Třída 8. A

Třídní učitel: Mgr. Renata Kabrhélová

kabrhelova@zscernahora.cz

21 žáků (13 dívek, 8 chlapců)

Aktuality:
12. června - TŘÍDNICKÁ  HODINA - v 7.10 h. 
10. - 11. června - YDWR  Ráječko (pro 8.A - sobota 12 - 13 h)
12. června - FOCENÍ
23. června - uzavření klasifikace
23. června - výlet Brno (Planetárium, Úniková hra)
26. června (pondělí) - projekt - První pomoc/Dopravní výchova
27. června (úterý) - projekt - Mediální výchova
28. června - sportovně-branný den
29. června (čtvrtek) - běh do schodů, hospodářský den

30. června (pátek) - VYSVĚDČENÍ smiley

Atletické závody

Koncert Réva

Keramická dílna

Moc slova - preventivní program (Etické dílny)

Tvoje cesta načisto - preventivní program

V pátek 24. března proběhl preventivní program zaměřený na návykové látky a trestní odpovědnost. Měli jsme možnost vyzkoušet speciální brýle simulující např. halucinogenní látky, únavu, opilost, ...

Praktické činnosti ..... setí

Ponožkový den

Gymnázium Rájec

V pátek 13. 1. se zájemci zúčastnili dne otevřených dveří na rájeckém gymnáziu, kde pro ně byl připraven pestrý program. V hodině chemie si vyrobili plastelínu, v informatice naprogramovali vlastního robota a v angličtině hráli nejrůznější hry.

Šplh

Vybíjená

Vánoční besídka smiley

Krabice od bot 2022 heart

Beatles - výchovný koncert

Halloween devil

Vyřezávání dýní

Úklid okolí školy laugh

Divadlo Radost Brno - Hamlet on the road