Logopedický kroužek

Logopedický kroužek na naší škole nabízí žákům pod vedením speciálního pedagoga logopedickou prevenci řeči. Individuální sezení s jednotlivými žáky probíhá hravou formou a zaměřuje se na dechová a artikulační cvičení, procvičování mluvidel, jazyka, patra, trénování a zlepšování výslovnosti daných hlásek.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Holcnerová, 516 527 536, holcnerova@zscernahora.cz