Rozvrh hodin VI.A

  7.45-8.30 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.30-12.15 12.25-13.10 13.30-14.05 14.15-15.00 15.10-15.55
Po M
Šma
(6.A)
D
Zch
(6.A)
Vo
Kab
(6.A)
Č
Kví
(6.A)
A
Tře
(stud)
Sh
Kab
(těl)
     
Út Z
Chl
(6.A)
M
Šma
(6.A)
Č
Kví
(6.A)

A
Tře
(stud)

Hv
Hok
(6.A)
       
St F
Šma
(fyz))
 
Tv
Kab
(těl)
D
Zch
(6.A)
Vz
Kab
(6.A)
Č
Kví
(6.A)

Zch
(6.A)
  Výtn
Šma
(chem)
 
 
Čt Z
Chl
(6.A)
A
Tře
(6.A)
Č
Kví
(poč)
 
M
Šma
(poč)
Vv
Kra
(chem)
Vv
Kra
(chem)
  Počn
Hrd
(poč)
 

Kra
(chem)

Kra
(chem)
M
Šma
(6.A)
Č
Kví
(6.A)
Tv
Kab
(těl)
 

Inf
Hrd
(poč)

 

  Sbo
Kbá
(4.B)
 

Abecední seznam předmětů:

A             Anglický jazyk  

CM         Cvičení z matematiky   

Č             Český jazyk a literatura

D             Dějepis               

F             Fyzika                  

Hv          Hudební výchova           

Ch          Chemie                              

Inf          Informatika       

M           Matematika      

N            Německý jazyk

Poč.       Práce na počítači            

           Praktické činnosti           

           Přírodopis          

Sbo        Sborový zpěv   

Sh           Sportovní hry   

Tv           Tělesná výchova             

Th           Třídnická hodina              

Vo          Výchova k občanství     

Vz           Výchova ke zdraví          

Výt         Výtvarná dílna 

Vv          Výtvarná výchova          

Z             Zeměpis