Třída 4.

Třídní učitelka: 

Mgr. Šárka Novotná, novotna@zscernahora.cz
30 žáků: 19 chlapců, 11 dívek

Třídní aktuality
 


 

 

Vařím, vaříš, vaříme

Barvy země - výukový pogram

Karel IV.

Procvičování na PC

Listování


Wish Tree

Pokročilejší angličtináři zdobí "strom přání", a protože i my jsme v angličtině zdatní, připojili jsme se. Co jsme si přáli? "A dog, no school, health, good luck, peace, long sleep, Christmas every day" a mnoho dalšího. Tak snad se nám naše přání splní. 

Christmas English

Bingo, scavenger hunt, word codes, trimino, čtení a kreslení, miming game, pohádkový Grinch a spousta smíchu. 

Merry Christmas and Happy New Year.


Čertovská škola

A comic from my class

Jak se dětem podařilo využít znalostí a dovedností získaných v nulté lekci, můžete posoudit na komiksech, které vytvořily.

Hledejte za nimi tzv. social English (pozdravy, představení se, omluvu, žádost atd.), barvy, číslovky, školní pomůcky, množné číslo a rozkazovací způsob (tzv. classroom English). A mnoho dalšího.  

Thanksgiving Day

V hodině angličtiny jsme zhlédli video o původu tohoto amerického svátku a povídali jsme si o tom, za co můžeme být ve svých životech vděční. Každý si pak dotvořil svého osobního krocana. 

Halloween


Den s českou vlajkou

Bruno - family park

Anthropos

Hello, English!

Zjišťujeme, že jsme přes prázdniny skoro nic nezapomněli. Opakování nám jde skvěle. 

Well done! yes

Dopravní hřiště