Aktuality

Zajímavé dokumenty a stránky:

Kontakty

SPONDEA o.p.s.
-ambulantní poradenství v oblasti sociální, individuální a rodinnou terapii
Krizová linka non stop -tel.: 541235511, 608118088, krizovapomoc@spondea.cz

 

Bílý kruh bezpečí
Slovinská 41, Brno tel.: 541218122 bkb.brno@seznam.cz - pomoc obětem a svědkům trestních činů

Fond ohrožených dětí
Francouzská 58, Brno tel.: 545215105, www.fod.cz

 

Linka bezpečí

               

Linka bezpečí

tel: 116 111

Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé (do
18 let, studenti do 26 let). Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z
celé České republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů. Linka
bezpečí ctí zásadu anonymity klienta a tak, pokud klienti sami nechtějí, nemusí nám
sdělovat své osobní údaje.

 

Linka vzkaz domů
tel.: bezplatná linka z pevné sítě 800 111 113

z mobilu 724 727 777 (tarif dle operátora)

Linka slouží především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole nebo v
ústavním zařízení donutí k útěku nebo těm, kteří o tomto kroku prozatím jen uvažují.
Dovolat se mohou zdarma ze všech pevných linek z celé České republiky, z mobilních
telefonů je služba zpoplatněna podle tarifu jednotlivých operátorů.

 

Rodičovská linka: tel. 840 111 234

Rodičovská linka je v provozu každý všední den odpoledne pondělí, středa a pátek: 13
- 16 hod. úterý a čtvrtek : 16 - 19 hod.

Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především
rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky. Nabízí jim
pomoc v krizové situaci, která se týká jejich dětí. V případě problémů v rodinných
vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného, rodinného a sociálně-právního
poradenství. Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních
a středních škol. Své služby poskytuje výhradně po telefonu a ctí zásadu anonymity
klienta - pokud klienti sami nechtějí, nemusejí sdělovat své osobní údaje.

 

Emailová poradna Linky bezpečí: pomoc@linkabezpeci.cz

Děti a dospívající, kteří nemají možnost využít telefonu, ale mají přístup k
internetu, se mohou na Linku bezpečí obrátit přes e-mail a konzultovat zde svoje
problémy. Tuto možnost mohou využít i české děti, které žijí s rodiči v zahraničí,
případně děti se sluchovou vadou či vadou řeči. Odborníci z Linky bezpečí odpovídají
na dotazy v nejkratším možném termínu, zpravidla do 3 pracovních dnů.

 

Chat linky bezpečí: http://chat.linkabezpeci.cz

Chat Linky je otevřen v pondělí, úterý, ve čtvrtek a v sobotu vždy od 15 do 17 hod a d 19 do 21 hod.
V čase, kdy je Chat Linky bezpečí uzavřen, se můžete se svým problémem zdarma
obrátit na telefon 116 111 nebo na email pomoc@linkabezpeci.cz

 

 

Středisko sociální pomoci dětem
Hapalova 4, Brno tel.: 549272850

 

Anabell - pro nemocné bulimií a anorexií
Bratislavská 2, Brno tel.: 542214014, 602766542, posta@anabell.cz

 

Veřejný chránce práv občanů - Ombudsman
Údolní 39,Brno, tel.: 542542888, podatelna@ochrance.cz

 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Sladkovského 2b, 678 01 Blansko

tel. 516 413 524, poradna@blansko.cz