Třída 6.B

Třídní učitelka: Mgr. Jana Matušková

E-mail: matuskova@zscernahora.cz

Počet žáků ve třídě: 16 (8 dívek, 8 chlapců)

 

Aktuality:

14. - 16. září - adaptační pobyt v Jedovnicích 

21. září - přespolní běh

26. září - třídnická hodina (od 7:15)

28. září - státní svátek

Výsadba cibulovin

Teď už víme, co jsou to cibulové rostliny, kdy se sází a jak se sází. Jaro ukáže, jak dobře jsme zvládly tu praktickou část hodiny. wink 

Adaptační pobyt v Jedovnicích

Tři dny plné zábavy, her a aktivit zaměřených na stmelení kolektivu a prohloubení vzájemné důvěry a spolupráce. Tři dny, během nichž se zrodila "Bebéčka". I když nám počasí moc nepřálo, užili jsme si adaptační pobyt na max.

Úprava záhonů

V praktických činnostech jsme připravily záhony na podzimní výsadbu.