Sportovní kroužek 

Přihlášky přijímáme u p. učitelky Kopřivové (2. ročník, 1. patro)                                                                     Začínáme v úterý 2. 10. 2018, cena 400 Kč na celý rok.

 

Sportovní kroužek pro žáky 1. - 2. ročníku

vede Mgr. Monika Kopřivová,

probíhá v úterý od  11,30 do 12,15 hodin, sraz žáků v šatně,

 

Sportovní kroužek pro žáky 3. - 5. ročníku

vede Mgr. Monika Kopřivová,

probíhá v úterý od 13,05 do 13,50 hodin, sraz v šatně.