Třída 4. B

Třídní aktuality: 

Úspěšné vykročení do nového školního roku přeje všem žákům a jejich rodičům třídní učitelka! smiley

27. 9. Planetárium Brno

18. 10. Zemské moravské muzeum Brno - Pravěk Moravy 

2. 11. Výchovný koncert  

7. 11. - 5. 12. Plavecký výcvik

                     

Třídní učitelka:

Mgr. Jana Kubelková, kubelkova@zscernahora.cz

22 žáků: 11 dívek, 11 chlapců