Aktuality:

Třída 5. B

Třídní učitelka: Mgr. Jana Kubelková, kubelkova@zscernahora.cz

21 žáků: 11 dívek, 10 chlapců

4. 9. Zahájení školního roku - vstup do školy v 7.15, konec v 9.30

5. 9. Výuka dle rozvrhu hodin

29. 9. Ředitelské volno

3. 10. Planetárium Brno

25. 10. Vida Brno

25. 10. Lampionová slavnost

26. - 27. 10. Podzimní prázdniny