Sportovní kroužek 

Sraz žáků podle rozpisu v šatně, sportovní oblečení s sebou.

 

Sportovní kroužek 1 pro žáky 1. - 2. ročníku

vede Mgr. Monika Kopřivová,

probíhá v úterý od  11,30 do 12,15 hodin, sraz žáků v šatně.

 

Sportovní kroužek 2 pro žáky 3. - 4. ročníku

vede Mgr. Monika Kopřivová,

probíhá v úterý od 13,05 do 13,50 hodin, sraz v šatně.

 

Sportovní kroužek 3 pro žáky 4. - 5. ročník

vede  Mgr. Monika Kopřivová,

probíhá v pondělí od 13,10 do 13,55 hodin, sraz v šatně