Třída 6.B

Třídní učitel: Mgr. Jan Kotas

E-mail: kotas@zscernahora.cz

Počet žáků: 19

AKTUALITY 

 

21. 6.                         ukončení klasifikace za 2. pololetí

24. 6.                         žákovský parlament (setkání zástupců tříd s ředitelem školy) ve 12:25

                                  přijetí nejlepších žáků starostkou Černé Hory v 17 hod

25. 6.                         běh do schodů (6.A 1. hodinu)

                                  Zrcadlový den (Hrdá škola)

26. 6.                         branný den (výlet na Žernovník)

27. 6.                         hospodářský den (úklid třídy a šaten)

28. 6.                         vysvědčení (1. vyučovací hodina)

Pizza Day

"So, the dough is ready. What shall we put on top?"

Řízené rozhovory o přípravě pizzy nás nasměrovaly do cvičného bytu. Reálné pizzy jsou chutnější než ty v učebnici. 

Foodiesheart

Hodiny angličtiny jsme si zpestřili přípravou Breakfast Burrito a vyrobili jsme si Food Alphabet :)

Sandwich Day

Jak důležitou roli hrají sendviče a čaj s mlékem v anglicky mluvících zemích? No, důležitou! O sendvičích toho hodně víme a některé tradiční už umíme i vyrobit. Chutnaly nám všechny. I čaj s mlékem si našel své příznivce.  

Modrotisk

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

Školní vzdělávací výlet do kravína v Bořitově.

Easter 2024 

Vyzkoušeli jsme si "egg rolling" a "egg hunting", zopakovali jsme si základní slovní zásobu, vyluštili jsme šifru a vyběhali si velikonoční básničku, kterou jsme se pak naučili nazpaměť. Sice jsme ji při pohledu na čokoládová vajíčka hned zapomněli, ale alespoň v krátkodobé paměti uložená byla. ;-)

Happy Easter!

Prezentace WOL

Zástupci organizace Word of Life nás přišli pozvat na svůj letní jazykový nebo sportovní tábor. Při různých aktivitách jsme měli šanci vyzkoušet, jak dobře si porozumíme. 

St. Patrick´s Day

Svátek svatého Patrika jsme si připomněli videem o Patrikově životě, kvízem se základní slovní zásobou a jazykovými soutěžemi. 

Vyšívání na papír

V praktických činnostech jsme se pokusily vyšít obrázek na tvrdý papír. Některé z nás projevily skrytý talent. 

Valentýnská diskotéka

Unusual sport disciplines

Popustili jsme uzdu své fantazii a vymysleli jsme nevšední sportovní disciplíny, které jsme potom prezentovali svým spolužákům. Kdo z vás by chtěl vyzkoušet "shark racing, jellyfish marathon, animal triathlon, skate jumping"?  

Wish Tree

Naše přání pro rok 2024 už visí. Snad se nám splní.

Christmas English

Bingo, trimino, scavenger hunt, word codes, Christmas vocabulary quiz, čtení s porozuměním, miming game a spousta smíchu. 

Merry Christmas and Happy New Year.

Suit-Up Day

Good pupils, bad pupils

Jak se ve škole chovají žáci 6. třídy? Chodí pozdě? Běhají po školních chodbách? Žvýkají? Nebo jsou vždy připravení? Dělají domácí úkoly? Pomáhají spolužákům? 

Ať tak, či tak, anglicky umějí vyjádřit leccos. A docela si skupinovou práci a následnou prezentaci užili. yes

Hello English!

V prvních dvou zářijových týdnech jsme oprášili, co umíme. Jde nám to skvěle.