Školní metodik prevence

Mgr. Renata Kabrhélová

 

Činnost školního metodika prevence:

  • tvorba, kontrola a realizace - Minimální preventivní program 
  • spolupráce s vedením školy a výchovným poradcem;
  • spolupracuje s okresním metodikem prevence;
  • ve spolupráci s ostatními pedagogy, zejména s třídními učiteli, věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování, poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům;
  • účastní se školení a dalšího vzdělávání;
  • vede dokumentaci;
  • spolupracuje s odborníky /PPP Blansko, PČR…/.