Třída 4.B

Třídní aktuality: 

21. 3. Vítání jara

22. 3. Matematický klokan

11. 4. Dopravní hřiště Blansko

15. 4. Třídní schůzky

18. - 22. 4. Velikonoční prázdniny

25. - 27. 4. Sběrové dny

4. 5. Já a můj pes

Třídní učitelka: Mgr. Jana Kubelková, kubelkova@zscernahora.cz

23 žáků: 12 chlapců, 11 dívek