Třída 5.B

​Třídní aktuality:  

Krásné prázdniny a pohodové léto přeje třídní učitelka.wink

 

Třídní učitelka:

 

Mgr. Jana Kubelková, kubelkova@zscernahora.cz

 

21 žáků: 10 chlapců, 11 dívek

 

 

 

 

Noc s Andersenem

O tom, že je možné prožít Noc s Andersenem na dálku, jsme se přesvědčili 2. dubna v den, kdy by tento světoznámý autor slavil svoje 215. narozeniny. Kromě množství zajímavých informací o autorovi, jsme si vyzkoušeli jednoduchý dánský pokrm s názvem Smørrebrød. Jak se nám podařil, posuďte sami.
Projektové vyučování

Umět pracovat s informacemi, orientovat se v textu, vyhledat důležitá fakta, vše následně zpracovat a navíc pak svou práci prezentovat před spolužáky. To je úctyhodný výkon. Všichni páťáci se tohoto úkolu zhostili na výbornou a já z nich mám velikou radost. J. K.yesheart

Finanční gramotnost

Ve dvou hodinách matematiky jsme si formou hry vytvořili " manželské dvojice" a fiktivní rodinný rozpočet. Zjistili jsme, že hospodaření s penězi není vůbec jednoduché a snad už umíme lépe pochopit jejich hodnotu.wink

Školní kolo v přetahování lanem

V pátek 27. 9. jsme si zasoutěžili v přetahování lanem. Na třetím místě se umístili Jakub Tomíček a Adéla Komárková, druhé místo získali Wiliem Regec a Karolína Kovářová a největšími siláky ve třídě jsou Tomáš Vaněk a Karolína Petrželková. Všem gratulujeme!