Aktuality

Stávka zaměstnanců škol

Vážení rodiče,

zaměstnanci naší školy se rozhodli připojit k výstražné stávce zaměstnanců škol, která proběhne v pondělí 27. 11. 2023.  Protože nebude z tohoto důvodu možné zajistit běžný provoz, budou škola, školní družina i školní jídelna v tento den mimo provoz.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Thanksgiving 2023

Ano, člověk by neměl s poděkováním váhat nikdy, ale kdy jindy se přímo nabízí příležitost zamyslet se nad zdánlivě drobnými dobrými skutky, které jsou ve skutečnosti velmi významné? Kdy jindy dát druhým najevo, jak moc si vážíme jejich přítomnosti? Kdy jindy si uvědomit, co všechno ve svých životech máme? 

Od toho je Den díkuvzdání. My děkujeme všem žákům, kteří pochopili jeho smysl. 

Hrdá škola - Den bez batohu

Mysleli jsme, že nic originálního, v čem bychom si mohli přinést učební pomůcky, už nevymyslíme, ale mýlili jsme se. yes

Školská rada

V pondělí 20. 11. 2023 proběhly volby zástupců rodičů do školské rady.

Výsledky voleb:

1. Poděbradský Martin                 94 hlasů

2. Bílková Klára                            80 hlasů

3. Lev Richard                              66 hlasů

4. Krésová Kamila                        54 hlasů

Jako zástupci rodičů byli tedy do školské rady zvoleni pan Martin Poděbradský a paní Klára Bílková.

Počínaje dnem 1. 12. 2023 bude školská rada pracovat ve složení:

 • za zřizovatele                                 - Ing. Naděžda Šabrňáková, Ing. Linda Vlková
 • za zákonné zástupce                     - Mgr. Klára Bílková, Mgr. Martin Poděbradský
 • za pedagogické pracovníky           - Mgr. Renata Kabrhélová, Mgr. Jana Kubelková 

 

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy              

Florbalisté z I. stupně zvítězili v okresním kole 

V pátek 10. listopadu jeli naši nejmladší florbalisté do Adamova na Čeps florbal Cup. Předvedli se nad očekávání. S obrovským nasazením bojovali o každý míček, byli zcela soustředění na hru. Za to vše byli odměněni. Společně vybojovali 1. místo v okresním kole! 
Naši školu skvěle reprezentovali: Jan Novotný, Dominik Traxl, Marek Gerneš, Matyáš Poledna, Jakub Beran, Šimon Pospěch, Mikuláš Bubeník, Dan Hlaváč, Michal Chovanec, Iva Hanáková a Anna Nečasová.

Gratulujeme a držíme palce v krajském kole! yes

Střípky z Halloweenské diskotéky

Celé album i s videem zde: https://drive.google.com/drive/folders/1Bivo77muuKqtN3UyITm9AwnnNYyz7cYn?usp=sharing

Výchovný koncert "The Beatles II"

Děkujeme panu Kubicovi za 2. díl povídání o slavné skupině "The Beatles". Tentokrát jsme se se slavnými Brouky setkali na vrcholu jejich slávy a také jsme byli svědky jejich konce. Poutavé vyprávění bylo proloženo živými hudebními ukázkami. Při závěrečné písni "Let It Be" jsme se připojili.  

 

Halloween 2023

Halloween je sice svátek poněkud pochmurný, ale my si užíváme spoustu legrace, originálních kostýmů, zábavných aktivit i lítých soutěží. V letošním klání v děsivém vřískotu zvítězila 4. třída a 7.B. Blahopřejeme, ale už svůj dnešní výkon prosím neopakujte. laugh

Lampionový průvod 2023

Ve středu 25. října naše škola uspořádala tradiční Lampionovou slavnost s průvodem. Akce se konala ve spolupráci s SDH Černá Hora za podpory městyse Černá Hora. Děkujeme zaměstnancům základní školy za pomoc při přípravě občerstvení, Pivovaru Černá Hora za sponzorský dar, panu Barvovi za fotodokumentaci z této akce a našim žákům i rodičům za hojnou účast.     Za pořadatele Jana Kubelková

Celé album zde: https://drive.google.com/drive/folders/15PW8GnYwil30ahSmjUAnVAIgxhlL1rpn?usp=sharing

Den s českou vlajkou

Připomněli jsme si blížící se 105. výročí vzniku samostatného Československa a oblékli jsme se do našich národních barev. 

Přijali jsme výzvu Agentury Dobrý den z Pelhřimova a přispěli k vytvoření rekordu v počtu "vyvěšených" vlajek.

Sportovní úspěch za zelenými stoly

Skvělého výsledku dosáhlo družstvo mladších dívek na okresním turnaji ve stolním tenisu v Rájci-Jestřebí. Trojice děvčat ze 7. ročníku ve složení Michaela Musilová, Natálie Sochatzi a Kateřina Jalová obsadila v silné konkurenci týmů z blanenského regionu výborné 3. místo. Na tomto úspěchu a zisku bronzového poháru mají největší podíl Míša s Natálkou, které odehrály většinu zápasů.
Pochvalu za reprezentaci školy a předvedený bojovný výkon zaslouží také družstvo mladších chlapců ve složení Ondřej Hlaváč, Martin Bílý, Štěpán Burýšek a Joel Klepáček.

Všem děkujeme.

Hrdá škola - Suit-Up Day 

Dnes jsme se hodili do gala. A byl to náramný pohled. 

Z New Yorku k Indiánům

Žáci 5. - 9. tříd se vydali na virtuální cestu napříč Spojenými státy americkými. Přednáška probíhala částečně v angličtině. Děkujeme panu Kocůrkovi za báječnou ochutnávku z tak velké a pestré země. 

Face to Face, Heart to Heart

„Tváří v tvář, od srdce k srdci“ je název projektu, do kterého se naše škola zapojila a na který od Česko-německého fondu budoucnosti obdržela finanční dotaci. Díky tomu mohlo 25 žáků v doprovodu 3 vyučujících vycestovat na týdenní výměnný pobyt do německého města Halberstadt.

Věříme, že se čas a obrovské úsilí, které do těchto aktivit investujeme, vyplatí. Navíc přátelství, porozumění, respekt, dobré vztahy a vzájemná komunikace jsou vzácné hodnoty, o které bychom měli pečovat a rozvíjet je nejen u našich dětí.

Více fotografií si můžete prohlédnout zde: https://photos.app.goo.gl/Jb3UEWhf3g7bBjgVA

 

Školní sada oblečení

Dobrý den,

rádi bychom Vám touto cestou opět předali odkaz na náš e-shop se školním oblečením.

Nechali jsme si jako škola vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na našem eshopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/zscernahora/

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 24.10.2023 Následně se eshop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.

Doufáme, že budete mít z naší kolekce stejnou radost jako máme my!


S pozdravem a přáním krásného dne

vedení školy

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v § 167 ukládá zřídit při škole školskou radu. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Letos v listopadu vyprší mandát stávající Školské rady při Základní škole Černá Hora, a proto budou rodiče opět volit své zástupce na následující 3 roky. Návrh na člena školské rady můžete podávat buď v písemné podobě na adresu ředitelství školy, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem na adresu reditel@zscernahora.cz. Rozhodnete-li se někoho navrhnout, projednejte předtím s touto osobou souhlas s její kandidaturou. Hlasovací lístky se jmény vámi navržených osob popř. další informace k volbám zašleme prostřednictvím žáků. V této fázi se zatím jedná tedy pouze o návrhy. Z vámi navržených kandidátů budou formou tajného hlasování následně zvoleni dva zástupci.

Termín uzávěrky pro podání návrhů na zástupce rodičů je pondělí  6. 11. 2023 do 15,00 hod.. Volby  proběhnou v den konání třídních schůzek, tj. v pondělí dne 20. 11. 2023 v době od 15,00 do 17,00 hod. v prostorách šaten u hlavního vchodu do budovy školy.

 

Další informace k volbám

 1. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem. Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. 
 2. Za členy školské rady budou zvoleni ti dva kandidáti, kteří získají nejvyšší počty hlasů.
 3. V případě rovnosti hlasů rozhodne los

    

Mgr. Vlastimil Šíbl
ředitel školy

Hrdá škola - Den školníka

Každý má ve zdárném chodu školy svou nezastupitelnou úlohu, a tak jsme ocenili a oslavili našeho pana školníka.

Že je pro nás jednička, to je jasné, ale že se dostane až mezi 15 TOP školníků ze stovek zaslaných fotografií, to jsme nečekali. O to víc nás to těší.

I vy můžete našeho pana školníka ve finálním hlasování podpořit SRDÍČKEM. Stačí do konce října kliknout sem: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=824317089702449&set=pcb.824320709702087

Děkujeme. heart

Bezpečnost na cestě do školy

Vážení rodiče!

Jistě jste zaznamenali, že od pondělí 25. 9. 2023 dojde ke změnám v dopravě v Černé Hoře. Z důvodu oprav kruhového objezdu mezi Černou Horou a Bořitovem bude doprava ze silnice č. 43 oboustranně odkloněna na Černou Horu. Dojde tím k výrazně vyššímu zatížení provozu v městysi, a tím pádem nastane daleko vyšší riziko při cestě žáků do školy a zpět domů. Ve škole jsme provedli základní poučení všech našich žáků, přesto prosím i vás rodiče, abyste případná nebezpečí svým dětem znovu zdůraznili a opětovně jim připomněli i základy bezpečného pohybu na komunikacích, chodnících a na přechodech pro chodce. Policie ČR doporučuje dětem pro překonání hlavního tahu obcí více využívat přechodu pro chodce na náměstí U Pivovaru, kde bude po dobu rekonstrukce zvýšený policejní dohled. Svým dětem připomeňte i nezbytnou ostražitost, kterou snižují např. sluchátka na uších a poslech hlasité hudby nebo i nasazené kapuce. Rovněž zvažte, zda je za dané situace vhodné, aby vaše dítě během této doby jezdilo do školy na koloběžce nebo na kole.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

 

Ředitelské volno 29. 9. 2023

V souladu s §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. v platném znění a po projednání se zřizovatelem vyhlašuji na pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno. Důvodem je úspora energií  (vyhlášené ředitelské volno navazuje na státní svátek v den předcházející víkendu).

Školní družina bude provozu od 7,00 do 14,00 hod. za předpokladu, že se na tento den přihlásí minimálně 10 žáků. Školní kuchyně v provozu nebude.

Do školy se žáci vrátí v pondělí 2. 10. 2023.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

yesZŠ Černá Hora zorganizavala okresní kolo v přespolním běhuyes

Ve středu 20. září jsme se stali pořadateli okresního kola v přespolním běhu. Při rekordní účasti - 20 základních škol, 390 závodníků - a krásném slunečném počasí byly k vidění výborné výkony. Neztratili se ani naši běžci. Družstvo mladších žáků dokonce obsadilo 5. místo (Martin Bílý, Lukáš Pavlů, Vojtěch Purmenský, Matyáš Bubeník, David Čiháček, Joel Klepáček). Naši školu dále reprezentovali: Ester Machová, Sofie Jakubcová, Natálie Sochatzi, Markéta Vozková, Kateřina Podmelová, Alice Pavelková, Markéta Zukalová, Elen Pavelková, Alice Smejkalová, Nela Říhová, Anna Jalová, Nela Ženatová, Šimon Kos, Marek Gric, Matěj Kafoněk, Adam Vlas, Petr Kuda. Děkujeme a gratulujeme k pěkným výkonům.

Střípky z přespolního běhu 2023

Celé album zde: https://drive.google.com/drive/folders/1HG1yxCXlMIbupnUDB3UZyNFLaeHNyOej?usp=sharing

Hrdá škola 2023/2024

I v letošním školním roce jsme zaregistrovali naši školu do projektu Hrdá škola. Těšíme se na spoustu společných zážitků.

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2023-2024

Milí žáci, vážení rodiče,

školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023. Hlavní vchod bude žákům otevřen od 7,15 hod.

2. – 9. ročník

Žáci při vstupu do školy obdrží od svých třídních učitelů klíč k šatní skříňce a po přezutí odcházejí  do svých kmenových učeben. Po krátkém úvodní bloku v kmenových třídách se žáci přesunou na 8,00 ke společnému zahájení do šaten. Po programu v šatnách se opět vrátí do kmenových učeben, kde jim třídní učitelé poskytnou další základní informace k novému školnímu roku a proberou nezbytné organizační záležitosti. Po této schůzce bude program úvodního dne ukončen.  Závěr aktivit je plánován tak, aby 1. stupeň skončil cca v 9,30  a  2. stupeň 9,45 hod.

1. ročník

Žáci 1. ročníku a jejich doprovod budou do školy vstupovat od 7,45 hod. Třídní učitelky žákům přidělí skříňky a předají klíče. V 8,00 hod.  pak v šatnách proběhne společné slavnostní zahájení pro celou školu s krátkým kulturním programem.  Po skončení společného programu se žáci i s rodiči přesunou do kmenové třídy, kde s nimi třídní učitelky proberou organizační a pedagogické záležitosti. Ukončení programu je plánováno mezi 9,30 – 10,00 hod.

Všichni žáci

si na první školní den přinesou přezůvky a tašku na případné pomůcky.
Žáci 2. – 9. třídy si navíc přinesou tužku a poznámkový blok.
Výuka podle rozvrhu hodin bude zahájena v úterý 5. 9. 2023.
Od tohoto dne bude také v provozu již i  školní družina a školní jídelna.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Školní rok 2022-2023

Vyhlášení nejlepších žáků

Celé album naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/14oh6C4bnPkV7vyUiFCK7eR2XvcVrmGfl?usp=drive_link

Úřední hodiny během hlavních prázdnin jsou každou středu od 8,00 hod. do 13,00 hod.

Přehled pracovních sešitů pro školní rok 2023-2024

 • Pracovní sešity zajišťujeme společně pro všechny žáky. Pokud si chcete zajistit pracovní sešity sami, dejte tuto skutečnost škole na vědomí. 
 • Ostatní pracovní sešity pro žáky 1. stupně řeší třídní učitelky přímo s rodiči ve svých třídách.

