Konzultační hodiny pro děti a učitele: pondělí a středa 8. 30 – 14. 00

Konzultační hodiny pro rodiče: pondělí a středa 14. 00 – 17. 00                                               


Na konzultaci je třeba se předem telefonicky nebo po emailu ohlásit, po domluvě je možný i jiný čas.

 

Kontaktní email: kucharova@zscernahora.cz

Kontaktní telefon: 516 527 528