TŘÍDA 7. A

Třídní učitelka:  Mgr. Daniela Krajíčková

Email:  krajickova@zscernahora.cz

Počet žáků ve třídě: 16 (8 chlapců, 8 dívek)

 

 

AKTUALITY:

13. listopadu 2023 - klasifikační porada za 1. čtvrtletí

20. listopadu 2023 - výbor SRPŠ (15:00)

                                 -plenární zasedání + volby do školní rady (15:30)

                                - schůzka s TU + konzultace (od 16:00)

21. listopadu 2023 - Den bez batohu (Hrdá škola)

1. prosince 2023 - rozsvícení vánočního stromu

Laboratorní práce z přírodopisu

 V hodině přírodopisu nás čekala další laboratorní práce, tentokrát jsme zkoumali žížalu obecnou.Měli jsme za úkol popsat vnější i vnitřní stavbu těla, se žížalou jsme prováděli různé pokusy a odpovídali na otázky z pracovního listu. 

"The Beatles II"

V pokračování výchovného koncertu o skupině Beatles jsme se dozvěděli mnoho dalších informací o této světoznámé skupině. Společně jsme si také zazpívali jeden z jejích hitů Let it be.

Halloweenská diskotéka

 

Školní kolo ve florbalu

Naši třídu reprezentovali Adam a  Vojta, kteří získali první místo a David s Martinem místo třetí. Gratulujeme.