Aktuality

AKTUALNÍ INFORMACE

 

PROBÍHÁ AKTUALIZACE.

V případě dotazů mne prosím kontaktujte telefonicky

Bajková Kateřina, vedoucí školní jídelny - 728 848 213

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY:

www.strava.cz

Výběr jídelny: 4403

Uživatel: (číselný kód - VS, který strávník používá při platbách)

Heslo: (shodný VS, pokud nemáte změněno vlastní heslo)

JIDELNA@ZSCERNAHORA.CZ - (jméno, příjmení, případně třída)

728 848 213 - (jméno, příjmení, případně třída)

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přímý odkaz na jídelníček aplikace
Objednávání internetem

https://www.strava.cz/strava/stravnik/jidelnicky?zarizeni=4403 

 

Provoz školní jídelny, odběr stravy do jídlonosičů

  • Školní jídelna je v provozu v pracovní dny mimo svátky:
    6.00 – 14.30
  • Plnění jídlonosičů do 11 hodin!!!
  • Nádoby je nutné mít řádně podepsány.
  • Jídlonosič žáků musí být označen včetně třídy.
  • Polední přestávka: 11.45 – 12.15


Nejdůležitější informace školního stravování:

Dotované ceny pro žáky platí pouze ve dny, kdy žáci plní distanční či prezenční výuku a první den nemoci. Mimo tyto dny je možné stravování do vlastních nádob, ale za plnou výši stravy.

Způsob platby:

- je nutné mít zřízenou inkasní platbu ve prospěch účtu školy: 1361492359/0800

- přihlášený strávník ke stravování má na začátku školního roku zaplacenou zálohu na stravné a od října je inkasována částka za skutečně spotřebovanou stravu předchozího měsíce, vždy k 12. dni v měsíci

- při neuhrazení platby do 20. dne v měsíci může být strávník zablokován

Způsob přihlašování a odhlašování:

- po odevzdání přihlášky je strávník automaticky přihlášen od 5. 9.2023 ve dnech školní výuky po dobu školního roku 2023/2024

- odhlašování je možné do 14. hodin předchozího pracovního dne na internetových stránkách  www.strava.cz  za použití uživatelského jména, které je chráněno heslem

Ceny školního stravování:

I.Kategorie    žáci 6-10 let:          cena dotované stravy 31 Kč -  plná výše stravy 63 Kč   

II.Kategorie   žáci 11-14 let:         cena dotované stravy 33 Kč -  plná výše stravy 65 Kč

III.Kategorie žáci 15 a více let:     cena dotované stravy 37 Kč -  plná výše stravy 69 Kč

Zálohová platba na červen pro žáky je 800 Kč.

 

Ceny pro cizí strávníky do jídlonosičů:

Cena pro cizí strávníky:                          77 Kč

Cena pro důchodce z Černé Hory:           75 Kč

Bývalí zaměstnanci – důchodci:              69 Kč

Zálohová platba  na červen 1.650 Kč.

 

Bajková Kateřina – vedoucí školní jídelny 728 848 213

Email: jidelna@zscernahora.cz

 

 

 

 

Základní informace ke stravování