Třída 6.A

Třídní aktuality:  

 

 

Třídní učitelka:
Mgr. Daniela Krajíčková, krajickova@zscernahora.cz  

23 žáků,  15 chlapců,  8 dívek

Kurz osobnostní a sociální výchovy

Ve dnech 10. -12. září jsme absolvovali Kurz osobnostní a sociální výchovy. Bydleli jsme na hotelu Vyhlídka v Blansku Češkovicích. Naším hlavním cílem bylo naučit se spolupracovat a lépe se poznat. Vyzkoušeli jsmesi hodně různých her a aktivit, např. celodenní hru Vesmírní zajíci. Domů jsme se vrátili všichni v pořádku.Moc se nám tam líbilo a ani se nám nechtělo jet domů.

Naše první laboratorní práce z přírodopisu

Po probrání učiva o rostlinné a živočišné buňce jsme se naučili pracovat s mikroskopem. To, jak jsme to zvládli, jsme si vyzkoušeli při pozorování dvou typů rostlinných buněk - buněk z cibule a buněk lístků mechu měříku. Většině z nás se laboratorní práce povedla.