme též Pivovaru Černá Hora, manželům Regecovým a panu Havlíčkovi za poskytnutí sponzorských darů a panu Jiřímu Bernardovi za profesionální fotografie, které naleznete na: WWW.zonerama.com/skolach

Halloween

Halloween a jeho tradice nám do hodin angličtiny přišly představit a ukázat Američanka  Ashley a Kanaďanka Alice, které pracují pro křesťanskou organizaci Word of Life. Měli jsme možnost slyšet autentickou angličtinu a dozvědět se spoustu zajimavostí vztahujících se k tomuto svátku. Kulturní tradice jsou nedílnou součástí výuky jazyků.

Výsledky sběru papíru

Během tří dnů žáci a zaměstnanci školy odevzdali celkem 26 865 kg starého papíru! Nejlepší sběrači jsou: Monika Chloupková (893kg), Amálka Havlíčková (600kg), Patrik Filka (600kg), Linda Vízdalová (541kg). Všem žáků, rodičům i prarodičům, kteří přispěli jakýmkoliv množstvím, moc děkujeme! Finanční výtěžek bude použit ve prospěch dětí a školy.

Okresní turnaj ve stolním tenise

Dne 11.10. se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního turnaje ve stolním tenise ve Žďárné. Tenistky ze 7.třídy vybojovaly krásné třetí místo. Velká gratulace!


 


Poznávací exkurze do Prahy

Dobrou tradicí naši školy jsou dvoudenní poznávací exkurze devátých tříd do hlavního města. Program měli žáci letos opravdu bohatý - exkurze v Národním divadle, Národní památník heydrichiády, večerní divadelní představení v Divadle Na Vinohradech, prohlídka areálu Pražského hradu, Královská cesta, návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Vyšehrad. Spousta poznatků, informací a krásných zážitků...

Okresní kolo přespolního běhu

V pátek 30. září se 13 žáků naší školy zúčastnilo okresního kola v přespolním běhu. Nejlepšího výkonu dosáhl Štěpán Kašparec, který se v kategorii starších žáků umístil na 3. místě. Dobrých výsledků dosáhli i Martin Kučera (8. místo – straší žáci) a Simona Páralová (11. místo – starší žákyně). V kategorii starších žáků skončilo naše družstvo na velice slušném 5. místě. Děkujeme všem jmenovaným, ale i ostatním zúčastněným žákům, za vzornou reprezentaci školy.

Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku proběhlo v nově zrekonstruovaných šatnách, ze kterých máme všichni velkou radost. V úvodu slavnostního dne pozdravili již tradičně všechny přítomné ředitel školy pan Vlastimil Šíbl, starosta městyse Ondřej Měšťan a senátor Jozef Regec. Popřáli dětem i pedagogům šťastný vstup do nadcházejícího školního roku. Dále následoval krátký kulturní program a poté se již všichni žáci rozešli do svých tříd.

Přejeme všem našim žákům mnoho radosti z učení, hodně dobrých kamarádů a úsměv na tváři.smiley

 

Školní rok 2015/2016

Rodinné týmy

V sobotu 4. června se uskutečnil 4. ročník klání rodinných týmů. Akce byla velice zdařilá a zúčastnilo se jí celkem 35 týmů. Více fotografií naleznete na:

www.zonerama.com/skolach

Základní škola Černá Hora děkuje Mysliveckému spolku Lhotky Černá Hora za zázemí a výraznou pomoc při zajištění této akce, dále manželům Regecovým za finanční příspěvek, který byl použit na zakoupení cen do tomboly, jejíž výtěžek byl použit na charitativní účely, panu Jiřímu Bernardovi za fotografickou dokumentaci a všem zaměstnancům školy a jejich rodinným příslušníkům za pomoc při realizaci letošního klání rodinných týmů.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili a přispěli jakoukoli částkou na charitativní tombolu.heart

 

Atletický přebor v Kunštátě

V pátek 3. června se 6 žáků naší školy zúčastnilo okresního atletického přeboru "O POHÁR KRÁLE JIŘÍHO Z KUNŠTÁTU". Našim sportovcům se velice dařilo ve všech čtyřech disciplínách - skok daleký, hod míčkem, běh na 50 m a 400 m (600 m).

V kategorii mladších žáků získal 2. místo v běhu na 400 m i 2. místo ve čtyřboji Patrik Filka ze 3. ročníku. Celkově se naše družstvo mladších žáků, ve složení Patrik Filka, Jan Bezděk a Marta Vrbková, umístilo na krásném 3. místě.

V kategorii starších žáků se na 1. místě ve skoku dalekém umístil Matyáš Dankovský z 5. ročníku, který se navíc umístil na 2. místě v hodu míčkem a rovněž na 2. místě ve čtyřboji. Celé družstvo starších žáků - Monika Chloupková, Matyáš Dankovský, Ondřej Vašek,  pak vybojovalo úžasné 2. místo.