/files/aktuality/2022-2023/Prehled%20pracovnich%20sesitu.pdf

Cyklistický kurz - 19. až 21. června - Jedovnice

YDWR    10. - 11. 6. 2023heart

Pomohli jsme splnit 10 snů, obsadili 6. místo a společně naběhali 829 kolyes.
Počtvrté v řadě jsme byli součástí charitativního projektu YDWR, který se letos konal v Ráječku. Všem účastníkům - žákům i rodičům - velké díky za podporu, nadšení a úžasné sportovní výkony! 
Tak zase za rok v teniskách a tričku na viděnou na startu!

Školní jarmark

Ve čtvrtek 1. června se konal v naší škole prodejní jarmark a den otevřených dveří. Počasí vyšlo na jedničku a celá akce se tak mohla uskutečnit dle plánu v areálu školní zahrady. Během odpoledne mohli návštěvníci jarmarku obdivovat vše, co lahodilo nejen oku, ale i chuťovým pohárkům. Velkou část venkovního prostoru zaplnily stánky jednotlivých tříd a školní družiny. Kromě žáků školy se na výrobě nejrůznějšího zboží podíleli i rodiče, prarodiče a zaměstnanci školy. Kdo měl chuť se zapojit, přidal ruku k dílu. Výsledkem byla spousta rozmanitých a originálních výrobků. Venkovní altán se během této akce proměnil ve školní bufet. Občerstvení bylo bohaté, rychle ubývalo a obsluha vše musela neustále doplňovat. Žáky podpořili i zaměstnanci školní kuchyně, jejichž občerstvení se po celou dobu velice dobře prodávalo a šlo skvěle na odbyt. Během dne byly připraveny soutěže pro děti, skákací hrad a kdo si chtěl užít krásného dne a klidné atmosféry školní zahrady, mohl si zde společně s dětmi udělat piknik. Během dne sehráli žáci devátých tříd dvě divadelní představení pro děti z mateřské školy a pro veřejnost. Příjemná atmosféra byla znát jak mezi stánky, tak i v prostoru školní zahrady. Děkujeme všem žákům, rodičům, prarodičům, zaměstnancům základní školy a široké veřejnosti za podporu a přízeň, které si velice vážíme. Děkujeme též Pivovaru Černá Hora za poskytnutí sponzorského daru a kanceláři RE/MAX za zapůjčení atrakce pro děti. 

Odkaz na článek - Blanenský deník:

https://blanensky.denik.cz/ctenar-reporter/jarni-akce-poradane-zakladni-skolou-cerna-hora-mely-u-deti-velky-uspech-20230605.html        

 


Volejbal - školní kolo

V úterý 30. května proběhlo školní kolo ve volejbalu žáků 8. a 9. ročníku. Zvítězil tým deváťáků ve složení: Jiří Odehnal, Pavel Říha, Sára Burgetová, Eunika Klepáčková, Jakub Matyáš, William Havránek, Jakub Dvořák, Martin Frič a Alex Šváb. Gratulujeme! 

Klání rodinných týmů

Více fotografií z akce naleznete v odkazu níže:

https://eu.zonerama.com/kalvik/Album/9946217

 

Olympiáda Velké Opatovice - 1. ročník

Celé album fotek naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/1jAuIpVGCD_PdffzFC8Dz6CI9f5Y34Ft8?usp=share_link

Dopravní soutěž - okresní kolo - Blansko - 11. května

Pohár rozhlasu - Blansko - 10. května (starší)

Pohár rozhlasu - Blansko - 9. května (mladší)

Zeměpisná přednáška o Amazonii

Výchovný koncert cimbálové muziky Réva

Přijímací zkoušky na SŠ

Všem deváťákům, kteří ve čtvrtek 13. dubna a v pátek 14. dubna 2023 konají přijímací zkoušky na střední školy, přejeme pevné nervy, jasnou mysl a břitký úsudek. 

To dáte! yes

Zápis

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 je vyvěšen na  Úřední desce školy.

Egg Tree

Ti nejmenší angličtináři (a 7. B, která si nenechala namluvit, že na podobné aktivity je již věkem příliš pokročilá wink) vyzdobili náš školní vajíčkovník. "EGG TREE", jak ho nazvala 3.B.

Happy Easter to everybody!

Noc s Andersenem

V pátek 31. března jsme spolu se třiceti třemi dětmi strávili část noci v místní knihovně. Sešli jsme se v 18 hodin a rozcházeli jsme se přesně o půlnoci. Pohádkovou noc jsme zahájili setkáním  s autorem dětských knih panem Jiřím Šanderou, potom nás navštívil sám pan Andersen, který odpovídal na naše všetečné otázky. Ty se týkaly jeho dětství i jeho tvorby. Následoval kvíz a soutěže ve skupinách, pochutnali jsme si na typickém dánském chlebíčku, vyrobili jsme si visačku na dveře, zahráli si na nočního detektiva a na závěr jsme si pustili pěknou pohádku od Hanse Christiana Andersena, během které ti odvážnější navštívili tajemnou komnatu. Akci zpočátku doprovodila i pěkná bouřka, která se sice brzy přehnala, ale i když nebyla v plánu, vytvořila tu pravou, trochu strašidelnou atmosféru.

Děkuji rodičům za vstřícnost a spolupráci, paní Juncové za poskytnutí zázemí v prostorách knihovny a paní učitelkám Hrachovinové a Pešové za pomoc, bez které by se toto pohádkové nocování neobešlo.

Za organizátorky Jana Kubelková

   

Úspěšná Kunštátská laťka

V pátek 31. března proběhla tradiční soutěž ve skoku vysokém Kunštátská laťka. Žáci a žákyně, kteří uspěli ve školním kole, jeli poměřit své výkony s ostatními "skokany" základních škol celého okresu Blansko. Velkým úspěchem je 3. místo Ondřeje Vaňka v kategorii mladších žáků, který překonal laťku ve výšce 151 cm.

Naši školu dále výborně reprezentovali: Valerie Domská, Elen Pavelková, Anna Machová, Klára Svobodová, Lukáš Pavlů, David Čiháček, Nikola Pavlů, Veronika Čiháčková, Sára Burgetová, Nela Holcnerová, Jakub Karel Matyáš, Marek Gric.

Gratulujeme!

Tvořivá dílnička

Pod vedením paní učitelky Krajíčkové proběhla první tvořivá dílnička, během níž vznikla spousta krásných, částečně upcyklovaných dekorací. Výsledky (nejen) našeho tvoření si budete moci koupit na připravovaném Dětském jarmarku.

Děkujeme všem, kdo se zapojili a strávili páteční odpoledne ve škole. 

Návštěva z Halberstadtu

V roce 2017 jsme zahájili mezinárodní spolupráci s partnerskou školou v německém městě Halberstadt. Po covidové odmlce jsme opět navázali kontakt a přivítali jsme v škole 3 jejich učitele. Naši osmáci prokázali perfektní znalost angličtiny při exkurzi v budově školy. Na podzim 2023 podnikneme s dětmi z 8. a 9. ročníku výjezd do Německa.

Hrdá škola - Upcycling Day

Matematický klokan

V pondělí 20. března 2023 se žáci naší školy zúčastnili již tradičně této mezinárodní soutěže. 
V kategorii CVRČEK, to je druhá a třetí třída, zvítězil Tomáš Kantor ze 3.A se 73 body, na druhém místě byl Lukáš Dobrovolný ze 3.B se 70 body a na třetím místě s 68 body Jáchym Kutílek ze 3.A.
V kategorii KLOKÁNEK pro žáky čtvrté a páté se na prvním místě umístila Lucie Hermanová z 5.B, která získala 81 bodů. Se 78 body obsadil druhé místo Adam Papež z 5.A a na 3. místě se umístil Michal Chovanec ze 4.B se 75 body.
Pro žáky šesté a sedmé třídy je určena kategorie BENJAMÍN. První místo obsadil absolutní vítěz naší školy Martin Bílý ze 6.A třídy se ziskem 98 bodů. S 85 body je druhá Jolana Krupičková ze 7.A a třetí se 75 body je Natálie Talašová také ze 7.A.
Nejstarší žáci z osmé a deváté třídy řešili úlohy v kategorii KADET. Nejvíce bodů získala Viktoria Hořavová z 8.B – 92 bodů, druhý byl s 87 body Martin Frič z 9.B a třetí Veronika Podaná z 8.A se 76 body.

Úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme vám hodně radosti a úspěchů při řešení zajímavých matematických úloh.

Ponožkový den

Každý rok připadá na 21. března tzv. Světový den Downova syndromu, kdy se oblečením rozdílných ponožek vyjadřuje podpora lidem s tímto onemocněním. I my jsme se letos zapojili.

Nástěnky

Nápadité, vtipné, aktuální, originální, vyvolávající příjemné vzpomínky, podporující mezipředmětové vztahy i navazující na probírané učivo - takové jsou nástěnky, jimiž jsou zaplněny naše školní chodby. Spojuje je dobrý nápad, inspirace, motivace, značná míra kreativní mohahodinové práce jak na straně vyučujících, tak zejména našich žáků. Rádi pak jednotlivé výtvory obdivujeme.   

Prezentace Word of Life

Zástupci mezinárodní organizace Word of Life přišli pozvat žáky naší školy na svůj letní tábor a při té příležitosti si pro děti připravili hodiny plné soutěží, her a smíchu. Domluvili se úplně všichni, čtvrtou třídou počínaje a deváťáky konče.

Well done! yes

Anglické divadlo

Třídy 8.A a 8.B zhlédly v blanenském Dělnickém domě představení v anglickém jazyce s názvem Peter Black, hořkosladký a humorem okořeněný příběh smolaře, který si v životě vytáhne černého Petra, přijde o všechno, ale nakonec nachází to pravé bohatství - přátele, práci, zdraví a střechu nad hlavou.

Svačinka pro dobrou věc

Ve středu 8.3. se konal tradiční charitativní prodej svačinek, které doma i ve škole připravili žáci 7. ročníku, jejich rodiče a vyučující. Výtěžek akce ve výši 17 000,- Kč byl zaslán na pomoc obětem postiženým zemětřesením v Turecku. Pochutnali jsme si a ještě pomohli potřebným. Veliké díky všem! heart

Zápis pro školní rok 2023/2024

Zápis dětí do první třídy Základní školy Černá Hora pro školní rok 2023/2024 proběhne v úterý 11. dubna 2023 v budově Základní školy Černá Hora od 1330 do 1700 hod.

K zápisu jsou zákonní zástupci povinni přihlásit děti, které dovrší 6ti let svého věku ke 31. srpnu 2023
(pro školní rok 2023/2024 to jsou děti narozené 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017).

Další bližší informace k zápisu a veškeré formuláře ke stažení najdete v záložce Dokumenty/Dokumenty k zápisu.

Školní kolo ve skoku vysokém

Ve středu 22. února proběhlo školní kolo ve skoku vysokém – Černohorský skokan. Této soutěže se zúčastnili žáci od 1. do 9. třídy. Během celé soutěže byly k vidění skvělé skoky našich žákyň a žáků. Na těchto výkonech měli velký podíl fanoušci, i sami skokani, kteří se vzájemně podporovali a hecovali k lepším výkonům. Byl to krásný sportovní den!
Tady jsou výsledky:
­1. ročník               DÍVKY                                       HOŠI

1.místo – Kristýna Formánková – 85 cm       Daniel Stupka – 85 cm
2.místo – Gita Mauerová – 85 cm                 Lukáš Poledna – 85 cm
3.místo – Zuzana Májska – 70 cm                Lukáš Kantor – 85 cm
                Vanesa Kalová – 70 cm

­2.- 3.  ročník        DÍVKY                                         HOŠI    
1.místo – Sára Burýšková - 95 cm                 Tobiáš Bílek - 105 cm
2.místo – Simona Kupsová – 95 cm              Daniel Sedláček – 100 cm
3.místo – Harriet Emily Tabasová - 90 cm     Tomáš Kantor – 100 cm

4.-5.  ročník        DÍVKY                                           HOŠI          
1.místo – Laura Vlková- 115 cm                    Adam Papež – 115 cm
2.místo – Kateřina Horáková -105 cm           Patrik Doležel – 110 cm
3.místo – Gabriela Burgetová – 100 cm        Dominik Traxl – 110 cm

Mladší žákyně (6. a 7. ročník)
1. místo – Klára Svobodová     - 125 cm
2. místo – Valerie Domská       - 120 cm
3. místo – Elen Pavelková        - 115 cm

Mladší žáci (6. a 7. ročník)
1. místo –     Ondřej Vaněk - 145 cm
2. místo –     Lukáš Pavlů - 125 cm
3. místo –     David Čiháček - 120 cm

Starší žákyně (8. a 9. ročník)
1. místo – Nela Holcnerová      - 140 cm - nový školní rekordyes
2. místo – Sára Burgetová-       125 cm
3. místo – Alice Smejkalová     - 120 cm
                 Veronika Čiháčková - 120 cm

Starší žáci (8. a 9. ročník)
1. místo – Jakub Karel Matyáš - 160 cm
2. místo – Tomáš Vaněk - 155 cm
3. místo – Petr Kuda - 140 cm

Gratulujeme všem k dobrým sportovním výkonům a chválíme všechny skokany!

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Sandra Bylok z 9.B a Jakub Jelínek z 6.B reprezentovali naši školu v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce. 

Děkujeme. yes

Valentýnská diskotéka

Všechny fotky naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/19628nOE7GuLkbbeUfVsEzOK6NCtMjxIu?usp=sharing

Video: Po domluvě na přenosné zařízení

Hrdá škola - Den šílených účesů

Velké díky všem rodičům a prarodičům, bez jejichž pomoci bychom nemohli vidět tolik roztodivných kreací. Užili jsme si spoustu legrace. 

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 16. února 2023 se konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnilo se ho celkem 34 dětí ve dvou kategoriích. Vysoký zájem o soutěž nás velmi potěšil, i když to pak porota neměla vůbec snadné, protože výkony žáků byly velmi vyrovnané.

Kategorie 6.- 7. třída

1. místo: Nela Šavrňáková

2. místo: Jakub Jelínek 

3. místo: Jiří Veselý a Matěj Pochop

Kategorie 8.- 9. třída

1. místo: Sandra Bylok

2. místo: Anna Pospěchová

3. místo: Naďa Kozlová

Děkujeme všem za projevenou iniciativu, vítězům blahopřejeme a žákům, kteří nás budou reprezentovat v okresním kole, držíme už teď pěsti.

Valentine´s Post

Naše valentýnská pošta obdržela a předala stovky milých vzkazů. Snad udělaly svým adresátům radost. 

