Třída 7. B devil

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Piňosová

Počet žáků: 24 (12 dívek, 12 chlapců)

Běh do schodů

Prezentace MY IDOL

Posledním anglickým projektem letošního školního roku byly PowerPointové prezentace na téma "My Idol" o významných osobnostech z oblasti showbusinessu. Procvičili jsme si práci s internetem jako zdrojem informací a PowerPointem. Zabojovali jsme s trémou při vystupováním před spolužáky a také jsme si vyzkoušeli vzájemné hodnocení. Už víme, co příště zlepšíme.

No Backpack Day

AJ s rodilým mluvčím

V pátek 20. května vedl naši hodinu angličtiny rodilý mluvčí, Kanaďan Victor. Procvičovali jsme slovní zásobu týkající se filmů.

Projekty FILM REVIEW

Skok daleký

Prezentace Word of Life

Škola v pyžamu

Easter egg hunting and egg rolling

Velikonoce jsou tu, a tak jsme si vyzkoušeli několik tradičních aktivit - hledali jsme indicie, které nám na školní zahradě uschoval Easter Bunny, a řešili velikonoční kvíz a závodili jsme v koulení vajíček. Dost jsme se nasmáli. laugh

Happy Easter to everybody!

Bed time stories

V hodině angličtiny jsme si zahráli na vypravěče a každý napsal svoji vlastní originální pohádku v anglickém jazyce. Všichni vytvořili hotová literární díla! Well done!

St. Patrick´s Day

Dne 17. března se slaví Den sv. Patrika, irského patrona. Oslavy v Irsku i zemích s velkým množstvím irských přistěhovalců (např. USA) bývají bujaré. I my jsme se v tento den oblékli do zelené barvy.

Slovní hrátky s Jakem

Další hodina s rodilým mluvčím Jakem byla vyplněna hrami a týmovými soutěžemi se slovy. 

Hodina angličtiny s Jakem

V pátek 21. ledna 2022 k nám zavítal další rodilý mluvčí, tentokrát Brit Jake. Povídali jsme si o cestování, sportu i vaření. 

Christmas Sweater Day

Zpestřili jsme si vánoční hodinu angličtiny a vyzkoušeli si americkou tradici Ugly Christmas Sweater Day - všichni se oblékli do nejbláznivějších vánočních svetříků :o)

Spirit animal with Jim

V pátek 26. listopadu měla naše skupina 7.B první hodinu s rodilým mluvčím, Američanem Jimem. Jim využil učiva, které momentálně probíráme - zvířata, jejich popis a stupňování přídavných jmen - a zařadil aktivitu s názvem "Spirit Animal". Kdo z vás ví, jaké zvíře dřímá ve vašem nitru? My už ano. wink 

Rodilá mluvčí v hodině angličtiny