Školní psycholog

Kromě práce s třídními kolektivy poskytuji individuální poradenství a podporu žákům, rodičům
i pedagogům školy. K individuální systematické práci s dítětem je nezbytný informovaný souhlas zákonných zástupců.

Výhodou školního psychologa je práce přímo „v terénu“, znalost konkrétního školního prostředí
a psychosociálního klimatu tříd.

Úzce spolupracuji se všemi členy ŠPP (školské poradenské pracoviště),  učitelským  sborem a vedením školy, dle potřeby také s pedagogicko-psychologickou poradnou.

Školní psycholog dodržuje etický kodex poradenského pracovníka, činnost je vymezena příslušnými platnými právními předpisy.


S čím mohu pomoci žákům?

 • S akutní krizovou, stresovou situací (stalo se něco závažného, už je toho moc a nevíš si s tím rady).
 • S problémy v komunikaci (domluva se spolužáky, rodiči nebo učiteli nějak neklape).
 • Se strachem, úzkostí, trémou, nejistotou, smutkem, osamělostí apod.
 • Máš pocit, že do třídy nezapadáš, někdo ti ubližuje?
 • S potížemi v učení, zhoršení prospěchu, zvládáním neúspěchu.
 • S výběrem vhodné střední školy.
 • S osobními problémy k sobě, k rodičům, vrstevníkům atd.

S čím mohu pomoci rodičům, zákonným zástupcům?

 • Poradenství při adaptačních potíží vašich dětí.
 • Poradenství při zvládání výchovných a výukových problémů, školního neúspěchu
 • Poradenství při náhlé změně chování a dalších projevů dítěte (máte pocit, že se něco s dítětem děje).
 • Zátěžové, krizové situace, které ovlivňují život vašeho dítěte
 • Informování nebo nasměrování na další místa pomoci apod.