Třída 2.

Třídní aktuali

 19. 11.                   Plenární zasedání v 15,30h, třídní schůzka v16h

 19. 11.                   Hasík, beseda - spolupráce školy s profes.hasiči

   2. 12.                   Rozsvěcení vánočního stromu, 16h

   5. 12.                   Čertí škola

   6. 12.                   Divadlo Radost - Jája a Pája

 18. 12.                   Vánoční tvoření

 19. 12.                   Krmelec - zimní krmení zvěře

 20. 12.                   Vánoční zpívání - setkání školy

 21. 12.                   Ředitelské volno, začátek vánočních prázdnin

   3. 1.                     Zahájení výuky po prázdninách

       

Třídní učitelka:

Mgr. Monika Kopřivová, koprivova@zscernahora.cz

30 žáků: 15 chlapců, 15 dívek