Třída 4.

Třídní učitelka: 

Mgr. Šárka Novotná, novotna@zscernahora.cz
30 žáků: 19 chlapců, 11 dívek

Třídní aktuality
 


 

 

Roll a monster

Milujeme "Simon says".

Stále se zabýváme popisem osoby, procvičujeme části těla, popisná přídavná jména a slovesa "be" a "have got". 

My perfect world

Když nám to počasí dovolí, učíme se na zahradě. Spojujeme učení se s pohybem, vnímáme angličtinu všemi smysly. Napsali jsme svou první anglickou "báseň", kterou jsme pak přednesli svým spolužákům. 

Easter 2024

Po roce jsou tu Velikonoce a s nimi spousta aktivit v angličtině. Vyzkoušeli jsme si různé varianty na "egg hunt" - hledali jsme vajíčka podle popisu, vyběhali jsme si velikonoční básničku, luštili jsme šifru. Vrcholem hodin pak byl pravý a nefalšovaný "egg rolling". Díky nácviku z loňska jsme kouleli jako profíci.

Happy Easter! 

Prezentace WOL

Zástupci organizace Word of Life nás přišli pozvat na svůj letní jazykový nebo sportovní tábor. Při různých aktivitách jsme měli šanci vyzkoušet, jak dobře si porozumíme. 

St. Patrick´s Day

Díky zjednodušenému kreslenému příběhu jsme se dozvěděli několik zásadních informací o životě svatého Patrika, patrona Irska. Taky jsme hledali trojlístky a nechali se unést irskými rytmy.

Noc s Andersenem

V pátek jsme strávili šest hodin v naší černohorské knihovně, kde jsme zažili noc s Andersenem. Po přednášce o pověstech z okolí Černé Hory přišel na řadu pohádkový kvíz, kde děti odpovídaly na otázky, které se týkaly života  i díla dánského pohádkáře, připravili jsme si typický dánský pokrm, zahráli jsme si na nočního detektiva a odvážní se vypravili do tajemné komnaty. Děti si četly z pohádkových knih H. CH. Andersena a na závěr jsme se podívali na animovanou pohádku Sněhová královna, která letos slaví 180. výročí.

Věříme, že se dětem toto pohádkové dobrodružství líbilo a že si ho společně opravdu užily.

 

My school and I

Finišujeme s první lekcí naší učebnice Bloggers. Výstupem je - mimo jiné - i projekt, ve kterém jsme se snažili využít vše, co jsme se naučili. A že toho bylo! Umíme se představit, říct, kolik nám je let, kdy máme narozeniny, jaké jsme národnosti, odkud pocházíme, kde bydlíme, jakými jazyky mluvíme, co máme a nemáme rádi. Taky zvládneme popsat naši školu, vyjmenovat jednotlivé místnosti a vysvětlit, kde jsou. Své projekty prezentujeme před svými spolužáky.

Well done!

Vařím, vaříš, vaříme

Barvy země - výukový pogram

Karel IV.

Procvičování na PC

Listování

Wish Tree

Pokročilejší angličtináři zdobí "strom přání", a protože i my jsme v angličtině zdatní, připojili jsme se. Co jsme si přáli? "A dog, no school, health, good luck, peace, long sleep, Christmas every day" a mnoho dalšího. Tak snad se nám naše přání splní. 

Christmas English

Bingo, scavenger hunt, word codes, trimino, čtení a kreslení, miming game, pohádkový Grinch a spousta smíchu. 

Merry Christmas and Happy New Year.

Čertovská škola

A comic from my class

Jak se dětem podařilo využít znalostí a dovedností získaných v nulté lekci, můžete posoudit na komiksech, které vytvořily.

Hledejte za nimi tzv. social English (pozdravy, představení se, omluvu, žádost atd.), barvy, číslovky, školní pomůcky, množné číslo a rozkazovací způsob (tzv. classroom English). A mnoho dalšího.  

Thanksgiving Day

V hodině angličtiny jsme zhlédli video o původu tohoto amerického svátku a povídali jsme si o tom, za co můžeme být ve svých životech vděční. Každý si pak dotvořil svého osobního krocana. 

Halloween

Den s českou vlajkou

Bruno - family park

Anthropos

Hello, English!

Zjišťujeme, že jsme přes prázdniny skoro nic nezapomněli. Opakování nám jde skvěle. 

Well done! yes

Dopravní hřiště