Abecední seznam předmětů:

A             Anglický jazyk  

CČ          Cvičení z jazyka českého

CM         Cvičení z matematiky   

Č             Český jazyk a literatura

D             Dějepis               

F             Fyzika                  

Hv          Hudební výchova           

Ch          Chemie                              

M           Matematika      

N            Německý jazyk J

Poč.       Práce na počítači            

           Praktické činnosti           

           Přírodopis         

Sh           Sportovní hry   

Tv           Tělesná výchova                        

Vo          Výchova k občanství     

Vz           Výchova ke zdraví         

Vv          Výtvarná výchova          

Z             Zeměpis