Aktuality

Přímý odkaz na jídelníček aplikace
Objednávání internetem

https://www.strava.cz/strava/stravnik/jidelnicky?zarizeni=4403 

 

Ceny stravného od 1. 9. 2021:

Cena pro cizí strávníky:                          70 Kč

Cena pro důchodce z Černé Hory:           68 Kč

Bývalí zaměstnanci – důchodci:              64 Kč

Zálohová platba  na červen 1.540 Kč.

 

I.Kategorie    žáci 6-10 let:          cena dotované stravy 26 Kč -  plná výše stravy 56 Kč   

II.Kategorie   žáci 11-14 let:         cena dotované stravy 28 Kč -  plná výše stravy 58 Kč

III.Kategorie žáci 15 a více let:     cena dotované stravy 32 Kč -  plná výše stravy 62 Kč

Zálohová platba na červen pro I. a II. kategorii 600 Kč.

Zálohová platba na červen pro III. kategorii 700 Kč.

 

Dotované ceny pro žáky platí pouze ve dny, kdy plní distanční či prezenční výuku a první den nemoci. Mimo tyto dny je možné stravování do vlastních nádob, ale za plnou výši stravy.

Způsob platby:

-  přihlášený strávník ke stravování má na začátku školního roku zaplacenou zálohu na stravné a od října je inkasována částka za skutečně spotřebovanou stravu předchozího měsíce, vždy k 12. dni v měsíci

- je nutné mít zřízenou inkasní platbu ve prospěch účtu školy: 1361492359/0800

při neuhrazení platby do 20. dne v měsíci může být strávník zablokován

Způsob přihlašování a odhlašování:

- po odevzdání přihlášky je strávník automaticky přihlášen od 2. 9.2021 ve dnech školní výuky po dobu školního roku 2021/2022

- odhlašování probíhá na internetových stránkách pod uživatelským jménem a je chráněno heslem

 

Bajková Kateřina – vedoucí školní jídelny 728 848 213

 

 

 

 

Základní informace ke stravování