Pasování prvňáčků

Všechny fotky z představení 9.A naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/153Ao-_JfIbtvuN3iqghoZJLXhIWdXy7h?usp=share_link

Všechny fotky z představení 9.B naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/1A3XSu8MNYN5QtQjpaKaldi-bRpymapbi?usp=share_link

 

Ředitelské volno 8. 2. 2023

V souladu s §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. v platném znění a po projednání se zřizovatelem vyhlašuji na středu 8. 2. 2023 ředitelské volno. Důvodem je nahlášená celodenní odstávka elektrické energie, což neumožňuje udržet školu v řádném chodu.                                                                          

● Školní družina i jídelna budou v tento den také uzavřeny. 

● Do školy se žáci vrátí ve čtvrtek 9. 2. 2023.

     Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Hrdá škola - Den dvojčat

Každý prý má na světě alespoň jednoho dvojníka. Ve čtvrtek 19. ledna 2023 se jimi škola jen hemžila. 

Lyžařský kurz v Olešnici smiley (2. - 5. ročník)

Celé album fotek i s videem naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/1IutM8H5aIrpFlM6zZupdjurkwFCBDmaP?usp=share_link

Wish Tree 2023

Na školní chodbě vyrostl "Strom přání".  Co od roku 2023 očekáváme? Mnohé! Kéž se nám všechna přání splní. 

Přání

Poslední školní den roku 2022

Poslední školní den roku 2022 jsme zahájili společně u stromečku, kde pan ředitel zrekapituloval uplynulé měsíce a popřál nám pohodové Vánoce. Pak nás školní sbor svátečně naladil několika vánočními písněmi. Zbytek dne jsme strávili ve svých třídách - soutěžili jsme, bruslili, zpívali, tancovali, zašli jsme ke krmelci nakrmit lesní zvířátka. Nechyběl ani voňavý punč, ani slaďoučké cukroví, ani překvapivé dárečky, ani bláznivé svetry s vánočními motivy. 

Domů jsme odcházeli patřičně natěšení. Ježíšku, už přileť.  

 

Výstava betlémů a filmové představení

V posledním předvánočním týdnu vyrazily 6. a 7. ročníky do Boskovic, kde v Muzeu regionu Boskovicka obdivovaly vystavené betlémy a v kinosále zhlédly zbrusu novou pohádku Princ Mamánek. Byl to příjemně strávený den plný vánoční atmosféry.

Poděkování

Přerušení provozu školní jídelny

 • Z důvodu nemoci zaměstnanců školní kuchyně bude školní jídelna ve dnech 20. 12. – 22. 12. 2022 uzavřena. 
 • Odpadá proto v těchto dnech odpolední výuka žáků na 2. stupni.
 • Rodiče žáků ve školní družině by měli děti vybavit vetší svačinou.
 • Předpokládáme, že provoz školní jídelny bude obnoven 3. ledna 2023.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Christmas Sweater Day

Máte připravený svetřík, tričko nebo mikinu s vánočním motivem? Těšíme se na stáda sobů, zástupy Santů, les plný vánočních stromečků. Už ve čtvrtek! 

Adventní Vídeň

Vychutnat si předvánoční atmosféru rakouské metropole a jejích slavných vánočních trhů jsme mohli 14.12., kdy 44 žáků 8. a 9. ročníku vyrazilo na jednodenní zájezd. 

Celé album fotek naleznete zde: https://photos.app.goo.gl/DFi9yEKtbNoqtEG76

 

 

Moje hobby, aneb kdo si hraje nezlobí

Již popáté se na naší škole uskutečnila velká výstava Moje hobby, na které se záci i zaměstnanci školy mohli pochlubit svými koníčky a zájmy.

Olympiáda z českého jazyka

V úterý 29. 11. se na naší škole konalo školní kolo olympiády z českého jazyka. Zúčastnilo se 27 žáků z osmých a devátých tříd. Olympiáda se skládala z části mluvnické a části slohové, ve které žáci psali zajímavé úvahy na téma „Co se mi líbí/nelíbí na listopadu“. A tady jsou výsledky:

Na třetím místě se umístil Saša Dudin z 9.A, na druhém místě Nela Holcnerová z 9.A a vítězkou školního kola a zároveň postupující do kola okresního je Eliška Krésová z 9.B.

Děkujeme všem účastníkům, vítězům gratulujeme!

Školní volnočasová kolekce oblečení

Dobrý den,

rádi bychom Vám touto cestou představili jednu skvělou novinku!

Nechali jsme si jako škola vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na našem eshopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/zscernahora/


Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 19.12.2022. 
Následně se eshop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.

Doufáme, že budete mít z naší nové kolekce stejnou radost jako máme my!


S pozdravem a přáním krásného dne,
vedení školy

S čerty nejsou žerty

V sobotu 26. listopadu se naši žáci zúčastnili programu S čerty nejsou žerty, který byl součástí adventní slavnosti spojené s mikulášskou nadílkou a s charitativní akcí Krabice od bot.

Odkaz: https://drive.google.com/drive/folders/1MyenfQekj8i1ycDi7RinUTT6NT3uCFwi?usp=share_link

Thanksgiving Day

Letos jsme se o Dni díkuvzdání dozvěděli od toho nejpovolanějšího - rodilé mluvčí z americké Minnesoty Maddy Rasmussen. 

Hrdá škola - Den bez batohu

Hodina jazykové animace v němčině

23.11. naši školu navštívila jazyková animátorka mezinárodní společnosti Tandem Simone Pöder a s žáky 7. a 8. ročníku vedla hodiny jazykové animace. Jedná se o hravou formu podpory výuky jazyků.

Florbal - okrskové kolo starší žáci - 3. místo

V úterý 22. listopadu odjeli naši žáci do Blanska na soutěž ve florbalu. Obsadili pěkné 3. místo. Reprezentovali nás: Jiří Odehnal, Jakub Dvořák, William Havránek, Václav Gric, Petr Musil, Jakub Navrátil, Pavel Říha, Jakub Matyáš, Šimon Kos, Marek Gric a Alex Šváb. Děkujemeyes

Školní sada oblečení

Krásný den všem,

máme pro Vás jedno skvělé překvapení!

 

Do školy přichází nová školní kolekce oblečení a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě!
Hlasujte do 25. 11. 2022 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky. 

 

odkaz na online hlasování: https://schoolsunited.cz/hlasovani/bd6fcba1

 

Moje hobby

Srdečně Vás zveme na výstavu MOJE HOBBY, která je v prostorách školních šaten otevřená v pondělí 21. 11. 2022 od 13:00 do 17:30.

Hrdá škola - Den bez batohu

Florbal - I. stupeň (okresní kolo) - 4. místo

V pátek 11. listopadu odjeli na florbalovou soutěž do Adamova naši nejmladší reprezentanti. Snahu, úsilí a bojovnost proměnili v pěkné 4. místo. Naši školu reprezentovali: Matyáš Bubeník, Jan Novotný, Iva Hanáková, Anna Řehůřková, Ondřej Bílek, Mikuláš Bubeník a Martin Šabrňák. Děkujeme yes

Florbal - mladší žáci (okrskové kolo) - 4. místo

Ve středu 9. listopadu proběhl v Blansku florbalový turnaj. Naši školu reprezentovali Ondřej Vaněk, Tomáš Beran, Patrik Bílek, Anna Slámová, Matěj Pochop, Matěj Hájek, Matyáš Kratěna, Matyáš Burián, Michal Burián, Lukáš Pavlů, Ondřej Hlaváč, Daniel Nečas. Děkujemeyes

Halloweenská diskotéka

V pátek 4. 11. úspěšně proběhla Halloweenská diskotéka v šatnách školy, kterou pořádala 9.B spolu s 9.A. Školní šatny byly naplněny rozmanitými maskami a děti všech věkových kategorií se výborně bavily. Moc děkuji všem deváťákům za výbornou organizaci a krásně vyzdobené prostory!

Na tomto odkazu najdete fotografie z fotokoutku z diskotéky, vše z dílny pana asistenta Barvy :o)

Odkaz: https://drive.google.com/drive/folders/1I0Bqz9_-s5lY7EsXZRBf-J85BXCkJ7kh?usp=share_link

Testování SCIO

V těchto dnech probíhá v 9. ročnících dobrovolné testování SCIO z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecně studijních předpokladů. Máme radost, že co se cizího jazyka týče, někteří žáci by mohli jít rovnou k maturitní zkoušce.

Well done! yes

Výchovný koncert

Ve středu 2. listopadu 2022 se všichni žáci školy zúčastnili výchovného koncertu. 

1. - 3. třída si společně s kytaristou Danielem Kubicou zanotovala melodie z pohádkových filmů a vyšší ročníky se dozvěděly spoustu zajímavých informací o vzniku legendární skupiny "The Beatles" a o počátcích jejího závratného vzestupu. 

Halloweenská škola 2022

Den plný nápaditých strašidelných kostýmů, zábavných aktivit s halloweenskou tematikou i spousty smíchu letos okořeněný soutěží o "nejděsivější třídní vřískot". Bavili jsme se všichni.  

Lampionový průvod 2022

Děkujeme všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli na organizaci Lampiónové slavnosti, dále sponzorům akce, kterými byly městys a pivovar Černá Hora, členům Sboru dobrovolných hasičů Černá Hora a panu Barvovi za krásné fotografie.

Vám všem pak děkujeme za účast na této podzimní akci. smiley

Celé album fotek je k nahlédnutí zde: 

https://drive.google.com/drive/folders/1jvXa1apJybg_pAFFHApFDBOk3WCOH3ND?usp=sharing

Ředitelské volno 18. 11. 2022

V souladu s §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. v platném znění a po projednání se zřizovatelem vyhlašuji na pátek 18. 11. 2022 ředitelské volno. Důvodem je úspora energií (vyhlášené ředitelské volno navazuje na státní svátek v den předcházející víkendu).

Školní družina bude provozu od 7,00 do 14,00 hod. za předpokladu, že se na tento den přihlásí minimálně 15 žáků. Školní kuchyně v provozu nebude.

Do školy se žáci vrátí v pondělí 21. 11. 2022.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Stolní tenis - okresní kolo

Rájec - Jestřebí 20. října 2022
Naši školu reprezentovali: Michaela Absatzová, Magdalena Říhová, Markéta Zukalová, Filip Baláč, Jiří Odehnal, Alex Šváb, Jakub Dvořák. Děkujemeyes

 

Cestování rozšiřuje obzory

Ve dnech 8. - 13. 10. se 76 dětí v doprovodu 5 pedagogů vypravilo za dobrodružstvím do Velké Británie. Kromě toho největšího klenotu - Londýna - byla na programu i jiná zajímavá místa Spojeného království, například vznešený Windsor a malebné přímořské město Hastings. O zábavu i adrenalin jsme měli postaráno v Legolandu. Dočasné útočiště a zážitek z pravé britské domácnosti nám poskytly hostitelské rodiny. Spoustu dojmů, zážitků a nových zkušeností si uchováme ve vzpomínkách a v srdcích napořád.heart

Další fotky naleznete tady:

https://photos.google.com/share/AF1QipP1N3pDp7SHs4eoH96Qn78VTDAEN6fWaQ6whmWhzKZeeLYZ8Kn8yfnHuCfHHSn29Q?pli=1&key=MUw2YzFJdHFtNENQSVZPRHREQWctcmRJSTByQ3Zn

Hrdá škola - Suit-Up Day

První aktivita v rámci projektu Hrdá škola je za námi. Ve čtvrtek 13. října jsme se hodili do gala. Že nám to moc slušelo?

London´s Calling

Skupina 74 žáků 7. - 9. ročníku vyráží v sobotu 8. října na dlouhou cestu do Velké Británie. Těší se na Londýn, Windsor, Legoland a Hastings. Přejeme jim plno nezapomenutelných zážitků a šťastný návrat.

Přespolní běh - okresní kolo

Ve středu 21. září se naše škola stala pořadatelem závodu v přespolním běhu. Této akce se zúčastnilo celkem 19 škol, ve čtyřech kategoriích běželo 350 závodníků. Do příprav a organizace se zapojili i žáci 9. ročníku, kteří zvládli tento úkol na jedničku. Velkou pochvalu zaslouží také žáci, kteří nás v tomto závodě reprezentovali: Elen Pavelková, Anna Slámová, Markéta Vozková, Ester Machová, Natálie Talašová, Lukáš Pavlů, Daniel Nečas, Vojtěch Purmenský, Martin Bílý, Štěpán Burýšek, Sára Burgetová, Eliška Krésová, Adéla Pupecká, Adéla Komárková, Tomáš Vaněk, Šimon Kos, Matěj Kafoněk, Wiliem Havránek, Filip Baláč a Jakub Dvořák. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci naší školy yes.

Hrdá škola

Pro školní rok 2022/ 2023 je naše škola zaregistrována do projektu HRDÁ ŠKOLA, který zašťiťuje organizace Schools United.

Chceme, aby se žáci do školy těšili a aby své nadšení sdíleli s ostatními. Pokud k tomu přispějí (nejen) zábavné aktivity v projektu naplánované, bude to jen a jen dobře. 


Běh do schodů - 22. 6. 2022

Výsledky:

1.A - 1. místo - Anna Balášová, Šimon Becha
1.B - 1. místo - Štěpánka Bílková, Jakub Novotný
2.A - 1. místo - Valentina Karczubová, Tomáš Kantor
2.B - 1. místo - Nikol Konečná, Jakub Beran
3.A - 1. místo - Nikola Crháková, Tadeáš Menšík
3.B - 1. místo - Iva Hanáková, Petr Podaný
4.A - 1. místo - Anna Řehůřková, Radek Halámka
4.B - 1. místo - Eliška Balášová, Tomáš Žáček
5.A - 1. místo - Valerie Domská, Vojtěch Purmenský
5.B - 1. místo - Ester Machová, Tobiáš Doležel
6. - 7. ročník  - 1. místo - Lenka Bartošová, Tomáš Vaněk
                        2. místo - Anna Jalová, Nela Říhová, Wiliem Regec
                        3. místo - Šimon Kos
8. - 9. ročník - 1. místo - Eunika Klepáčková, Tobiáš Kočvara
                        2. místo - Veronika Čiháčková, Rostislav Doušek
                        3. místo - Eliška Krésová, David Schwarz

GRATULUJEME!yes
 

Informace o výsledcích mimořádného zápisu – seznam přijatých žáků

Výsledky zápisu ze dne 13. 6. 2022 / Результати зарахування 13. 6. 2022

byli přijati / була прийнята

registrační kód je: /реєстраційний код:        210/2022

      211/2022

Školní rok v České republice začíná 1. 9. 2022. / Навчальний рік у Чехії починається 1 вересня 2022 року.

