Rozvrh hodin II.A

  7.45-8.30 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.30-12.15 12.25-13.10 13.30-14.05 14.15-15.00 15.10-15.55
Po Č
Nav
(2.A)
M
Nav
(2.A)
Č
Nav
(2.A)
Skn
  Nav    (2.A)
-Th-        
Út Tv
Nav
(2.A)
 
Tv
Nav
(2.A)
 
Č
Nav
(2.A)

Č
Nav
(2.A) 
       
St Č
Nav
(těl)
 

M
Nav
(2.A)
 

Skn
Nav
(2.A)


Nav
(2.A) 

       
Čt Č
Nav
(2.A)
M
Nav
(2.A)
Č
Nav
(poč.)
Skn
Nav
(2.A)

Hv

Nav

       
Č
Nav
(2.A)
M
Nav
(2.A)
Č
Nav
(2.A)

Nav
(2.A)


Nav
(2.A)

Sbo
Kbá 
(5.B)

     

Abecední seznam předmětů:

Č            Český jazyk a literatura

Hv          Hudební výchova           

M           Matematika      

Přv         Přírodověda     

Sbo        Sborový zpěv   

Skn        Svět kolem nás

Tv          Tělesná výchova             

Th          Třídnická hodina              

          Tvořivé činnosti               

Vl           Vlastivěda         

Vv          Výtvarná výchova