Třída 9.A

Třídní učitelka: Mgr. Renata Kabrhélová

kabrhelova@zscernahora.cz

21 žáků (13 dívek, 8 chlapců)


 

Aktuality:
HODNĚ ŠTĚSTÍ  VŠEM  U  PŘIJÍMACÍCH  ZKOUŠEKcool
Čtyřlístek dětem
18. 4. Holokaust a předsudky (preventivní program) 
22. 4. - Třídní schůzky
24. - 25. 4.  - Exkurze - Praha
30. 4. - preventivní program - Kyberkriminalita - PČR
13. - 17. 5. - projektový týden
20. 5. - obhajoba projektového týdne - od 16.00 hodin
3. 6. - projektový den - IZS


 

Full English breakfast

V 9. třídě se v hodinách angličtiny zaměřujeme nejen na samotný jazyk, angličtinu, ale také na poznávání kultury, tradic a zvyků. Máme za sebou studování a virtuální cestování po Spojených státech, the United Sates of America. Nově studuje a poznáváme Británii, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Dnes jsme se rozhodli britské zvyky nejen vyzkoušet, ale tentokrát i ochutnat. První vyučovací hodinu jsme pojali jako společnou přípravu tradiční anglické snídaně. Pochutnali jsme si na smažené snídani, scrambled eggs and fried sausages and bacon. Ochutnali jsme black pudding, což je vlastně varianta našeho jelita. Ochutnali jsme také britský sýr Cheddar cheese a jako sladkou tečku jsme si dali Fudge with vanilla flavour, vanilkové karamelky. Yummy :o)

Valentýnská diskotéka

Shrowe Tuesday

Výuka angličtiny zahrnuje nejen znalost jazyka, ale i tradic a kultury daného národa. Pancake Day, neboli palančinkový den, je obdobou našeho masopustního úterka. Tak jsme si školu osladili palančinkami s javorovým sirupem.

Pohádka O Zlatovlásce

Bruslíme v tělesné výchově ...

Tělesná výchova yes

Mikulášská nadílka pro I. stupeň

Canisterapie - Michaela Novotná + Peggy (Výchova ke zdraví - projekt)


 

Krabice od bot - letos opět pomáháme heart

Holidays

Hlavním probíraným tématem v hodinách angličtiny jsou svátky a tradice v anglicky mluvících zemích a u nás. Živou prezentaci na téma Burns´ Night si připravil Kryštof Müller, kterou podpořil i skotským národním krojem - kiltem a čepicí. :)

Suit up Day! yes aneb  byli jsme v "gala"smiley

Máme nové mikiny cool

MZM Brno - Mendelianum, Svět minerálů a hornin

Rozvrh hodin 2023/2024