Třída 6.A

 
 

Třídní učitelka: Mgr. Daniela Krajíčková

E-mail: krajickova@zscernahora.cz

Počet žáků ve třídě: 16

 

Aktuality:

Od 2. září - výuka podle rozvrhu.

5. září - schůzka s rodiči žáků 6. třídy od 16:00 v kmenové učebně 6.A ( učebna chemie- 2. patro přístavby)

14. - 16. září - adaptační pobyt v Jedovnicích 

 

Výsadba cibulovin

Teď už víme, co jsou to cibulové rostliny, kdy se sází a jak se sází. Jaro ukáže, jak dobře jsme zvládly tu praktickou část hodiny. wink 

Úprava záhonů

V praktických činnostech jsme připravily záhony na podzimní výsadbu.