Třída 2.B

Třídní učitelka:

Mgr. Alena Valášková, valaskova@zscernahora.cz  

15 žáků: 5 chlapců, 10 dívek

Třídní aktuality:

distanční výuce lze využít k dostatečnému procvičení učiva tyto adresy:

- www.skolavpyzamu.cz

www.skolakov.eu

www.matyskova-matematika.cz

https://edu.ceskatelevize.cz/

www.onlinecviceni.cz

- matematika:https://www.matika.in/cs/  

- český jazyk: https://www.gramar.in/cs/  

- finanční gramotnost: https://www.zlatka.in/cs/

Výuka z domu kolem domu