Učebna přírodopisu a chemie

Výuka s využitím interaktivní tabule

Interaktivní tabule nám v hodinách přírodopisu i chemie umožňuje zpestřit výuku, využívat názorných obrázků, prezentací,filmů, usnadňuje opakování a procvičování učiva.

Učebna přírodopisu a chemie

Na naší škole pracují žáci v hodinách přírodopisu a chemie ve speciální učebně, která je vybavena interaktivní tabulí a dalšími pomůckami pro pokusy a pozorování.