Školní jídelna


Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ze dne 25.2.2005 jsou ve školním stravování zavedeny věkové skupiny. Strávníci jsou zařazováni do skupin podle věku, který během školního roku dosáhnou:
I. strávníci 7 - 10 let cena oběda 23,- Kč
II. strávníci 11 - 14 let cena oběda 25,- Kč
III. strávníci 15 a více let cena oběda 26,- Kč

Příklad:
Dítě ze 4. třídy, které ve školním roce (tedy od 1.9.2017 do 31.8.2018 dosáhne věku 11 let, bude od 1. září zařazeno do II. skupiny s cenou oběda 25,- Kč.
Žák 8. třídy, který ve školním roce dosáhne věku 15 let, bude od 1. září zařazen do III. skupiny s cenou oběda 26,- Kč.


Ceny ostatních obědů:
pro dítě I. skupiny v době nemoci 51,- Kč
pro dítě II. skupiny v době nemoci 53,- Kč
pro žáka III. skupiny v době nemoci 54,- Kč
pro důchodce z Černé Hory 54,- Kč
pro ostatní strávníky 55,- Kč

 

Odhlašování obědů

Od 12.3.2018 nastává změna v odhlašování obědů.

  • Odhlášení je možné den předem do 13.00 hodin písemnou formou:
  • SMS - 728 848 213
  • EMAIL - jidelna@zscernahora.cz
  • Případně osobně v kanceláři vedoucí stravování.
  • Ve výjimečných případech telefonicky na čísle 516 527 527
  • Pouze po prázdninách a po dnech pracovního klidu je odhlášení možné do 6.00 hodin téhož dne.
  • Neodhlášenou stravu si můžete vyzvednout do 11.00 hodin do vlastních nádob.

Při odhlašování je třeba uvést přesný termín od kdy do kdy nebude strávník odebírat obědy.
Žák má v případě své nepřítomnosti ve škole z důvodu nemoci možnost první den odebrat oběd do jídlonosiče za cenu školního oběda. V dalších dnech lze oběd odkoupit za výše uvedené ceny.

Děkuji za pochopení

Kateřina Bajková – vedoucí stravování


 

 

 

 

Jídelníčky