Zájezd do Velké Británie 2022

Pozor změna termínu: 8.10. - 13.10. 2022

Veškeré informace ohledně zájezdu, storno poplatků a pojištění naleznete v sekci Informace pro rodiče

You Dream We Run 2022heart

Tým ZŠ Černá Hora - 686 naběhaných kol = 274,4 km ... 16. místoyes

Cyklistický kurz 9.ročníku v Jedovnicích

Oznámení o konání mimořádného zápisu pro žáky z Ukrajiny pro školní rok 2022/2023

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Černá Hora

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 13. 6. 2022 v době od 14,00 do 16,00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: v budově Základní školy Černá Hora

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: viz. kriteria

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

Kritéria pro přijetí žáků:

 1. Místo trvalého nebo dočasného pobytu v Černé Hoře nebo v některé ze spádových obcí
 2. Základní škola Černá Hora plánuje pro školní rok 2022/2023 otevřít celkově dvě třídy 1. ročníku po 30ti žácích

 

V /м. Černé Hoře dne/дата 6. 6. 2022

 

Mgr. Vlastimil Šíbl                                                        

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

První pomoc

Osmáci si dnes rozšířili a upevnili své znalosti a dovednosti v oblasti první pomoci. Velké díky patří Mgr. Ivaně Kuncové a děvčatům 1. ročníku oboru praktická sestra z Obchodní akademie a střední zdravotnické školy Blansko, které si pro nás tříhodinové bloky teorie a praktických aktivit připravily. 

Prezentace absolventských prací - 9. B

Celé album s fotkami naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/1dnSZgyFH8pz8XlHxtkRqHUZKzY5VTEtr?usp=sharing

No Backpack Day

"Den bez batohů", rozumějme těch školních, je aktivitou oblíbenou a rozšířenou. Podstatou je nahradit klasické aktovky čímkoliv jiným. Tato na první pohled bláznivá myšlenka má ale mnohem hlubší podtext. Upozorňuje na miliony dětí na celém světě, které si školní potřeby nemají v čem nosit, a tak volí různé alternativy. 

Naši žáci se výzvy chopili se značnou kreativitou. Posuďte sami. Děkujeme za tak velkolepou podívanou. :-D  

Prezentace absolventských prací - 9. A

Celé album fotek naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/1Xey9ZxpzCLNl5cIKV1rlcVF7m9ez-Cn4?usp=sharing

 

Dopravní soutěž (okresní kolo) - 3. místo

Ve čtvrtek 12. května se v Blansku konalo okresní kolo Dopravní soutěže. Soutěžící museli prokázat své znalosti v testech silničních pravidel, absolvovat jízdu zručnosti, poskytnout první pomoc a zvládnout jízdu na dopravním hřišti. V kategorii starších (8. a 9. ročník) se podařilo našim žákům vybojovat krásné 3. místo. Bronzové medaile si převzali Eliška Krésová, Nikola Pavlů, Petr Horký a Jakub Navrátil.

Dále naši školu reprezentovali: Kateřina Špidlová, Kateřina Jalová, Nora Bařinová, Alice Daňková, Michael Tůma, Matěj Hájek, Ondřej Hlaváč, Antonín Zachoval, Eliška Koupá, Veronika Čiháčková, Jakub Tihon a Václav Gric.

Gratulujeme medailistům a děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci naší školy yes

"Pohár rozhlasu" (starší) - černohorští žáci byli opět vidět smiley

Ve čtvrtek 12. května nastoupili na atletický stadion v Blansku starší žáci a žákyně (8. a 9. ročník). A jejich výkony byly výborné:

 1. místo - vrh koulí - Patrik Filka 
 3. místo - 60 m - 
Patrik Filka 
 4. místo - 1500 m - Rostislav Doušek
 4. místo - skok daleký - Bruno Šváb

 4. místo - štafeta 4 x 60 m (žáci) - Chládek, Šváb, Doušek, Filka
 8. místo - 60 m - Karolína Jakubcová

CELKOVÉ 3. místo - družstvo starších žáků - Filka, Doušek, Šváb, Chládek, Mrhač, Beran, Měšťan

Gratulujeme yes 

Dále naši školu reprezentovaly: Sára Burgetová, Nela Holcnerová, Eunika Klepáčková, Eliška Joklová, Liliana Kosová.
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy smiley

Velké úspěchy na atletické soutěži "Pohár rozhlasu" (mladší)

Ve středu 11. května proběhlo v Blansku okresní kolo tradiční atletické soutěže v kategorii mladších (6. a 7. ročník). A naši žáci a žákyně si vedli - ve velké konkurenci - skvěle:

 2. místo - 60 m - Tomáš Vaněk 
 3. místo - 1000 m - Tomáš Vaněk
 4. místo - skok vysoký - Adéla Pupecká
 6. místo - 1000 m - Wiliem Regec
10. místo - 600 m - Nela Ženatová

Gratulujeme yes 

Dále naši školu reprezentovali: Daniela Janečková, Adéla Komárková, Lukáš Podmele, Magdalena Říhová, Šimon Kos, Karolína Mazurová a Jakub Dalajka.
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy smiley
 

Přehazovaná - starší dívky - okresní kolo v Boskovicích

Naši školu reprezentovaly: Liliana Kosová, Eliška Joklová, Natálie Mazalová, Nela Holcnerová, Sára Burgetová, Dominika Lančová, Karolína Jakubcová a Eliška Koupá yes

 

Volejbal - starší žáci - 3. místo v okresním kole (Letovice)

Naši školu reprezentovali: Patrik Filka, Rosťa Doušek, Matěj Měšťan, Jiří Sázavský, Filip Beran, David Chládek, David Mrhač a Bruno Šváb. Gratulujeme yes

Florbal - kategorie 4. a 5. ročník - okresní finále v Blansku

Naši školu reprezentovali: Ondřej Hlaváč, Tobiáš Doležel, Lukáš Pavlů, Martin Bílý, Vojtěch Purmenský, Joel Klepáček, Vít Smetana, Petr Surý a Matvei Pasternaksmiley

Prezentace Word of Life

V pondělí 2. května zavítali do naší školy členové mezinárodní organizace Word of Life, aby pozvali děti na svůj letní sportovně-jazykový tábor. Připravili si také spoustu různých jazykových her a soutěží. Byl to den plný vzájemného porozumění a upřímného smíchu. 

ZŠ Černá Hora na YDWR potřetí laugh

triko

Tým ZŠ Černá Hora byl zaregistrován! Máme objednáno 104 triček a zatím jsme přispěli úžasnou částkou 27.639 Kč yes. DĚKUJEME!  

A to nejlepší nás čeká 11. a 12. června, kdy můžeme za každé odběhnuté kolo na ASK Blansko přispět další finanční částkou.
Těšíme se na Vás v červených tričkách!

Expedice Borneo - Ostrov nosatých opic a sloních trpaslíků

Ve čtvrtek 29. dubna si pro nás Kateřina a Miloš Motani připravili cestovatelské audiovizuální pásmo o exotickém ostrově Borneo. O tom, že jsme výklad pozorně sledovali, svědčí les zvednutých rukou při závěrečné soutěži o ceny. 

Děkujeme.

Dopravní soutěž - školní kolo

V pátek 22. dubna proběhlo školní kolo v dopravní soutěži. Žáci od 5. do 9. ročníku si vyzkoušeli jízdu zručnosti, prověřili si své znalosti v testech silničních pravidel a také ve zdravovědě. 
Výsledky:
Kategorie mladší (5. – 6. třída)
                                  DÍVKY                                                             HOŠI

1. místo          Kateřina Špidlová (5 bodů)                                       Matěj Hájek (9 bodů)

2. místo          Alice Daňková (13 bodů)                                           Antonín Zachoval (11 bodů)

3. místo          Kateřina Jalová a Nora Bařinová (14 bodů)              Michael Tůma (12 bodů)

Kategorie starší (7. – 9. třída)
                                  DÍVKY                                                             HOŠI

1. místo          Sára Burgetová (9 bodů)                                           Petr Horký (7 bodů)

2. místo          Veronika Čiháčková a Nikola Pavlů (12 bodů)          Jakub Tihon (8 bodů)

3. místo          Eliška Koupá (14 bodů)                                             Václav Gric (12 bodů)

Tito žáci budou naši školu reprezentovat v okresním kole dopravní soutěže. Gratulujemeyes

 

Škola v pyžamu

Systém "Škola v pyžamu" vznikl jako snaha ulehčit život učitelům, žákům i jejich rodičům. V období distanční výuky jsme si ho užili dosyta, částečně ho využíváme dodnes. A tak není divu, že jsme se ho pokusili přenést i do reálného života. Středa 20. dubna tak byla ve znamení vtipných spacích overalů, tlustých pletených ponožek i nepostradatelných muchláčků. 

Děkujeme všem žákům i učitelům, kteří prokázali svůj smysl pro humor. 

Easter traditions and games

Velikonoce jsou tu a s nimi i tradice s těmito významnými jarními svátky spojené. V rámci anglického jazyka jsme se nechali inspirovat těmi nejznámějšími - egg hunting, egg rolling a Easter crown. Vyrobili jsme si velikonoční korunu, hledali čokoládová vajíčka, která nám na školní zahradě snesl Easter Bunny, řešili velikonoční kvíz a nakonec jsme závodili v koulení vajíček. Užili jsme si spoustu zábavy.

Happy Easter to everybody!

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku

ZSCH 115/2022                  ZSCH 130/2022

ZSCH 116/2022                  ZSCH 131/2022

ZSCH 117/2022                  ZSCH 132/2022

ZSCH 118/2022                  ZSCH 134/2022

ZSCH 119/2022                  ZSCH 136/2022

ZSCH 120/2022                  ZSCH 137/2022

ZSCH 121/2022                  ZSCH 138/2022

ZSCH 122/2022                  ZSCH 139/2022

ZSCH 123/2022                  ZSCH 140/2022

ZSCH 124/2022                  ZSCH 141/2022

ZSCH 125/2022                  ZSCH 142/2022

ZSCH 126/2022                  ZSCH 143/2022

ZSCH 127/2022                  ZSCH 144/2022

ZSCH 128/2022                  ZSCH 147/2022

ZSCH 129/2022                 

Pohyb cizích osob ve škole

 • Upozorňuji, že za běžného provozu školy není umožněn volný pohyb cizím osobám ve vnitřních prostorech školy bez doprovodu pedagogického pracovníka nebo jiného zaměstnance školy.
 • Toto platí i pro rodiče žáků v prostorech žákovských šaten, a to dlouhodobě i mimo zrušená hygienicko-epidemiologická opatření. 
 • Výjimkou jsou pouze akce jako rodičovské schůzky, zápis, prezentace žákovských prací či jiné veřejné akce pořádané školou, u kterých se s účastí cizích osob počítá.
 • Pochopte, prosím, že odpovídáme za bezpečnost vašich dětí. K tomu přispívá i režim, kdy každá cizí osoba pohybující se uvnitř školy má svůj doprovod v podobě zaměstnance školy, který za ni zodpovídá.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy


Matematický klokan

V pátek 18. března 2022 se žáci naší školy zúčastnili již tradičně mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN.

Zapojili se všichni žáci od druhé až po devátou třídu. Přemýšlelo a počítalo 67 cvrčků, 55 klokánků, 67 benjamínů a 73 kadetů.

V kategorii CVRČEK, to je druhá a třetí třída, zvítězili Jan Tobola ze 3.A a Michal Chovanec ze 3.B, oba se 79 body, na druhém místě byla Mariana Vrbková ze 3.A s 68 body a na třetím místě zase shodně s 66 body Dan Hlaváč a Patrik Macháček ze 3.A.

V kategorii KLOKÁNEK pro žáky čtvrté a páté třídy máme absolutní vítězku naší školy. 99 bodů získala Kateřina Špidlová z 5.A, s 89 body obsadila druhé místo Lucie Hermanová ze 4.B a na 3. místě se umístil Tobiáš Doležel z 5.B se 79 body.

Pro žáky šesté a sedmé třídy je určena kategorie BENJAMÍN. První místo obsadil Keny Pham Nguyen ze 7.A třídy se ziskem 88 bodů. S 80 body je druhá Jolana Krupičková ze 6.A a třetí se 72 body je Jakub Dalajka ze 7.A.

Nejstarší žáci z osmé a deváté třídy řešili úlohy v kategorii KADET. Nejvíce bodů získal David Foukal z 9.A-76 bodů, druhý byl s 64 body Vojtěch Divácký z 9.B a třetí Martin Frič z 8.B s 57 body.

Děkujeme všem žákům za účast a přejeme jim hodně radosti při řešení zajímavých úloh. Úspěšným řešitelům gratulujeme!

 

Svačinka pro dobrou věc

Škola by měla dětem vštěpovat nejen vědomosti, ale také základní lidské hodnoty jako je solidarita, empatie, sociální cítění, pomoc bližnímu a boj proti lhostejnosti. V této pohnuté době jsou to velmi aktuální témata.

22.3. jsme v naší škole uspořádali charitativní prodej svačinek na podporu rodin z Ukrajiny postižených válkou. Děti z 6. ročníku a vyučující doma připravili slané i sladké dobroty a pak je prodávali žákům a zaměstnancům. Tímto bychom chtěli všem dětem a rodičům moc poděkovat za pomoc a spolupráci. Utržili jsme neuvěřitelných 20 822 Kč! Obrovskou odměnou nám bylo nadšení dětí z přípravy, prodeje i jejich pocitu dobře vykonané věci, které se šířilo celou školou.

Den svatého Patrika aneb Krapet štěstí všem 

Sběr starého papíru

Sběrové dny budou probíhat ve dnech 7. – 9. dubna 2022 v tomto čase:

Čtvrtek 7. 4.       7.00 - 8.00 a 15.00 - 16.30

Pátek    8. 4.       7.00 - 8.00 a 15.00 - 16.30

Sobota 9. 4.       7.30 – 10.30

Sběr můžete odevzdat bez vážení přímo do kontejnerů, které budou přistaveny u školy.

