Our summer holidays

V úvodních hodinách anglického jazyka jsme se krátce ohlédli za uplynulými letními prázdninami. Zaměřili jsme se na to, jaké chutě, vůně, zvuky nám utkvěly v paměti. Jaký obrázek vidíme ve svých myslích, když si na své dovolené vzpomeneme, co cítíme v konečcích prstů. Zkrátka – jak letní volno zapůsobilo na naše smysly. Vznikly velmi osobní „básně“ a zároveň jsme si osvěžili slovní zásobu z různých tematických okruhů. Občas jsme překvapili i sami sebe.