Fotogalerie

Malé ohlédnutí za rokem 2018.....

omluvte prosím kvalitu fotografií. Původní záměr byl udělat pár fotek pro nás. Na stranu druhou si myslím, že je vhodné ukázat, jak se u nás ve školní jídelně vaří.

Vaří se s úsměvem, s láskou s chutí a hlavně s elánem.

Nejraději mám okamžiky, kdy si společně sedneme a plánujeme jídelníček na další měsíc. Je krásné vidět v očích tu chuť uvařit jídla, která je napadají. Jsem šťastná, že mohu být ve vedení tak skvělého týmu.

Děkuji a přeji krásné první dny roku 2019

Bajková Kateřina

                 4403 je číslo naší jídelny na www.strava.cz.

          Každý strávník obdrží své přihlašovací údaje.

 

Odpovědi na nejdůležitější otázky ohledně změn ve stravování!

Mám zájem o dotovanou stravu ve školní jídelně pro svoje dítě, co mám udělat?

Zákonný zástupce je povinen řádně vyplnit přihlášku ke školnímu stravování. Nejpozději 4. září zaplatit 115 Kč za čip, který obdrží.

Jak funguje přihlašování?

 Žák bude automaticky přihlášen na dny školní výuky.

Jak mohu jako rodič dítě odhlásit?

Vedoucí školní jídelny mi po odevzdání přihlášky předá údaje pro odhlašování, které budu provádět
na stránkách:www.strava.cz nejpozději do 14.00 hodin předchozího dne.

Co dělat, když si dítě zapomene čip?

Dítě má povinnost oznámit tuto skutečnost ještě před výdejní dobou vedoucí školní jídelny.

Co dělat, když dítě čip ztratí?

Při ztrátě čipu je nutné tuto skutečnost co nejdříve oznámit vedoucí školní jídelny a zakoupit si čip
nový. Čip je po zakoupení majetkem strávníka a bude jej užívat po celou dobu docházky.

Dítě náhle onemocní, mám nárok na dotovanou stravu?

První den nemoci máte nárok na dotovanou cenu. Jelikož jídelna vaří i pro cizí strávníky, můžete si
odebírat stravu po celou dobu nemoci, ovšem za ceny nedotované viz ceník- Provozní řád ŠJ.

Kdy a jak mohu odebírat stravu?

Od 6.00 – 10.30 hodin je nutné zajistit vlastní nádoby, které budou řádně podepsány (jméno, příjmení, třída), případně do 11.00 hodin si přijít osobně.
Nádoby nesmí být skleněné.

Jak mohu platit stravné?

Pokud máte zájem o stravování na naší škole, je nutné si zřídit inkasní platbu ve prospěch účtu školy. První platba bude odcházet již k 12. září a každý další měsíc k témuž datu. Z tohoto důvodu  je nutné mít dostatečný limit na vlastním účtu.  

Mám více strávníků ve škole, je možné platbu sloučit jako dříve?

Bohužel ne, každý strávník má svůj variabilní symbol. Na stranu druhou, rodič bude mít větší přehled stravného každého dítěte. Po zadání přihlašovacích údajů najdete na stránkách
www.strava.cz i aktuální platební pohyby.

Chci se nahlásit jako cizí strávník, je to možné a co pro to mohu udělat?

 Je to možné, osobně u vedoucí školní jídelny.

 

JÍDELNÍČKY

Od 19.11. do 23.11.2018

Od 26.11. do 30.11.2018

Od  3.12. do  7. 12.2018

Od 10.12. do 14.12.2018

Od 17.12. do 21.12.2018

Od 02.01. do 04.01.2019

Od 07.01. do 11.01.2019

Od 14.01. do 18.01.2019

Od 21.01. do 25.01.2019