Abecední seznam předmětů:

A             Anglický jazyk 

Č             Český jazyk a literatura

D             Dějepis               

F             Fyzika                  

Hv          Hudební výchova                                 

M           Matematika      

N            Německý jazyk J         

           Praktické činnosti           

           Přírodopis           

Sh           Sportovní hry   

Tv           Tělesná výchova                       

Vo          Výchova k občanství     

Vz           Výchova ke zdraví          

Vv          Výtvarná výchova      

Z             Zeměpis