Sportovní kroužek 1. stupně

 

Činnost kroužku je pozastavena.

Sportovní kroužek v říjnu nezačne pracovat. Prosím neprovádějte platby na účtu DDM .

Další informace naleznete na Škole v pyžamu: 

https://www.skolavpyzamu.cz/kv8zi

 

Sportovní kroužek   

vede Mgr. Monika Kopřivová, 

 

1. a 2. ročník - středa 5. vyuč. hodinu

3. - 5. roč. - středa 6. vyuč. hodinu,                       

                 - pondělí 7. vyuč. hodinu