Konzultační hodiny pro děti a učitele: pondělí a čtvrtek 8. 00 – 14. 30

Konzultační hodiny pro rodiče: pondělí 14. 00 – 17. 00

                                                      čtvrtek 13. 00 – 15. 00

Na konzultaci je třeba se předem telefonicky nebo po emailu ohlásit, po domluvě je možný i jiný čas.

 

Kontaktní email: rambouskova@zscernahora.cz

Kontaktní telefon: 516 527 528