Finanční výtěžek ze sběru bude použit na aktivity našich žáků. Budeme moc rádi, když naši školu tímto způsobem podpoříte!  Za váš zájem předem děkují žáci a zaměstnanci černohorské školy.

 

Informace k nošení ochrany dýchacích cest

 
Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví se dnem 14. 3. 2022 ruší povinnost nošení ochranných prostředků ve vnitřních prostorách školy.
Žáci tedy od pondělka nebudou muset nosit roušky nebo respirátory. Toto opatření se týká i zaměstnanců a třetích osob vstupujících do školy.
 
Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Zápis pro školní rok 2022/2023

Zápis dětí do první třídy Základní školy Černá Hora pro školní rok 2022/2023 proběhne v úterý 12. dubna 2022 v budově Základní školy Černá Hora v době od 1330 do 1700 hod.

K zápisu jsou zákonní zástupci povinni přihlásit děti, které dovrší 6ti let svého věku  ke 31. srpnu 2022 (pro školní rok 2022/2023 to jsou děti narozené 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016).

Další bližší informace k zápisu a veškeré formuláře ke stažení najdete v záložce Dokumenty/Dokumenty k zápisu.

Mgr. Vlastimil Šíbl

Olympiáda v angličtině - "Never stop learning because life never stops teaching."

Naše škola v této době žije nejen zimní olympiádou v Pekingu, ale také školní olympiádou v anglickém jazyce. 14.2. proběhno zápolení 24 nejlepších angličtinářů v porozumění a konverzačních schopnostech. Žáci předvedli skvělé výkony a bylo znát, že je angličtina baví a stává se nedílnou součástí jejich běžné komunikace.

Nejlépe se v mladší kategotii umístili Anna Pospěchová, Natálie Odehnalová, Alice Smejkalová a Jan Tesař. Mezi žáky 8. a 9. třídy byli nejúspěšnější Ela Vlková, Alois Tesař, Alexandr Dudin a Esther Thang Tui. 

Olympijský festival v Brně ... byli jsme u toho laughyes

Pasování prvňáčků - 1.A

Ve čtvrtek 3. února se konalo druhé pasování prvňáčků, tentokrát pro 1.A. Nejdříve se děti podívaly na pohádku Mrazík, kterou si pro ně připravila 9.A. Představení se deváťákům velmi povedlo. Potom Mrazík spolu s Nastěnkou a Ivánkem pasovali děti na žáky Základní školy v Černé Hoře. Paní učitelka jim předala krásné knížky a pan ředitel popřál mnoho úspechů. 

 

Pasování prvňáčků - 1.B

V pátek 28. ledna proběhlo tradiční pasování prvňáčků. Třída 9.B si pro 1.B nachystala pohádku Tři životy a představení se jim opravdu povedlo. Hlavní postavy z pohádky, Anička a Jakub, pak pasovali děti na žáky Základní školy v Černé Hoře. Všichni včetně pana ředitele jim popřáli mnoho úspěchů a krásných zážitků na naší škole. 


Olympiáda z českého jazyka

Ve středu 12. ledna proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka. Zúčastnilo se 17 žáků z 8. a 9. ročníku. Součástí byla mluvnice i slohová práce na téma U nás na náměstí. Celkové pořadí: na 3. místě  Adam Bělehrádek (9.B) a Adam Makovec (9.A), na 2. místě Vojtěch Divácký (9.B) a na 1. místě Eliška Purmenská (9.A) a Eliška Krésová (8.B). Všem děkujeme za účast a vítězům gratulujeme!

Lyžařský výcvik ve Filipovicích

Dějepisná olympiáda

10. ledna 2022 proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády na téma " Šlechta v proměnách času".
Do soutěže se zapojili 4 žáci 9. ročníku: Terezka Šabrňáková, Dominik, Baláč, David Svítek  a Anička Trojanová. Nejvíce bodů ze 60 možných získal David Svítek - 53, Terezka, Šabrňáková 48, Dominik Baláč 47, Anička Trojanová 45.
Okresní kolo dějepisné olympiády je naplánováno na březen 2022.

Wish Tree

Na začátku nového roku se lidé na nadcházejících 365 dní dívají s nadějí, že jim přinesou hodně dobrého, možná lepšího. I žáci 2. stupně si ve svých hodinách anglického jazyka zkusili taková přání formulovat, a tak vznikl "WISH TREE" čili "STROM PŘÁNÍ". Kéž se všechna splní!

Lyžařský kurz - Olešnice 2022

Celé album fotek z Olešnice 2022 naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/1Aav36vM6tcNsAB-dwRw9WFM1HIH_AOIx?usp=sharing

Olesnice 2022 – bugach – album na Rajčeti (idnes.cz)

Olesnice 2022 vybrane – bugach – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Konzultace on-line 10. 1. 2022

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že nadále přetrvává nepříznivá hygienicko-epidemiologická situace, proběhnou lednové konzultace k prospěchu žáků distanční formou.

 • Ke konzultacím se zákonnými zástupci budou všichni vyučující připraveni v pondělí
  10. ledna 2022 v době od 15 do 17 hodin na platformě Teams.
 • Ke konzultaci s konkrétním učitelem se můžete přihlásit prostřednictvím účtu svého dítěte (formou telefonického hovoru nebo videohovoru).
 • Dalším termínem pro případné konzultace jsou pravidelné konzultační hodiny vypsané na stránkách školy v rubrice „Informace pro rodiče“.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Informace k testování

Vláda dne 22. 12. 2021 přijala nové rozhodnutí k testování ve školách.

 • Počínaje dnem 3. 1. 2022 se budou žáci testovat 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
 • Od 17. 1. 2022 by se pak měli testovat již pouze 1x týdně.
 • Nově se budou testovat i ti žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.
 • Režim testování zůstává stejný, tzn., že žáci, kteří jdou do ranní družiny a ostatní žáci 1. -3.ročníku se budou testovat po příchodu do školy v šatnách, ostatní žáci 4. – 9. ročníku se testují ve svých třídách před začátkem
  1. vyučovací hodiny.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy


Školní časopis

 

Naši žáci pro vás připravili vánoční číslo časopisu Skvrnka. Přejeme krásné Vánoce!

Skvrnka

Christmas Sweater Day

Vytvořili jsme si předvánoční atmosféru na 1. i 2. stupni naší školy. Dozvěděli jsme se něco o Vánocích v anglicky mluvících zemích a některé třídy navštívil rodilý mluvčí. Užili jsme si spoustu legrace. Teď už se na Vánoce těšíme ještě víc než předtím.

Úspěšné okresní kolo ve florbalu starších žáků
(4. místo)

Ve středu 1. prosince se v Blansku konalo okresní kolo ve florbalu starších žáků. Všichni hráči předvedli výborné výkony a v boji o bronzovou medaili jen těsně podlehli soupeřům až v penaltovém rozstřelu.
Naši školu skvěle reprezentovali: Rostislav Doušek, David Mrhač, Matěj Měšťan, Patrik Filka, Adam Makovec, David Chládek, David Svítek, Michal Zelený, Bruno Šváb, Jakub Matyáš, Jakub Dvořák, Jiří Odehnal. Gratulujeme!yes

Thanksgiving Day

Tento týden byla pro naše studenty angličtiny přichystána spousta různých aktivit zaměřených na Den díkuvzdání. Každá skupina si pak vytvořila vlastní "seznam vděčnosti". Asi nikoho nepřekvapí, že nejčastěji byla zmíněna RODINA. A tak je to v naprostém pořádku.    

Florbal starší žáci - 1. místo v okrskovém kole

V úterý 23. listopadu proběhlo v Blansku okrskové kolo ve florbalu, kategorii starších žáků. Po skvělém výkonu obsadili naši žáci 1. místo a postupují do okresního fináleyes Gratulujeme! 
Naši školu reprezentovali: Rostislav Doušek, Patrik Filka, Matěj Měšťan, Adam Makovec, David Mrhač, David Chládek, David Svítek, David Schwarz, Michal Zelený, Jakub Dvořák, Jakub Matyáš, Jiří Odehnal.
                      

Školní stravování

Z důvodu zvýšeného výskytu onemocnění covid – 19 žádám o ohleduplnost vůči zaměstnancům školní jídelny.

V případě pozitivních testů, nařízení karantény či příznaků onemocnění zvažte prosím odběr stravy z naší jídelny.


Děkuji za pochopení.

Bajková Kateřina, vedoucí školní jídelny – 728 848 213


 

Vážení rodiče,

s ohledem na zhoršující se hygienicko-epidemiologickou situaci proběhnou rodičovské schůzky distanční formou v týdnu od 15. do 19. 11. 2021 přes Teams (Školu v pyžamu).

 • Termín společné schůzky upřesní třídní učitelé. 
 • K individuálním konzultacím můžete využít konzultační hodiny nebo si dohodnout individuální termín přímo s  vyučujícím prostřednictvím e-mailu.  

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy 

Screeningové testování žáků

 • V pondělí 8. a 15. listopadu proběhne preventivní screeningové testování žáků naší školy.  
 • Organizace testování bude obdobná jako v měsíci září. 
 • Žáci, kteří půjdou do ranní družiny a ostatní žáci 1. – 3. ročníku se budou testovat po příchodu do školy v šatnách (přítomnost zákonného zástupce je možná).  
 • Žáci 4. – 9. ročníku se budou testovat ve svých třídách během třídnické hodiny nebo na začátku 1. vyučovací hodiny.
 • Škola je otevřena od 6,30 hod.
 • Testování nebudou podstupovat žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali nemoc Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního  pozitivního testu na Covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).


  Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

   

 

Lampiónový průvod

Lampiónová slavnost s průvodem se uskutečnila v úterý 26. 10.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho přípravě i organizaci. Velké díky patří především panu školníkovi Bílkovi, který měl obří podíl na přípravě zázemí a na celkovém úklidu po akci. yes 

Děkujeme i panu Barvovi za krásné fotky!!!smiley

Za organizátory Jana Kubelková.

Halloweenská škola

Úspěch ve stolním tenisu - 3. místo v okresním kole

Ve čtvrtek 14. října se v Rájci-Jestřebí konalo okresní kolo ve stolním tenisu. Ve skvělé atmosféře se v kategorii starší žákyně podařilo našim děvčatům (Natálie Mazalová, Eliška Purmenská, Eliška Koupá) vybojovat výborné 3. místo. Naši školu dále skvěle reprezentovali: David Mrhač, Filip Beran, Patrik Filka a Jiří Sázavský. Gratulujemeyes

Rodilá mluvčí v hodinách angličtiny

Do hodin anglického jazyka pravidelně zavítá lektorka Karah Smith a lektor Jim Stallings z USA. Všichni se při tom dobře bavíme a rozvíjíme se!

Lampiónová slavnost s průvodem

Zážitková pedagogika jako prevence proti šikaně

Po delší odmlce žáci šestého ročníku absolvovali třídenní kurz osobnostní a sociální výchovy, tentokrát v Outdoor Resort Březová na Vysočině. Cílem těchto adaptačních kurzů je stmelení třídního kolektivu, což bylo letos po dlouhé covidové pauze velmi žádoucí. Na programu byla jízda na raftech, únikové hry, lukostřelba, paintball, lezecká stěna, vysoká lana, bungee-trampolíny, týmové hry a spousta dalších aktivit. V unikátním přírodním prostředí centra si děti prožily tři dny plné intenzivních zážitků, legrace se spolužáky, emocí a nových zkušeností.

 

Evropský den jazyků

U příležitosti Evropského dne jazyků, který si připomínáme 26. září, naučili žáci naší školy své spolužáky několik frází ve slovenštině, polštině, ruštině, francouzštině, němčině a vietnamštině. Děkujeme všem.   

Přespolní běh - okresní kolo

Ve středu 22. září proběhlo v Černé Hoře okresní kolo v přespolním běhu, jehož pořadatelem byla naše škola. Reprezentovalo nás celkem 24 žáků ve čtyřech kategoriích. Všichni žáci předveli výborné výkony. Největším úspěchem je 1. místo Tomáše Vaňka v kategorii mladších žáků. Rostislav Doušek vybojoval 2. místo v kategorii starších žáků. Oběma gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy yes.

Testování žáků 6. 9. a 9. 9. 2021

Vážení rodiče,

v pondělí 6. a ve čtvrtek 9. září proběhne 2. a 3. kolo testování.

 • Organizace testování bude obdobná jako v první školní den. 
 • Žáci, kteří půjdou do ranní družiny a ostatní žáci 1. – 3. ročníku se budou testovat po příchodu do školy v šatnách (přítomnost zákonného zástupce je možná).  
 • Žáci 4. – 9. ročníku se budou testovat ve svých třídách na začátku 1. vyučovací hodiny. Škola je otevřena od 6,30 hod.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 

Milí žáci, vážení rodiče,

školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021, s ohledem na hygienická opatření opět bez společného shromáždění všech žáků a jejich případného doprovodu.  

Hlavní vchod bude žákům otevřen od 7,00 hod. Žáci při vstupu do školy obdrží klíče od šatních skříněk a projdou antigenním testováním.

Žáci 2. – 3. ročníku se budou testovat v šatně za pomoci třídní učitelky.  Při testech v šatnách může žákovi pomáhat doprovázející osoba, která do dalších vnitřních prostor školy nevstupuje.  

Žáci 4. – 9. ročníku po přezutí odcházejí přímo do svých kmenových učeben, kde proběhne v 7,45 test na Covid-19.

Třídní učitelé všech uvedených ročníků poskytnou následně svým žákům základní informace k novému školnímu roku a proberou nezbytné organizační záležitosti. Po této schůzce bude program úvodního dne ukončen. Závěr aktivit je plánován tak, aby kontakt mezi žáky byl minimální tzn., že 1. stupeň končí v 9,30 a 2. stupeň 9,45 hod.

Žáci 1. ročníku a jejich doprovod budou do školy vstupovat od 8,00 hod.  Žáci v šatnách projdou testem a přesunou se do svých tříd. V tento první školní den mohou zcela výjimečně rodiče doprovodit prvňáčky až do učebny. S ohledem na naši snahu
o dodržování hygienických opatření žádám, aby každého žáka doprovázely maximálně dvě osoby. Každá doprovázející osoba bude mít po celou dobu pobytu ve škole nasazen respirátor a použije připravené návleky na obuv. Ukončení programu je plánováno na 9,35 hod.

