Milí žáci, přeji vám úspěšný školní rok 2019/20 smiley

Třídní aktuality: 
30. září - TŘÍDNICKÁ  HODINA - 7.10 h !!!
3. - 4. října - poznávací zájezd do Prahy
3. - 5. října - SBĚROVÉ  DNY
5. října (sobota) - POMÁHÁME SE SBĚREM !!! - 7 - 11 h
 

Třídní učitelka:
Mgr. Renata Kabrhélová

kabrhelova@zscernahora.cz  

30 žáků, 16 chlapců, 14 dívek

 

Beseda s paní místostarostkou
Mgr. Janou Kubelkovou

Ve čtvrtek 19. září nám obohatila hodinu Výchovy k občanství  místostarostka městyse Černá Hora. Přiblížila nám aktuální dění na úřadě, seznámila nás s tím, jaké úkoly má na starosti zastupitelstvo, rada městyse a také nám představila Vizi Černé Hory (co je v plánu v dalších letech v naší obci).

Yes Brothers - výchovný koncert