Rozvrh hodin VI.B

# 7.45-8.30 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.30-12.15 12.25-13.10 13.30-14.05 14.15-15.00 15.10-15.55
Po D
Zch
(6.B)
Vo
Kab
(6.B)
M
Hrd
(6.B)
Č
Hok
(poč)

Zach
(6.B)
Sh
Kab
(těl)
     
Út Č
Hok
(6.B)
 
A
Jal
(stud)
 
M
Hrd
(6.B)

Vz
Kab
(6.B)

Z
Chl
(6.B)
 
       
St Tv
Kab
(těl)
 
F
Šma
(fyz)
 
Č
Hok
(6.B)
M
Hrd
(6.B/poč)
 
Vv
Hok
(chem)
 
Vv
Hok
(chem)
  Výtn
Šma
(chem)
 
Čt M
Hrd
(6.B)
Z
Chl
(6.B)
Č
Hok
(6.B)
D
Zch
(6.B)
A
Jal
(6.B)
Hv
Hok
(6.B)
  Počn
Hrd
(poč)
 
A
Jal
(6.B)
Č
Hok
(6.B)

Kra
(chem)

Kra
(chem)
Inf
Hrd
(poč)

Tv
Kab
(těl))

 

Sbo
Kbá
(4.B)
 

Abecední seznam předmětů:

A             Anglický jazyk  

CM         Cvičení z matematiky   

Č             Český jazyk a literatura

D             Dějepis               

F             Fyzika                  

Hv          Hudební výchova           

Ch          Chemie                              

Inf          Informatika       

M           Matematika      

N            Německý jazyk

Poč.       Práce na počítači            

           Praktické činnosti           

           Přírodopis          

Sbo        Sborový zpěv   

Sh           Sportovní hry   

Tv           Tělesná výchova             

Th           Třídnická hodina              

Vo          Výchova k občanství     

Vz           Výchova ke zdraví          

Výt         Výtvarná dílna 

Vv          Výtvarná výchova          

Z             Zeměpis