Všichni žáci si na první školní den přinesou přezůvky a tašku na případné pomůcky. Žáci 2. – 9. třídy si navíc přinesou tužku a poznámkový blok. Ve čtvrtek 2. 9. 2021 již bude probíhat běžná výuka podle rozvrhu hodin.

 

Mgr. Vlastimil Šíbl

 ředitel školy

 

 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ A OCHRANĚ DÝCHACÍCH CEST

 

Preventivní testování:

 • Preventivní testování žáků proběhne ve všech třídách 1. září, 6. září a 9. září 2021.
 • Testování se nezúčastní žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (žák doloží potvrzením).
 • Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
 • V případě, že bude žák pozitivně testován, bude škola neprodleně informovat zákonného zástupce.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021

 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem.

Výjimky:

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením
 • další výjimky = pokud jsou děti a žáci usazeni např. ve třídě, při konzumaci potravin a nápojů nebo v době cvičení
 • Pokud žák neabsolvuje preventivní testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce, ve školní družině a ve společných prostorách školy.

 

Mgr. Vlastimil Šíbl

     ředitel školy


Informace k provozu školy a k testování žáků v týdnu od 24. 5. 2021

 • V týdnu od 24. 5. 2021 bude zahájena prezenční výuka u všech tříd 1. stupně i 2. stupně bez rotace a podle platného rozvrhu hodin.
 • Testovat na Covid19 se žáci budou pouze 1x týdně, a to vždy v pondělí.
  Třídy 1. stupně se testují od 7,00 hod. ve školní tělocvičně.
  Žáci 2. stupně se budou testovat na začátku 1. vyučovací hodiny ve svých třídách.
 • K odběru obědů do konce měsíce května je potřeba žáky stále ještě přihlásit na www.strava.cz.  

 

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Informace k provozu školy a k testování žáků v týdnu od 17. 5. 2021

 • V týdnu od 17. 5. 2021 nastoupí k prezenční výuce všechny třídy 1. stupně a  také žáci 6.A, 7.A, 8.A a 9.A.
  Výuka ve škole bude probíhat podle platného rozvrhu hodin.
 • V distanční výuce zůstávají pouze třídy  6.B, 7.B, 8.B a 9.B. 
  V těchto třídách dojde k nezbytným úpravám rozvrhu pro distanční výuku.   
 • Testování v pondělí bude u všech tříd 1. stupně nadále probíhat od 7,00 hod. ve školní tělocvičně, žáci 2. stupně se budou testovat v pondělí a ve čtvrtek na začátku 1. vyučovací hodiny ve svých třídách.
 • Protože od pondělí 17. 5. dojde ke zrušení požadavku na homogenitu skupin, budou počínaje tímto dnem v běžném provozu i oddělení školní družiny.
 • K odběru obědů je potřeba žáka na daný týden přihlásit na www.strava.cz.  

 

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Volby do školské rady

 • Opatřením MŠMT ze dne 29. 10. 2020 bylo prodluženo funkční období členů školských rad. 
 • Účinnost tohoto opatření má skončit do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu.
  (Nouzový stav  skončil 11. 4. 2021.)
 • Současná situace již umožňuje provést volbu členů rady za zákonné zástupce. Jelikož probíhá výuka tzv. rotačním způsobem, proběhnou volby ve dvou termínech, a to vždy v pátek 14. a 21. 5. 
 • Každému žákovi vydá jeho třídní učitel na začátku týdne jeden volební lístek se jmény navržených kandidátů.
 • Tento lístek pak mohou vhodit zákonní zástupci nebo jejich děti v příslušný pátek ráno od 7,00 do 8,00 do volební urny, která bude umístěna v zádveří u hlavního vchodu do budovy školy.
 • Výsledky voleb budou zveřejněny v pondělí 24. 5. 2021 na školních webových stránkách.  Další upřesňující informace obdrží zákonní zástupci společně s volebním lístkem.   
 • Za zákonné zástupce byli do nové školské rady navrženi: Alena Říhová, Ivana Dobešová, Anna Vrbková, Jaroslav Gric, Jiří Havlíček a Richard Lev.
 •  Ke sčítání hlasů byla jmenována komise ve složení: Zuzana Jalová, Eva Machová a Veronika Zachovalová.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Informace k provozu školy a k testování žáků v týdnu od 10. 5. 2021

 • V týdnu od 10. 5. 2021 budou mít prezenční výuku žáci tříd 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 5.A.  
 • Pokud nenastanou  nepředvídané změny, předpokládáme, že od tohoto dne nastoupí na druhý stupeň také žáci 6.B, 7.B, 8.B a 9.B.  
 • Výuka 1. stupně bude probíhat podle běžného školního rozvrhu hodin.
 • U druhého stupně dojde v rozvrzích k minimálním úpravám, budou ale probíhat i volitelné předměty.
 • O případných změnách budou žáci včas informováni prostřednictvím svých třídních učitelů. 
 • V distanční výuce  z domu zůstávají ostatní třídy 1. a 2. stupně. I v tomto případě dojde
  u žáků 2. stupně k nezbytným úpravám platného rozvrhu pro distanční výuku.   
 • Testování žáků 1. stupně bude nadále probíhat pouze v pondělí ve školní tělocvičně.
 • Žáci 2. stupně se budou testovat v pondělí a ve čtvrtek na začátku 1. vyučovací hodiny ve svých třídách.
 • K odběru obědů je potřeba žáka na daný týden přihlásit na www.strava.cz.  

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Zápis k povinné školní docházce

Seznam žáků, kteří byli přijati k povinné školní docházce od školního roku 2021/2022  je zveřejněn

na „Úřední desce“.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

____________________________________________________________________________________

Změna v testování žáků

 • Od pondělí 3. 5. 2021 se budou žáci 1. stupně testovat pouze 1x týdně.
 • Testování bude probíhat vždy v pondělí před začátkem výuky v tělocvičně.

Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

 • V týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021 budou školu navštěvovat žáci tříd 1.B, 2.B, 3.B, 4.B a 5.B. 
 • Třídy A 1. stupně a všechny třídy stupně 2. budou mít distanční výuku.
 • Testování žáků a vstup do školní budovy bude probíhat stejným způsobem jako doposud.
   

       Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Informace k provozu školy a k testování žáků v týdnu od 26. 4. 2021

 • V týdnu od 26. 4. 2021 mají prezenční výuku žáci tříd 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 5.A. 
  Výuka bude probíhat podle běžného školního rozvrhu hodin. 
 • Ostatní třídy 1. stupně a všechny třídy stupně 2. pokračují ve vzdělávání z domu podle platného rozvrhu pro distanční výuku.   
 • Pondělní a čtvrteční testování žáků pro prezenční výuku bude nadále probíhat ve školní tělocvičně podle stávajících pravidel.
 • V pátek 30. 4. 2021 ve 13,00 hod. proběhne v tělocvičně povinné testování žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám. Žákům, jejichž test bude negativní, bude bezprostředně po vyhodnocení vydáno potvrzení.
 • Žáci nižších ročníků, kteří se hlásí ke studiu na víceletá gymnázia, se mohou dostavit k testování společně se žáky 9. ročníku v pátek nebo po dohodě v pondělí 3. 5.

 

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Informace k provozu školy od 19. 4. 2021

 • V týdnu od 19. 4.  do 23. 4. 2021 budou školu v prezenční výuce navštěvovat žáci tříd 1.B, 2.B, 3.B, 4.B a 5.B. 
 • Výuka bude opět probíhat podle běžného školního rozvrhu hodin. 
 • Třídy A 1. stupně a všechny třídy stupně 2. mají distanční výuku podle „distančního“ rozvrhu.
 • Organizace testování žáků a vstup do školní budovy probíhá podle stejných zásad, které jsou v „Aktualitách“ zveřejněny již od  minulého týdne.
 • Za stejných podmínek jako v týdnu minulém probíhá i školní stravování.


Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Beseda o školní zralosti

Vážení rodiče, ráda bych Vás pozvala na besedu o školní zralosti, při které si budeme povídat o tom, jak dítěti usnadnit vstup do školy.

Beseda se bude konat v úterý 13. 4. v 16 hodin.

Během setkání probereme, co je to školní zralost a jak poznáme, že naše dítě je připravené na začátek školní docházky. Dalším tématem bude, jak o škole s dětmi mluvit, aby pro ně byl vstup do první třídy příjemný. A také se dotkneme toho, jak společně s dítětem nastavit režim a přípravu do školy v první třídě.

Věřím, že naše společné setkání bude obohacující pro obě strany.

Na setkání se můžete připojit na tomto odkaze:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdlZDE5ODQtZDZkNi00ZTU5LThmODQtYTY5NDNiYTQxYTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216e5a735-e05b-4a27-9d03-18209a33aec0%22%2c%22Oid%22%3a%224a922b7a-4011-448e-b01a-b054445db1a2%22%7d

Lenka Rambousková

Školní psycholožka

Částečná uzavírka silnice I/43 vedená od 13. 4. 2021 přes Černou Horu směrem na Žernovník

Vážení rodiče,

od příštího týdne bude přes městys vedena jednosměrná objízdná trasa ve směru Svitavy – Brno pro osobní automobily do 3,5t při částečné uzavírce silnice I/43 v úseku Černá Hora - Závist, z důvodu provádění opravy jejího povrchu. Z tohoto důvodu bude výrazně hustší provoz směrem na Žernovník. Předpokládaný termín částečné uzavírky je od 13. 04.2021 do 30.05.2021. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti při pohybu přes tuto komunikaci a poučte svoje děti o bezpečnosti při přecházení vozovky u autobusové zastávky Na Škrku. Více informací o této částečné uzavírce naleznete na webových stránkách městyse. Vedení školy a městyse děkuje za spolupráci.

Informace pro rodiče k režimu chodu školy a k průběhu testování žáků

Vážení rodiče,

v přiloženém souboru najdete kompletní informace k průběhu testování a jeho organizaci v naší škole. Současně dokument obsahuje i odkazy, které vám umožní lépe se seznámit s tím, jak bude vypadat samotný test, najdete leták vypracovaný MŠMT pro rodiče a také odkaz na stránky, kde jsou další důležité informace k celé problematice.

Informace pro rodiče

  Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

 • V týdnu od 12. 4. 2021 nastoupí do školy k prezenční výuce žáci tříd 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
   a 5.A. 
 • Výuka bude probíhat podle běžného školního rozvrhu hodin. 
 • Ostatní třídy 1. stupně a všechny třídy stupně 2. pokračují ve vzdělávání z domu podle platného rozvrhu pro distanční výuku. 
 • Školní jídelna bude vařit pro žáky v prezenční i pro žáky v distanční výuce a pro cizí strávníky.  
  Rodiče si žáky k odběru stravy přihlásí sami.
 • Informace k organizaci testování žáků a vstupu do školní budovy budou zveřejněny dodatečně ve čtvrtek 8. 4. 2021 odpoledne.

 

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Nové informace k aktuálním změnám v přijímacím řízení na střední školy

 • Zápisový lístek může základní škola vydat až do 30. dubna.
 • První a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do čtyřletých oborů – 3. a 4. květen.
  Náhradní termíny -  2. a 3. červen.
 • První a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do víceletých gymnázií – 5. a 6. květen.
  Náhradní termíny -  2. a 3. červen.
 • Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje: český jazyk a literatura na 70 minut, matematika na 85 minut.
 • Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení – 19. – 21. květen.
 • Vyhlášení výsledků náhradního termínu přijímacího řízení – 14. – 16. červen.
 • Zápisový lístek odevzdají žáci na střední školu do 10 pracovních od vyhlášení výsledků.


Podrobnější informace můžete získat u výchovné poradkyně.

 

Informace k zápisu do 1. ročníku

 • Zápis k povinné školní docházce proběhne bez osobní přítomností žáků a rodičů.
 • Děti bude možné zapisovat od úterý 13. 4. až do čtvrtku 28. 4. 2021.
 • Bližší informace naleznete v níže přiloženém souboru „Informace k zápisu“.
 • Všechny potřebné formuláře jsou ke stažení v rubrice Dokumenty/Dokumenty k zápisu.

  Informace k zápisu

  Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Nové informace k provozu školy od 1. 3. 2021

 • S ohledem na vládní opatření, která platí od pondělí 1. 3. 2021, přechází nově na distanční výuku i žáci
  1. a 2. ročníku školy. S rozvrhem hodin seznámí rodiče těchto žáků jejich třídní učitelky.
 • Ostatní ročníky pokračují ve výuce podle stávajících rozvrhů hodin.
 • Školní jídelna bude v provozu. Obědy budou žákům v distanční výuce vydávány pouze do jídlonosičů. S podrobnějšími informacemi seznamuje strávníky vedoucí školní jídelny.
   

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Informace k provozu školy od 15. 2. 2021

 • Výuka pokračuje podle stávajících pravidel = 1. a 2. ročník má prezenční výuku, ostatní ročníky mají výuku distanční.
 • Školní jídelna se od pondělka vrací do provozu, ve kterém se žáci 1. a 2. ročníku stravují ve školní jídelně, žákům na distanční výuce budou obědy vydávány do jídlonosičů. Opět budou mít možnost odebírat obědy do jídlonosičů i cizí strávníci.  

 

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Informace k provozu školy od 8. 2. 2021

 • V týdnu od 8. 2. 2021 pokračují žáci 1. a 2. ročníku v prezenční výuce.
 • Od tohoto dne se můžou žáci těchto dvou ročníků opět přihlašovat na školní obědy.
 • Školní jídelna pojede zatím v omezeném provozu, proto se zatím nebude vařit pro žáky v distanční výuce ani pro cizí strávníky.           
 • Ostatní ročníky nadále zůstávají v distanční výuce, synchronní hodiny probíhají podle platného rozvrhu. 

 

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé hygienicko-epidemiologické situaci:

 • Pokračuje od 1. 2. 2021 prezenční výuka pouze u žáků 1. a 2. ročníku.
 • Ostatní ročníky zůstávají v distanční výuce, synchronní hodiny probíhají podle stále platného rozvrhu. 
 • Výpisy vysvědčení budou žákům 3. -9. ročníku vydány bezprostředně po jejich návratu do školy.
 • Nadále zůstává uzavřena školní jídelna.                              

