Rozvrh hodin II.A

# 7.45-8.30 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.30-12.15 12.25-13.10 13.30-14.05 14.15-15.00 15.10-15.55
Po Č
Kop
(2.A)
M
Kop
(2.A)
Č
Kop
(2.A)

Kop
(2.A)
-Th-        
Út Č
Kop
(2.A)
 
M
Kop
(2.A)
 
Č
Kop
(2.A)

Skn
Kop
(2.A) 
       
St M
Kop
(2.A)
 
Skn
Kop
(2.A)
 
Č
Kop
PC
Tv
Kop
 

Tv

Kop

       
Čt M
Kop
(2.A)
Č
Kop
(2.A)
Č
Kop
(2.A)

Kop
(2.A)

Kop
(2.A)
       
M
Kop
(2.A)
Č
Kop
(2.A)
Skn
Kop
(2.A)
Hv
Kop
(2.A)

Sbo
Kbá  (4.B)

 

     

Abecední seznam předmětů:

Č            Český jazyk a literatura

Hv          Hudební výchova           

M           Matematika      

Přv         Přírodověda     

Sbo        Sborový zpěv   

Skn        Svět kolem nás

Tv          Tělesná výchova             

Th          Třídnická hodina              

          Tvořivé činnosti               

Vl           Vlastivěda         

Vv          Výtvarná výchova