 

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Uzavření školní jídelny

Z důvodu covidového onemocnění a karantény zaměstnanců školní jídelny je od pondělí 25. 1. 2021 až do odvolání provoz školní jídelny uzavřen.
Prosíme proto rodiče, aby své děti, které navštěvují školní družinu, od pondělka vybavili alespoň dvěma svačinami a dostatečným množství tekutin.

Pokud se podaří zajistit náhradní stravování, budete včas informováni.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Pokyny k výuce od 4. 1. 2021

 • V pondělí 4. 1. 2021 nastupují do školy na prezenční výuku pouze žáci 1. a 2. ročníku
 • Škola bude žákům otevřena od 7,00 hod.  pouze pro žáky 1. a 2. třídy
 • Ostatní ročníky 1. stupně a žáci na 2. stupni budou mít distanční výuku.
 • Třídy 3. – 5. ročníku pracují v režimu distanční výuky, rozvrh on-line  hodin si určují třídní učitelky ve spolupráci s vyučujícími angličtiny.
 • On-line hodiny na 2. stupni proběhnou podle rozvrhu hodin, který platil v podzimním bloku distanční výuky (tyto rozvrhy hodin jsou vloženy také na stránkách u jednotlivých tříd)
 • Individuální konzultace ve škole (1 žák- 1 učitel) jsou povoleny. Termín je třeba s vyučujícím předem dohodnout.
 • Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících zůstávají v platnosti.
 • Školní družina bude v provozu ráno od 7,00 hod., odpolední provoz bude končit v 16,00 hod.
 • Školní jídelna bude v provozu. Od pondělí 4. 1. budou k odběru stravy přihlášeni pouze žáci 1. a 2. ročníku.  Případné odhlášení je možné provést na serveru „Strava.cz“. Žáci na distanční výuce (3. -  9. ročník) se k odběru obědů musí přihlásit sami.  Obědy těmto žákům budou vydávány pouze do jídlonosičů.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

 

Informace k provozu školy do konce roku 2020

 • Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. do 23. prosince 2020 osobní přítomnost ve škole žákům základních škol a účastníkům školních družin. O tyto dva dny se prodlužují vánoční prázdniny.
 • Během nich nebude probíhat žádná výuka, a to ani distančním způsobem.
 • Současně nebudou v provozu školní družina a školní jídelna.
 • Provoz školy, školní družiny a školní jídelny bude opět zahájen v pondělí 4. 1. 2021.
 • Pokud nedojde k dalším úpravám dosud přijatých opatření, nastoupí v pondělí 4. 1. 2021 do školy všichni žáci
  1. stupně, žáci 9. ročníku a žáci tříd 6.B, 7.B a  8.B.  
 • O případných změnách budeme žáky i rodiče na těchto stránkách informovat.
   

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Děti malují seniorům k Vánocům

Naše škola se připojila k výzvě Děti malují seniorům, tentokrát k Vánocům. Zapojili jsme se tak do celorepublikové iniciativy projektu implementace politiky stárnutí na krajskou úrověň, jehož aktivity jsou realizovány pod hlavičkou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Věříme, že jsme udělali radost babičkám a dědečkům v Domově pro seniory v Černé Hoře a vykouzlili jsme jim alespoň na dálku úsměv na tváři. Učitelky 1. stupně ZŠ.

Pokyny k výuce a k organizaci školy od 30. 11. 2020

Organizační pokyny k chodu školy 

 • Od pondělí 30. 11. nastoupí k prezenční výuce do školy nejen žáci 1. a 2. ročníku, ale
  i žáci 3., 4., 5. a 9. ročníku a dále pak žáci 6.A, 7.A a 8.A
 • Žáci 6.B, 7.B a 8.B budou pokračovat doma v distanční výuce
 • V týdnu od 7. do 11. 12. se třídy 6. – 8. ročníku v prezenční, resp. distanční výuce vystřídají, tzn., že ve škole bude 6.B, 7.B a 8.B a doma na distanční výuce 6.A, 7.A a 8.A
 • Začátek vyučování pro všechny třídy v prezenční výuce je v 7,45 a vyučovat se bude podle rozvrhu hodin platného od začátku školního roku
 • Škola bude všem žákům pro vstup otevřena již od 7,00 do 7,45 hod.
 • Po převlečení v šatnách se žáci 1. a 2. ročníku přesouvají do 7,30 hod. do školní družiny (tak jako doposud) a žáci všech ostatních ročníků přímo do svých kmenových učeben
 • Každý žák bude mít při vstupu do školy i během celého pobytu ve škole správně nasazenou ochrannou roušku a další náhradní roušky (2 ks) bude mít připraveny v plastovém obalu
 • Prosíme rodiče, aby žákům připomněli nezbytnost dodržování dalších hygienických pravidel (časté mytí rukou, využívání dezinfekcí, snaha o dodržování odstupu od ostatních žáků, výměna roušek v průběhu pobytu ve škole,…)
 • Protože je povinností školy zajistit časté a intenzivní větrání vnitřních prostor, doporučujeme žákům volit dostatečně teplé oblečení

Organizace školní družiny

 • Ranní školní družina bude otevřena pouze pro žáky 1. a 2. ročníku
 • Odpolední školní družina bude otevřena také pro 3. ročník (ve třídě 3.A)
 • Z provozních a personálních důvodů nebude otevřena družina pro žáky 4. ročníku

Školní jídelna

 • Bude v provozu pro všechny žáky školy
 • Žáci v prezenční výuce budou chodit na obědy podle zvláštního rozpisu
 • Žáci na distanční výuce mohou odebírat obědy pouze do jídlonosičů
 • Připomínáme rodičům, že je potřeba žáka na oběd přihlásit

 

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Pokyny k výuce v týdnu od 23. do 27. 11. 2020

 • Na 2. stupni bude nadále probíhat distanční výuka, on-line hodiny proběhnou podle stávajícího rozvrhu hodin.
 • Žáci 1. a 2. ročníku mají prezenční výuku ve škole.
 • Žáci 3. – 5. ročníku pracují v režimu distanční výuky, rozvrh on-line  hodin si určují třídní učitelky a vyučující angličtiny

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Pokyny k výuce v týdnu od 16. do 20. 11. 2020

Nástup žáků 1. a 2. tříd do výuky

 • Od středy 18. 11. 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku školy.
 • Školní budova bude žákům od středy otevřena od 7,00 hod.
 • V době od 7,00 do 7,30 hod. odchází po přezutí a převlečení žáci 1. ročníku přímo do své třídy, žáci 2. ročníku do svých družin.
 • Od 7,30 hod. pak již všichni žáci jdou do svých kmenových učeben.  
 • Vyučování pro oba ročníky začíná v 7,45 hod.
 • Vyučovat se bude podle běžného rozvrhu hodin s tím, že nebudou probíhat hodiny tělesné výchovy a hudební výchovy v klasické podobě. Vyučující tyto hodiny mohou nahradit vycházkou nebo se mohou se žáky věnovat „dohánění“ učiva.
 • Po vyučování budou opět fungovat družiny, které budou pro žáky otevřeny nejdéle do 16,00 hod.
 • Každý žák bude mít při vstupu do školy i během celého pobytu ve škole nasazenou ochrannou roušku a další rezervní roušky (2 ks) bude mít uloženy v plastovém obalu.
 • Školní jídelna bude v provozu.

 

Pokyny pro žáky 3. – 9. ročníku pro distanční výuku od 16. 11. 2020

 • Od pondělka 16. 11. platí i nadále rozvrh hodin pro distanční výuku z předchozích dvou týdnů.
 • V úterý 17. 11. je státní svátek a distanční výuka v tento den probíhat nebude.
 • Od středy 18. 11. jsou žákům na distanční výuce povoleny individuální konzultace, které budou probíhat v budově školy.
 • U konzultace platí pravidlo, že se jí může účastnit maximálně jeden žák a jeden vyučující.
 • Tyto konzultace si s vyučujícím domlouvají žáci individuálně.
   

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

 

Prodloužení funkčního období školské rady

Opatřením MŠMT se prodlužuje funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. Funkční období stávající školské rady tímto opatřením skončí do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu.                 

Za zákonné zástupce byli do nové školské rady navrženi: Alena Říhová, Ivana Dobešová, Anna Vrbková, Jaroslav Gric, Jiří Havlíček a Richard Lev.  Další informace k organizaci voleb a k termínu jejich konání obdrží zákonní zástupci bezprostředně po skončení nouzového stavu.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

 

Online výuka na 2. stupni v týdnu od 9. do 13. 11. 2020

V týdnu od 9. do 13. 11. bude na 2. stupni probíhat výuka podle stejného rozvrhu jako v týdnu od 2. do 6. 11.

Konzultační hodiny vyučujících v období distanční výuky

Vážení rodiče,

v přiloženém odkaze najdete konzultace jednotlivých vyučujících.

konzultační hodiny


Informace k výuce od 2. 11. 2020

 • Počínaje 2. listopadem povedeme distanční výuku se žáky v prostředí Teams.
 • Zpočátku  budeme Teams využívat k přímé komunikaci mezi učiteli a žáky = k vedení tzv. synchronních hodin (hodina učitele se žáky prostřednictvím videokonference) a nebo také  k žákovským a rodičovským konzultacím. 
 • Následně budou učitelé v aplikaci přecházet i k zadávání domácích úloh, samostatné práce, ke sdílení výukových materiálů a testů.
 • Všichni žáci jsou do aplikace přihlášeni jejich učiteli, takže odpadá nutnost další registrace v předmětech. Po přechodnou dobu budou učitelé a především žáci 1. stupně ještě využívat dosud používané aplikace (např. Škola v pyžamu nebo Webex).
 • I nadále budeme využívat Bakaláře (klasifikace, poznámky, sdělení) a školní mailovou komunikaci. Rozvrh výuky synchronních hodin pro příští týden obdrží žáci prostřednictvím třídních učitelů.
 • Od příštího týdne budou mít učitelé stanoveny konzultační hodiny. Přehled bude vyvěšen na webových stránkách školy.

Odkazy pro úvodní orientaci v prostředí Teams:
https://teams.microsoft.com

https://www.youtube.com/watch?v=suIwA2dvxD4

Mgr. Vlastimil Šíbl
     ředitel školy

Přechod na distanční výuku

 • Usnesením vlády ze dne 12. 10 2020 je od 14. 10. 2020 zakázána žákům základních škol jejich přítomnost ve školách. Z tohoto důvodu přechází i naše škola od středy na distanční výuku.
 • Hlavními komunikačními kanály mezi učitel a žáky, resp. školou a zákonnými zástupci zůstávají „Bakaláři“ a „Škola v pyžamu“.
 • Současně podle potřeby budeme využívat mailovou nebo telefonickou komunikaci. Úkoly na daný den budou učitelé žákům zadávat vždy do 9,00 hod. a zároveň určí termín, do kdy má být úkol splněn.
 • Současně je možné, že bude probíhat i on-line výuka. Ta by probíhala v předem stanoveném čase.
 • Připomínám, že distanční výuka je pro žáky povinná. Jestliže žák během distanční výuky nepracuje je povinností zákonného zástupce jeho absenci omluvit.                                      
 • Ve dnech 26. a 27. 10. distanční výuka neprobíhá, ve dnech 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny.
 • Škola nevystavuje potvrzení pro výplatu ošetřovného. Toto potvrzení nahrazuje čestné prohlášení pojištěnce.
  Viz.: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Úpravy ve školním stravování od 14. 10 2020

 • Počínaje středou 14. 10. jsou všichni žáci až do pátku 23. 10. 2020 odhlášeni z obědů.  
 • Školní kuchyně bude v provozu do 23. 10., v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 se vařit nebude.
 • Obědy si můžete přihlásit  na serveru www.strava.cz vždy do 14ti hodin.
 • Zájemci o odběr oběda ve středu 14. 10. 2020 se mohou přihlásit výjimečně ještě dnes (úterý 13. 10.) do 18,00 hod. na tel. čísle 728 848 213 nebo emailem na adrese jidelna@zscernahora.cz .
 • Přihlášeným žákům bude oběd vydán do přineseného jídlonosiče u bočního vchodu do kuchyně.  Žák si jídlonosič přinese až k samotnému výdeji (ne dříve).
 • Doporučujeme, abyste si jídlonosič a jeho části označili.  Odběr obědů pro 1. stupeň bude probíhat vždy v čase od 11,30 do 12,00 hod., v době od 12,00 do 12,30 hod. budou obědy odebírat žáci 2. stupně.

Mgr. Vlastimil Śíbl, ředitel školy

Informace k organizaci výuky od 12. 10. 2020

Na základě usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 o přijetí krizových opatření dochází od pondělí            
12. října  2020 k těmto změnám v organizaci výuky:

1. stupeň 

Výuka bude probíhat s jedinou změnou - nebude plavání.

2. stupeň

Výuka bude probíhat střídavě distanční (žáci pracují z domova) a prezenční formou (žáci dochází do školy).
Rozdělení distanční a prezenční výuky podle tříd:

12. – 16. října   19. – 23. října
Výuka ve škole   Výuka ve škole
6.A 6.B   8.A 8.B
7.A 7.B   9.A 9.B
Výuka distanční   Výuka distanční
8.A 8.B   6.A 6.B
9.A 9.B   7.A 7.B


Distanční výuka bude probíhat především přes „Školu v pyžamu“, úkoly budou žákům zadávány do 9,00 hod. 
Připomínám, že distanční výuka je pro žáky povinná! 

Žáci, kteří budou mít výuku ve škole, se budou učit podle stávajícího rozvrhu hodin.

Ve dnech 26. 10. – 1. 11. výuka probíhat nebude, všichni žáci mají volno. 

O další organizaci výuky od 2. 11. 2020 vás budeme informovat.

Školní stravování

Žáci, kteří chodí na obědy a mají prezenční výuku = jsou ve škole (1. – 7. ročník) zůstávají přihlášeni a stravují se běžným způsobem.

Žáci 8. a 9. ročníku jsou od pondělí 12. 10. odhlášeni. Od úterý 13. 10. bude možné přihlášeným žákům vydávat oběd do přinesených jídlonosičů. Zájemci se tedy mohou v pondělí 12. 10. do 14,00 hod.  k odběru obědů přihlásit na serveru www.strava.cz. Výdej oběda pro tyto žáky na distanční výuce bude probíhat od 13,30 do 14,00 hod. u bočního vchodu do kuchyně. Jídlonosiče s sebou přinášejte až k samotnému výdeji stravy. 

Školní družina

Provoz ŠD pokračuje v nezměněné podobě.
 

Mgr. Vlastimil Šíbl,  ředitel školy


YDWR 2020 (aneb trička bez běhání)

73 triček = 17.700 Kčlaugh                  D Ě K U J E M E!!!

I v letošním roce jsme společně pomohliwink
Vybraná finanční částka byla odeslána na účet
a pomůže při rehabilitaci (a návratu do života) záchranáře pana Zdeňka Mikuly. 

Trička budou k dispozici v průběhu měsíce října.

Děkujemeyes

 

Výuka 25. 9. 2020

V pátek 25. 9. bude výuka na naší škole probíhat podle rozvrhu.

Mgr. Vlastimil Šíbl
   ředitel školy

Roušky

Podle posledních, nám zatím dostupných, informací je velice pravděpodobné, že od 10. září 2020 budou muset žáci a všichni zaměstnanci nosit ve společných prostorách školy ochranné roušky. 
Prosíme proto rodiče, aby své děti již na tento den rouškami do školy vybavili.

Mgr. Vlastimil Šíbl
    ředitel školy

Základní hygienická a epidemiologická  pravidla dodržovaná školou a školní družinou (k 1. 9. 2020)

Základní hygienická a epidemiologická pravidla

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

 

Milí žáci, vážení rodiče,

zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. 9. 2020, s ohledem na proticovidová opatření, bez společného shromáždění všech žáků a jejich případného doprovodu.  Žáci školy budou vstupovat do objektu ve třech vlnách.

1. vlna – žáci 1. stupně vstupují do školy od 7,30 do 7,45 hod.

2. vlnažáci 2. stupně  od 7,45 do 7,55 hod.

Žáky si v šatnách převezmou jejich třídní učitelé, žáci se přezují a přesunou se do svých kmenových tříd. Učitelé žákům poskytnou základní informace k novému školnímu roku a proberou nezbytné organizační záležitosti. Po této schůzce bude program úvodního dne ukončen.  Závěr těchto aktivit je plánován tak, aby kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně byl minimální, tzn., že 1. stupeň končí v 9,30 a  2. stupeň  9,45 hod.                                                                                                                                                    

3. vlna - žáci 1. ročníku a jejich doprovod budou do školy vstupovat v 8,00 hod.  Tito se rovněž  shromáždí v šatnách, odkud si je následně odvedou třídní učitelky. Žáky 1. tříd mohou v tento první školní den zcela výjimečně doprovodit jejich rodiče i do učebny.
S ohledem na naši snahu o dodržování hygienických opatření žádám, aby každého žáka doprovázely maximálně dvě osoby a aby každá doprovázející osoba měla nasazenou ochrannou roušku. Žáci roušku mít nemusí. Ukončení programu je plánováno cca v 9,35 hod.

Všichni žáci si na první školní den přinesou přezůvky a tašku na případné pomůcky. Žáci 2. – 9. třídy si navíc přinesou tužku a poznámkový blok. Ve středu 2. 9. 2020 již bude probíhat běžná výuka podle rozvrhu hodin.
Čísla přidělených šatních skříněk budou mít třídy vyvěšeny na stránkách „Školy v pyžamu“.

 

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

 


PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY.
 smiley smiley smiley

 

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny během prázdnin jsou každou středu od 8.00 do 13.00.

Informace k zakončení školního roku a k vydávání vysvědčení 30. 6. 2020

Závěr školního roku 2019-2020

Čestné prohlášení

Konzultace pro žáky 2. stupně od 8. do 24. 6.

Informace a rozpis konzultací najdete v přílohách níže.

Informace

Rozpis konzultací

Rozpis konzultací (PDF)

 

Umožnění osobní přítomnosti ve škole žákům 2. stupně – informace

 Osobní přítomnost žáků

 Čestné prohlášení

Organizace výuky 1. stupně od 25. 5. 2020

Informace najdete v příloze níže.

Výuka žáků od 25.5.2020

Zahájení výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Zahájení výuky - informace

Čestné prohlášení

Hodnocení za 2. pololetí  školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT vydalo vyhlášku č. 211/2020 Sb., která upravuje hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Úplné znění vyhlášky a její aplikaci na hodnocení žáků ZŠ Černá Hora  ve 2. poletí najdete v níže uvedených souborech.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

VYHLÁŠKA HODNOCENÍ

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

 


Informace k zahájení výuky žáků 9. třídy

Zahájení výuky - informace

Čestné prohlášení

 

PRŮVODCE PŘÍPRAVOU NA KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V ROCE 2020

   V souboru - viz níže najdete informace pro přípravu na jednotné přijímací zkoušky.

Průvodce - jednotné přijímací zkoušky

Žáci přijatí pro školní rok 2020/2021

Dne 20. 4. 2020  byli pro školní rok 2020/2021 v rámci zápisu do 1. ročníku v ZŠ Černá Hora přijati žáci uvedení v přiloženém seznamu.

Mgr. Vlastimil Šíbl

Seznam přijatých žáků

Webová stránka Škola v pyžamu - webový prohlížeč

Pokud máte problémy s připojením do této platformy, mohl by být příčinou používaný webový prohlížeč.

Tvůrci je přímo doporučený prohlížeč Google Chrome.
▪ Využítvat lze i prohlížeč Mozilla Firefox.
▪ Bohužel není podporován prohlížeč Internet Explorer.

Formuláře ke stažení

 

 

Školní psycholog

V sekci Školní poradenské pracoviště - Školní psycholog
najdete v Akttualitách školního psychologa nové materiály.

 

 

Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. ročníku - informace

Školní psycholog

Během uzavření školy je i nadále možné využívat služeb školního psychologa. V případě potřeby jej můžete kontaktovat prostřednictvím mailové adresy rambouskova@zscernahora.cz nebo v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod. na tel čísle 702202564.
Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Omezení úředních hodin

Po dobu mimořádných opatření jsou úředními dny pro styk s veřejností pondělí a středa 9,00 - 11,00 hodin.
V akutních případech můžete volat na tel. č. 608 057 127.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Pozastavení provozu školní kuchyně

Vážení strávníci,
s ohledem na stávající vývoj situace a nově přijatá vládní opatření, pozastavuji počínaje dnem 17. 3. 2020 až do odvolání přípravu obědů ve školní kuchyni. Věřím, že všichni pochopíte, že toto opatření je přijato především v zájmu ochrany před případným šířením koronaviru a směřuje k ochraně zdraví vašich blízkých. O opětovném zahájení přípravy stravy i pro cizí strávníky budete včas informováni prostřednictvím webových stránek školy, resp. obecním rozhlasem.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

UčíTelka

Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní vysílání UčíTelka. Tímto pořadem reaguje na zavření škol. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky. Vyučování startuje každý všední den od devíti hodin. Učební blok bude trvat třicet minut a bude určen vždy pro jeden ročník prvního stupně s krátkou přestávkou v podobě vzdělávacích pořadů z produkce Déčka. Vysílání bude pravidelné, aby si podle něj mohli rodiče přizpůsobit denní program. Na vzdělávací pásmo navážou od 12 do 15 hodin další vzdělávací pořady určené pro starší děti. yes

 

Zájezd do Velké Británie zrušen!

Vzhledem k nařízení vlády vydaném 12.3.2020 není možné realizovat náš poznávací zájezd do Anglie. Plánovaná schůzka na pondělí 16.3. se konat nebude. O dalším postupu při jednání s CK Scholare Vás budeme informovat mailem nebo telefonicky.

Vážení rodiče,

počínaje dnešním dnem bude výuka probíhat elektronicky. Domácí příprava bude žákům zadávána formou samostatné práce pomocí učebnic, pracovních sešitů, pracovních listů, či prostřednictvím online cvičení.

Zadání práce v daném předmětu budou zasílat jednotliví vyučující, kteří též zašlou pokyny, jakým způsobem bude zapotřebí vypracovaný úkol z tohoto předmětu potvrdit.

Naším společným cílem je, abychom v této mimořádné situaci zajistili vašim dětem kvalitní, byť zprostředkovanou výuku, a proto vás žádáme, abyste důsledně kontrolovali plnění úkolů, které od nás vaše děti obdrží.

Žádáme vás, abyste sledovali aktuality na webu školy a navštěvovali pravidelně stránky jednotlivých tříd, kde vás budou třídní učitelé informovat o aktuálním dění.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prostřednictvím emailů jednotlivé třídní učitele, kteří vám budou plně k dispozici.  Mgr. Zdenka Hrachovinová

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví vydává mimořádné opatření vzhledem k šíření koronaviru v České republice. Základní škola Černá Hora je z tohoto důvodu od 11. 3. 2020 do odvolání, včetně školní tělocvičny, uzavřena.

Obědy budou všem přihlášeným žákům automaticky odhlášeny. Školní kuchyně bude vařit pouze pro cizí strávníky a zaměstnance školy. Vzdělávání bude probíhat elektronickou formou, úkoly budou zasílány na emailové adresy rodičů.

Rodiče dětí do 10 let si mohou v sekci Dokumenty ke stažení stáhnout a vytisknout žádost o ošetřovné, kterou jim škola potvrdí v pracovní dny v době od 9 do 11 hodin. U hlavního vchodu prosím zvoňte v uvedenou dobu na zástupce ředitele nebo kancelář školy. Pokud si rodiče nemají možnost tuto žádost vytisknout, mohou si ji vyzvednout ve škole.                      Mgr. Zdenka Hrachovinová

Aktuální informace k zájezdu do Velké Británie

Plánovaná schůzka ohledně zájezdu do VB se bude konat ve středu 11.3. v 16 hodin ve školní jídelně bez přítomnosti žáků!

Přehazovaná - mladší dívky - 2. místo

Ve čtvrtek 5. března se konalo okrskové kolo v přehazované mladších dívek v Letovicích. Děvčata obsadila 2. místo a postupují do okresního finále. Gratulujeme!
Naši školu reprezentovaly: Eliška Joklová, Eliška Koupá, Natálie Mazalová, Liliana Kosová, Esther Thangtui, Dominika Lančová a Karolína Jakubcová.

Doporučení školy

Vedení Základní školy Černá Hora důrazně žádá rodiče žáků, kteří se v poslední době vrátili z rizikových oblastí, především z Itálie, aby se jejich děti po dobu dvou týdnů v maximální míře vyhýbaly kontaktu s ostatními žáky školy a omezily pobyt na veřejných hromadných akcích.
Všichni, kteří se v poslední době vrátili z rizikových oblastí v Itálii nebo jiných zemí v zahraničí, by měli telefonicky kontaktovat svého obvodního lékaře, který jim doporučí další postup. Je možné kontaktovat i hygienickou stanici.  Naší snahou je minimalizovat možná rizika, a proto věříme, že naše doporučení chápete a budete ho respektovat.                                Mgr. Zdenka Hrachovinová

 

Důležité informace k zájezdu do Velké Británie

Vzhledem k okolnostem ohledně výskytu koronaviru v některých evropských státech Vám chceme poskytnout informace z cestovní kanceláře CK SCHOLARE. Velká Británie nepatří mezi rizikové oblasti a po zvážení všech bezpečnostních rizik se zájezd konat bude.

V případě Vašich obav je možné zájezd pro Vaše dítě zrušit, a to se storno poplatkem 25% ceny zájezdu (cca 2 000 Kč). Storno poplatek v této výši je možné uplatnit pouze do pondělí 2. 3. 2020 do 12 hodin (viz. školní web - aktuality - Zájezd do Velké Británie - Všeobecné podmínky CK Scholare, bod 7.3). O případném stornování zájezdu nás informujte emailem (tretinova@zscernahora.cz, jalova@zscernahora.cz).

Informativní schůzka pro rodiče a účastníky bude 11.3.2020 v 16 hod v jídelně školy.

Pevně věříme v uklidnění situace a zdárný průběh našeho zájezdu.

 

Sběr papíru

Základní škola Černá Hora oznamuje veřejnosti, že jarní sběr papíru, který byl plánován na měsíc duben, je do odvolání pozastaven. Důvodem tohoto rozhodnutí jsou současné nulové výkupní ceny papíru. Pokud jste přesto ochotni pro školu nasbíraný papír uschovat do doby, než se situace na trhu se sběrovým papírem opět zkonsoliduje, doporučujeme vám z praktických a především ekonomických důvodů skladovat pouze časopisy a novinový papír.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Vlastimil Šíbl, ředitel školy

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v úterý dne 7. dubna 2020 od 1330 do 1700 v budově Základní školy Černá Hora, příspěvková organizace.

Formuláře k zápisu pro školní rok 2020/2021 naleznete v sekci Dokumenty – Dokumenty k zápisu.

Oznámení:

Z důvodu včerejšího nečekaného výpadku elektrické energie nebylo možno připravit oběd pro strávníky. Pro žáky byla zajištěna náhradní varianta stravy.

Oběd pro všechny strávníky byl odhlášen.

Bajková Kateřina - vedoucí školní jídelny

 

Pasování prvňáčků a divadelní představení
"S čerty nejsou žerty"

Ve čtvrtek 30. ledna proběhlo pasování žáků prvních tříd. Prvňáčci dostali svá první vysvědčení a žáci devátého ročníku si pro ně připravili divadelní představení "S čerty nejsou žerty".

3. místo v olympiádě z českého jazyka

Velká gratulace patří Tomáši Pařízkovi z 9. třídy, který se umístil v okresním kole olympiády na krásném třetím místě.

Lyžařský výcvik Filipovice 2020

English Everywhere !

16.ledna proběhla na naší škole tradiční soutěž o nejlepšího angličtináře. Nadšení dobrovolníci z 6. až 9. ročníku zápolili v písemném testu a ústní konverzační části. Všichni prokázali výborné znalosti angličtiny, jako nejlepší byli vyhodnoceni Jan Tomíček z 9. třídy a Alexandr Dudin z 6.B. Congratulation!

 

Lyžařský výcvik v Olešnici

Všechny fotky z lyžařského kurzu naleznete zde: https://drive.google.com/open?id=1a6LN4CdPAGZe1GXA7ZRRDnCIoGmYEf7h

 

Video ze závěrečného sjezdu sjezdovky (hada) naleznete zde: https://drive.google.com/open?id=1LoZ657IAo0i_N1J01ExJNrlSB6AZEYs6

 

 

Vánoční koncert